Libanon

Alla får samma chans.PGS bedriver sedan mer än 30 år tillbaka ett projekt i Libanon, tillsammans med Palestinska Röda Halvmånen (PRCS), med syfte att förbättra situationen för de närmare 400 000 palestinska flyktingar som lever i Libanon, flertalet flyktingar sedan 1948. Projektet har sedan 1993 bedrivits i norra Libanon, i de två flyktinglägren som finns utanför Tripoli, Beddawi samt Nahr El Bahred camps.

Fram till 2005 bestod projektet av två delar, ena delen syftade till att utveckla rehabiliteringskliniken inom PRCS sjukhus i Beddawi camp, som tillsammans med den CBR delen (Community Based Rehabilitation) har byggt upp en ganska unik möjlighet för personer med funktionshinder att få stöd inom lägret. CBR komponenten stödjer barn och vuxna med funktionshinder i sin hemmiljö, verkar för integrering i skola och arbete, samt identifierar behov och refererar personer till mer specialiserad service.

Sedan 2006 har det direkta stödet till CBR delen avvecklats då PGS inte fick fortsatt finansiellt bidrag från Sida. CBR fortsätter dock sin verksamhet och har idag stöd från ett flertal andra bidragsgivare.

PGS fortsätter att stödja CBR genom de gemensamma aktiviteter rehabiliteringskliniken bedriver med CBR, samt att kliniken fungerar som en referens och resurs för familjer och sk ’community workers’ för mer avancerad rehabilitering efter operationer, utprovning av hjälpmedel, utbildning av ny CBR personal osv.

Rehabiliteringskliniken på PRCS sjukhus har fortsatt att få stöd från PGS, via projektmedel från Forum Syd tillsammans med PGS egna insamlade pengar. Målet med projektet, som pågår under 2008-2009, är på lång sikt en förbättrad livskvalitet samt ökad integrering av personer med funktionshinder i de palestinska samt libanesiska samhällena och att tillgodose en kvalificerad rehabiliteringsservice inom PRCS omsorg. Detta ska ske genom att stärka PRCS kapacitet och förbättra kvaliteten av behandling och service förmedlade av rehabiliteringskliniken, utökade insatser av preventiv karaktär samt tillgodose behov av rehabiliteringsinsatser i hemmet. Vidare, genom direkt stöd till personer med funktionshinder i samarbete med CBR programmet, för att stimulera självorganisering och möjlighet att utföra påverkansarbete, ges personer med funktionshinder bättre förutsättningar för integrering och självbestämmande. Målgruppen är palestinska flyktingar och i vissa fall fattiga libaneser (barn, kvinnor och män) i norra Libanon i och kring de två flyktinglägrena Beddawi och Nahr El Barred camps.

Projektansvarig

Charlotte Axelsson
 

charlotte.eteo@gmail.comIntervjuer med personer som deltagit i de olika hälsofrämjande gruppverksamheterna

Disability Advocacy group in Beddawi and Nahr el Bahred refugee camps
Interviews made by Faten al Saleh – physiotherapist Safad Hospital

Personer med funktionsnedsättningar i flyktinglägren i Libanon möter ständigt utmaningar när det gäller att uppnå sina mest basala mänskliga rättigheter och har sällan chans att själva framföra sina åsikter och idéer. De senaste åren har dock vissa förbättringar skett, till viss del med hjälp av olika sensibiliseringskampanjer och projekt som genomförts för att öka egenmakten för denna grupp av flyktingbefolkningen. PGS rehabiliteringsprojekt i norra Libanon är ett positivt exempel på detta och tillsammans med CBR programmet har man stöttat personer med funktionsnedsättningars rättigheter och integration i samhället. Människor har sakta börjat ändra sin syn på funktionshinder och inser att personer med funktionsnedsättningar har, som alla andra, mycket att bidra med i samhällsutvecklingen men också mer respekt för att dessa personer har rätt att fatta sina egna beslut, oberoende av andra eller kanske snarare med stöd av andra.

Med denna utgångspunkt började en grupp av personer med funktionsnedsättningar gå samman och kämpa för sina rättigheter och ändra den nuvarande situationen, de tillät inte längre att folk fattade beslut över deras huvuden utan vill visa att de är själva experter på sina problem och därmed också kan bidra till lösningar.

Intervjuer om kvinnogruppen på PRCS i Beddawi

Palestinagrupperna har sammarbetat med PRCS, Palestinska röda halvmånen, sedan mer än trettio år. Detta år fasas det fleråriga projektbaserade stödet ut i Beddawi där PGS och PRCS har samarbetat sedan 1993. Här berättar några kvinnor själva om klinikens kvinnogrupp.

PRCS - Kvinnogrupp

Fadderbrev nr 3 - 2010

Jag har nu varit tillbaka i Jerusalem i tre veckor efter en lång och skön semester i Sverige. Jobbar nu på för fullt, ibland på kontoret och ibland hemma då det vissa dagar är uppemot 40 grader och vi inte har någon luftkonditionering på kontoret. Jag tänker på alla de som fastar under Ramadan, det kan inte vara lätt.

Fadderbrev nr 2 - 2010

I slutet av mars reste tre representanter för PGS till Libanon för att följa upp projekt som får stöd via PGS. På egen bekostnad anslöt sig också en socionomstudent från Umeå och en illustratör från Madrid. Det var mycket som skulle hinnas med på de få dagarna, sju läger från norr till söder skulle besökas och flera olika projekt.

En organisation som ägnades speciell uppmärksamhet och där diskussionerna gick mer på djupet var Naba'a som jobbar med barn och ungas rättigheter, deltagande och hälsa. 2009 fick PGS avslag på en ansökan till Forum Syd om samarbete med Naba'a. PGS beslutade då om en helt egenfinansierad budget på 200 000kr för ett års projektsamarbete med Naba'a.

Vidareutbildning inom ortopedisk rehabilitering

manuella terapier och elektrostimulering PRCS Akka sjukhus i Beirut, 4-6 mars 2010

Dick Bexell i Akka: Dick Bexell visar hur man kan behandla med elektrostimulans vid inflammation i armbågsledenDick Bexell visar hur man kan behandla med elektrostimulans vid inflammation i armbågsleden

Under tre dagar i början av mars anordnade Palestinska Röda Halvmånen (PRCS), inom ramen av vårt gemensamma projekt som finansieras av PGS genom stöd av Forum Syd, en vidareutbildning om diagnos och behandling av rygg-och nackbesvär samt knäskador. Utbildningen riktade sig till samtliga sjukgymnaster som arbetar på PRCS sjukhus i Libanon.

Två svenska experter, Dick Bexell och Per “Otto” Almqvist, varvade teori med praktik för att erbjuda deltagarna nya metoder och tekniker beträffande undersökning och rehabiliterar av olika problem i rygg, nack och knän.

Fadderbrev 4, 2009

PGS vill tacka och önska en God Jul och ett Gott Nytt År till alla er som är faddrar för PGS biståndsverksamhet. Utan ert stöd skulle vi inte kunna fortsätta vårt långvariga utvecklingsarbete med de samarbetspartens som vi har på Västbanken, i Gaza och i Libanon. 2009 har varit ett år som präglats hårt av Israels krig mot Gaza som orsakade ett otroligt lidande för befolkningen både fysiskt och psykiskt. Den fortsatta belägringen av Gaza gör att endast det absolut nödvändiga släpps in, och dit hör inte byggnadsmaterial. Så ingen återuppbyggnad av all förstörd infrastruktur har kunnat göras och nu kommer vintern med regn och kyla. Inte ens sjukhusen har kunnat sätta in fönsterrutor så de är fortfarande täckta av plast.

Från fadderutskick nummer 4 / 2009

Sara som arbetar på PGS kontor i Stockholm deltog i oktober i en studieresa till Libanon där hon bland att besökte det projekt som PGS bedriver i samarbete med PRCS i Beddawi camp i norra Libanon. Sara har skrivit på PGS blogg om resan, klicka här för att läsa mer.

Fadderutskicket går till Palestinainsamlingens alla faddrar. Fadder kan du bli genom att sätta in ett kontinuerligt bidrag till våra biståndsprojekt till vårt 90-konto. Det går också att teckna autogiro (Klicka här för att läsa mer). Läs hela fadderutskick nr 4 / 2009 här.

Charlotte Axelsson rapporterar från PGS samarbetsprojekt i Libanon

Under april besökte jag de palestinska flyktinglägrena Beddawi och Nahr El Bahred för att följa upp projektet PGS bedriver där tillsammans med Palestinska Röda Halvmånen (PRCS), samt för att undersöka möjligheten att starta ett nytt projekt tillsammans med en organisation som jobbar med att stödja barn och ungdomar i lägrena.

Fadderbrev 4, 2008

I oktober besökte vi Beddawi Camp i Libanon, Charlotte Axelsson som är projektledare för det rehabiliteringsprojekt som PGS driver i samarbete med Palestine Red Crescent Society (PRCS), kunde inte åka själv den här gången.