Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)


Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden där minst 50 procent av befolkningen är barn och två tredjedelar är flyktingar. Israels anfallskrig mot Gaza 2008-2009, attackerna i november 2012 och anfallskriget under sommaren 2014 skapade nya sår och påfrestningar för en befolkning under ockupation, blockad och isolering.

GCMHP är en av de ledande organisationerna i Palestina och med unika med sitt sätt att arbeta för att förbättra den mentala hälsan för befolkningen i Gaza. För att förbättra barns mentala ohälsa utbildar GCMHP lärare, föräldrar och andra nyckelpersoner i samhället som arbetar med och möter barnen i deras vardagsmiljö.

PGS stöd riktar sig till arbetet med barn och vi ger både ekonomiskt och professionellt stöd genom utbildningsinsatser som GCMHP efterfrågar.

GCMHP - PGS projektledare

Gaza Community Mental Health Programme är ett av de projekt där PGS varit med ända från början. Henrik Pelling kallar det en kombination av solidaritet och professionalitet. Tillsammans med David Henley har han varit med och utvecklat verksamheten, ända från idéstadiet, även om han betonar att det är palestinierna själva som haft det huvudsakliga ansvaret.

- Vi har inte på något sätt varit styrande.

Med tanke på de svåra omständigheter som råder i Gaza har arbetet flutit på förvånansvärt bra.

Mental hälsa och mänskliga rättigheter

Ur Palestina Nu 2-2004:

Det är väl känt att i krig och konflikter blir civilbefolkningen värst drabbad. Mest sårbara är kvinnor och barn. Än värre blir det då extrema upplevelser ständigt återkommer eller då flyktingskapet åter blir aktuellt, vilket kan förhindra den naturliga läkningsprocessen. Hjälpinsatser har fokuserats på att återställa förstörd infrastruktur och de psykologiska skadeverkningarna har inte uppmärksammats.

Sidor

Prenumerera på RSS - Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)