Palestinagrupperna har i flera år uppmärksammat Systembolagets missvisande ursprungsmärkning av vin från de ockuperade Golanhöjderna, bland annat genom en debattartikel i Aftonbladet 2003. Det var med stor glädje vi mottog beskedet att Systembolaget nu bestämt sig för att märka vinerna korrekt med ”från ockuperat syriskt område”. Men Systembolaget backade omedelbart när de anklagades för att vara ”politiska”. Vi vill påpeka att Systembolagets ställningstagande i så fall även varit politiskt under alla år som vinet ursprungsmärkts som en produkt från Israel.

Palestinagrupperna anser att Systembolagets beslut att inte ursprungsmärka vinerna korrekt är beklagligt, och vill uppmärksamma att det strider mot EU:s anvisningar.

Israel har länge brutit mot reglerna i 1995 års associationsavtal med EU genom att exportera varor från olagliga bosättningar på ockuperad mark med ursprungsbeteckningen Israel, trots att Säkerhetsrådets resolution 471 uppmanar alla stater att ”ej förse Israel med sådan assistans som kan användas i samband med bosättningarna på ockuperad mark”. Genom den felaktiga märkningen kan Israel dra förmån av tullregler som inte är ämnade att gälla bosättningar.

I november 2001 skickade EU-kommissionen ut information med varning för felaktig ursprungsbeteckning till alla importörer av varor från Israel vilket ledde till att både EU-kommissionen och EU-parlamentet hotade med att suspendera hela associationsavtalet. Hoten ledde till att Israel lovade att ”EU-staternas tullmyndigheter kan tillämpa bestämmelserna i associationsavtalet på ett effektivare sätt genom att identifiera de varor som har sitt ursprung i Israel och därför skall åtnjuta tullmässig förmånsbehandling, i motsättning till varor från bosättningarna, vilket skall behandlas enligt icke-förmånsregler.”

Att märka ut att ett vin från de syriska Golan-höjderna är producerat på ockuperat område innebär alltså, som Systembolagets informationschef påstår, inte alls något ställningstagande i Mellanösternkonflikten, utan bara att man ger korrekt ursprungsinformation och dessutom följer de regler som EU har fastslagit. Att märka vinerna med Israel är däremot att sudda ut skillnaden mellan det internationellt erkända Israel och de olagligt ockuperade områdena. Det är att ta ställning i Mellanösternkonflikten.

Nu hoppas vi att Systembolaget inte återgår till att märka det med ursprung Israel, utan väljer att märka det som vin från Golanhöjderna.

adidas

d6_nid: 
88