Land och vatten, pall och omslag

Varje år ger Palestinagrupperna ut en temskrift som skickas ut till alla skolor i Sverige, till politiker, journalister och andra intresserade. I år är titeln Land och vatten, att leva under ockupation.

Tidningen finns att beställa hos PGS. Alla medlemmar och faddrar kommer naturligtvis att få den hem i brevlådan. Det finns möjlighet att beställa klassuppsättningar, eller till studiecirklar etc. Tidningarna är då gratis, men vi tar betalt för portot.

Tre av artiklarna finns bifogade i pdf-format här nedan.nike news

Område: 
d6_nid: 
1 439