2005-12-09

Årets utnämning av den israeliska professorn Robert J Aumann till mottagare av Riksbankens ekonomipris till Alfed Nobels minne, har väckt en del frågor kring kriterierna för att få detta pris. Företrädare för juryn har uttalat att det i år funnits en ambition att bredda priset till en mer samhällsvetenskaplig inriktning, vilket ytterligare gör en viss eftertanke befogad.

Robert J Aumann som har fått priset för att ha bidragit till en ökad förståelse kring konflikt och samarbete, uttrycker åsikter kring Israel/Palestina-konflikten som av fredsförespråkare världen över, anses som mycket kontroversiella.

Ett exempel på Aumanns kontroversiella åsikter, är att han benämner utrymningen av bosättningarna i Gaza som fördrivning av judar från sitt hemland och han ser Ariel Sharons politik som ett svek mot Israel.

Aumann tillhör sedan länge den högerextrema tankesmedjan Professors for a Strong Israel som i sin programförklaring bland annat skriver:

“The Land of Israel is the Homeland of the Jewish people: Judea, Samaria, Gaza, and the Golan Heights are integral parts of the Land of Israel. Every Jew has an inherent right to live in security and under Israeli sovereignty in any part of this Land. We are categorically opposed to yielding control of any part of the Land of Israel to any foreign entity”.

Professors for a Strong Israel: www.professors.org.il

Det vill säga, organisationen anser inte att Västbanken, Gaza och Golanhöjderna är under israelisk ockupation, utan ser dem som befriade områden.

Genom att förespråka dessa ståndpunkter nonchalerar organisationen internationella lagar och Världssamfundets konsensus kring konflikten.

Palestinagrupperna i Sverige oroas av att Sveriges Riksbank valt att prisa en kontroversiell vetenskapsman med motiveringen att han ger en ökad förståelse för konflikt och samarbete, när det istället visar sig att han står för en total oförsonlighet. Har juryn uppmärksammat dessa ståndpunkter när de diskuterat årets utnämning? Detta beslut väcker också frågan om det finns några åsikter som skulle få juryn att avstå från en utnämning och vad det i sådana fall skulle vara för ståndpunkter?

Människor från Israel, Palestina och övriga världen har undertecknat ett upprop mot den kontroversiella utnämningen som går att läsa på: www.ajjp.org

Adidas James Harden

d6_nid: 
99