Det är med stor oro som Palestinagrupperna i Sverige har mottagit beskedet att EU och USA nu drar in biståndet till den Palestinska myndigheten.

Sverige och andra länder välkomnade Hamas deltagande i valet. Men i stället för att gratulera till ett väl genomfört och demokratiskt val svarar nu omvärlden med att stoppa de bidrag som palestinierna är helt beroende av. Uteblivet bistånd kan leda till ett sammanbrott för den palestinska myndigheten, vilket ytterligare skulle försvåra fredsansträngningarna.

Det är helt orimligt att EU och Sverige skall straffa hela det palestinska folket som redan lider svårt under den israeliska ockupationen.

Nu fokuserar såväl EU som USA på att ställa krav på den svagare parten i konflikten i stället för att pressa ockupationsmakten Israel att följa ingångna avtal och erkänna att en palestinsk stat upprättas på Västbanken, Gaza och i Östra Jerusalem.

Air Jordan XXX 30 Shoes

d6_nid: 
90