Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)


Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden där minst 50 procent av befolkningen är barn och två tredjedelar är flyktingar. Israels anfallskrig mot Gaza 2008-2009, attackerna i november 2012 och anfallskriget under sommaren 2014 skapade nya sår och påfrestningar för en befolkning under ockupation, blockad och isolering.

GCMHP är en av de ledande organisationerna i Palestina och med unika med sitt sätt att arbeta för att förbättra den mentala hälsan för befolkningen i Gaza. För att förbättra barns mentala ohälsa utbildar GCMHP lärare, föräldrar och andra nyckelpersoner i samhället som arbetar med och möter barnen i deras vardagsmiljö.

PGS stöd riktar sig till arbetet med barn och vi ger både ekonomiskt och professionellt stöd genom utbildningsinsatser som GCMHP efterfrågar.

Dr Eyad Sarraj för Palestina Nu: ”Vi står ut och kommer att övervinna detta”

“Klockan är fyra på morgonen och vi kan inte sova eftersom de israeliska bomberna faller med öronbedövande dån, en var 5-10 minut. Det är skrämmande. Barnen skräms av varje ljud och ropar på oss trots att vi finns intill dem. De känner sig inte säkra och de vet att vi inte är starka nog för att skydda dem, de vet att vi också är vettskrämda. Adam som är 10 år frågar varför Abu Mazen [Mahmoud Abbas] inte skickar någon som kan skydda oss. Adam är astmatiker och vi måste vara försiktiga så att han inte får en allvarlig astmaattack på grund av stressen. Vi somnar sent, utmattade. ”

GCMHP efter kriget: ”Alla har förlorat någonting”

Klockan var ett på morgonen när det israeliska F16-planet kom vrålande in över Gazas kust och avfyrade en missil mot en barackliknande byggnad som tillhörde Hamas. Men explosionen var så kraftig att flera andra hus i närheten också skadades. Ett av dem var Gaza Community Mental Health Programmes (GCMHP) huvudkontor, knappt hundra meter bort. Taket och väggarna skadades, och utrustning förstördes.
– Jag tror att israelerna inte bara ville förstöra målet, utan så mycket som möjligt runtomkring, säger Husam El Nounou, public relations director på GCMHP, och sjunker ned i en fåtölj i deras tillfälliga lokaler. Det var ju bara en husvagn – inte hade de behövt ett F16-plan för att förstöra den!

Detsamma kan sägas om hela det tjugotvå dagar långa kriget.

Läkarförbundet måste protestera mot Israels blockad av Gaza

Publicerad i Läkartidningen nr 24 2010-06-15

Den 31 maj stoppade den israeliska marinen med våld »Freedom Flotillas« hjälpsändningar till Gaza. Två svenska läkare från »Ship to Gaza«, Henry Ascher och Victoria Strand, kidnappades med övriga deltagare på internationellt vatten och fördes mot sin vilja till Israel, för att sedan deporteras under förödmjukande och lagvidriga former. Inte ens M/S Rachel Corrie, försenad fem dagar på grund av maskinfel, fick anlöpa Gaza med sin last av bland annat rullstolar, av Israel klassade som militär materiel, utan omdirigerades likt de övriga fartygen till Ashdod i Israel.

Gaza – landet av barn. En vandring genom Gaza efter kriget

Henrik Pelling och David Henley i Sjövik. Foto: Anna WesterUnder Israels 23-dagar långa krig mot Gaza kring årsskiftet dödades 1 414 palestinier varav 313 barn. Gazaremsan är ett av världens mest tätbefolkade områden och cirka 80 procent av befolkningen i Gaza är under 18 år. Barnpsykiatern Henrik Pelling och barnneurologen David Henley har båda mångåriga erfarenheter av arbete med barn i Gaza genom sitt engagemang i PGS samarbetsprojekt med Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP). På årets Sjöviksseminarium (5-7 juni 2009) delade de med sig av dessa erfarenheter.

För barnen i Gaza är varje aspekt av deras liv påverkad och präglad av den israeliska ockupationen och belägringen. För de flesta barn i Gaza finns inga säkra platser där de kan ägna sig åt att leka med andra barn, umgås eller ägna sig åt någon form av idrott. Förutom det fruktansvärda faktum att så många barn dödades under kriget mot Gaza finns de barn kvar som skadats lindrigt eller allvarligt, vars familjer blivit hemlösa och som tvingas leva bland sönderbombade hus och trasiga vatten- och elledningar. För en person som aldrig tvingats leva under krig eller ockupation kan det tyckas otroligt att dessa barn fortsätter att fungera överhuvudtaget. David och Henrik påtalade just dessa barns enorma motståndskraft. De kan drabbas av tillfällig apati men på grund av att de av erfarenhet vet att de bara har sig själva och familjen att lita på, så måste de klara sig i stort sett på egen hand. Det blir en överlevnadsinstinkt som gör att de trots allt lidande tar sig igenom vardagen. Självklart lider dessa barn av allvarliga trauman men att de flesta reser sig gång på gång visar på barns styrka att leva vidare och uthärda de mest hemska förhållanden. Det är dock viktigt att betona att inget barn, under några omständigheter, ska behöva växa upp under dessa levnadsförhållanden.

Palestinagrupperna har besökt Gaza


Foto: Yvonne Fredriksson

David Henley och Henrik Pelling som är PGS projektansvariga för samarbetet med Gaza Community Mental Health Programme har tillsammans med Yvonne Fredriksson, PGS representant på plats precis besökt Gaza. Här är några bilder från resan

Stöd Gaza Community Mental Health Programme genom PGS 90-konto 90 11 57 - 8

Samtiliga foton: Yvonne Fredriksson

Svenskt biståndsprojekt skadat vid en israelsk bombattack i Gaza

Återigen har ett svenskt biståndsprojekt skadats vid en bombattack i Gaza. Den 28 februari 2008 förstördes Palestinian Medical Relief Society´s (PMRS) kontor och den 30 december total- förstördes Gaza Community Mental Health Programmes (GCMHP) huvudkontor. Båda organisationerna arbetar med hälsovård och GCMHP får ett bidrag från Sverige på 3 miljoner kronor årligen.

Med videolänk mellan Ramallah och Gaza


[i]Demontration vid gränsen till Gaza Foto: Anna Wester[/i]

Den internationella konferensen [i]”Siege and Mental Health.. Walls vs. Bridges”[/i] genomfördes trots att Israel en vecka före konferensen bestämde sig för att neka alla 120 delegaterna inträde i Gaza. Den inleddes med en protest vid gränsen till Gaza och fortsatte genom videolänk mellan Ramallah och Gaza.


[i]Dr Eyad Sarraj från GCMHP fick tala med sina kollegor via videolänk. Foto: Anna Wester[/i]

PGS nekades inresa i Gaza

Förra veckan skulle företrädare för Palestinagrupperna deltagit i ett möte tillsammans med Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) som är PGS samarbetspartner i Gaza sedan många år. Trots att PGS sökte tillstånd långt i förväg enligt Israels regler, nekades de inträde i Gaza.

I dag skickar vi ett brev till utrikesminister Carl Bildt för att uppmärksamma regeringen på konsekvenserna av att Israel nekar PGS tillträde till Gaza, att "ett fruktbart professionellt samarbete med kollegor i Gaza försvåras och den direkta tillsynen av biståndsprojektet förhindras."

Israel stoppar internationell konferens i Gaza

PGS samarbetspartner Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) har sedan ett år tillbaka i samarbete med WHO planerat för en internationell konferens Siege and Mental Health - Walls vs Bridges (se nedan) med fokus på hur blockaden av Gaza påverkar människors mentala hälsa. Representanter från Sverige och hela världen skulle besöka Gaza 27-28 oktober för att delta i evenemanget.

Efter ett års planeringsarbete meddelar israeliska myndigheter att konferensen sätts under blockad, inga konferensdeltagare tillåts besöka Gaza och arrangörerna tillåts inte lämna. Inför omvärldens ögon nekar alltså Israel 120 forskare, läkare, psykologer och andra att träffas i Gaza i syftet att utbyta vetenskapliga erfarenheter.

Brev till utrikesminister Carl Bildt

Till utrikesminister Carl Bildt

Palestinagrupperna i Sverige bedriver sedan många år med stöd från Sida biståndsverksamhet på Västbanken och i Gaza. En av våra partner sedan 12 år är Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP). Förutom ekonomiskt stöd till organisationen ingår också professionellt stöd för kvalitetsutveckling. För oss innebär det att två överläkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala regelbundet besöker projektet för att delta i möten, utbildning och handledning av personal.

Sidor

Prenumerera på RSS - Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)