Palestinian Medical Relief Society (PMRS)

Det råder brist på allt i Gaza

Från piren i Gazas hamn är solnedgången fantastisk. Ovanför dyningarna som rullar in mot stranden övergår skenet på himlen från rosa till djuprött innan solen flimrande sjunker ner i havet. Familjer som flanerat i hamnen börjar dra sig hemåt från den yttersta piren innan mörkret faller. Inne i hamnen kan de ännu köpa drycker, nötter och smågodis från små vagnar längs med hamngatan. I skydd av de två pirarna ligger nu hundratals fiskebåtar för ankar i vattnet eller uppdragna på land för natten. Även i Gaza finns det ett vardagsliv, ett liv fyllt av arbete, möten och förväntningar.

Det är på vårvintern 2015. Jag önskar att livet här alltid var lika tryggt och självklart som hemma. Men spåren efter krigen ses överallt – bakom försäljarna ser jag bombade hamnkontor med svärtade väggar sedan sommarens krig, vid infarten till hamnen ligger resterna av Gazas Ark som skulle bryta sjöblockaden inifrån, nu bara ett förvridet rostigt järnskelett. Några meter längre bort finns en hög minnespelare med namnen på de turkiska medborgare som pliktade med sina liv under attacken på Mavi Marmara 2010. På stranden intill dog fyra lekande barn i somras i en bombattack...

Gaza är under blockad, till lands och till havs. För att få tillräckliga fångster behöver fiskarna i Gaza, precis som hemma, komma ut från kusten. Men Israel sätter upp gränser för hur långt de får fara, ibland sex sjömil, ibland tre, ingen vet vad som gäller för dagen. Därför har många fiskare skadats eller skjutits till döds och fått sina båtar och garn beslagtagna av den israeliska marinen.

Reserapport 25/5 -2/6 2010 - PMRS


[i]Foto: Anna Danielsson[/i]

I maj var jag tillsammans med Lars Jerdén på projektuppföljningresa till Västbanken för att göra fältbesök och delta vid årsmöte med Palestinian Medical Relief Society PMRS och Institute for Community Public Health ICPH vid Bir Bir Zeit universitetet för att senare skriva PGS årsrapport till Sida.

Besök hos PMRS - projektuppföljningsrapport

Mughaiyar är en by nära Jordandalen. Hälsoarbetaren Najah har på PMRS vårdcentral där i 21 år. På morgonen jobbar hon på mottagningen och tar emot patienter, delar ut mediciner och lägger om sår. Efter det åker hon till en skola och gör hälsokontroller av barn, och hon berättar att de största problemen är psykosociala, på grund av stor arbetslöshet och fattigdom. Hon upptäcker barn med synnedsättning som behöver glasögon och ser till att de får gratis eller billiga glasögon genom PMRS.

PMRS

Palestinian Medical Relief Society (PMRS) PMRS grundades 1979 av en grupp läkare och sjukvårdsper-sonal som ett komplement till den dåliga och otillräckliga hälsovårdsstrukturen som orsakats av många års israelisk ockupation. De är en av PGS äldsta samarbetspartners och en av de ledande hälsovårdsorganisationerna på Västbanken och Gaza. PMRS driver idag ett tjugotal kliniker med hög kvalité och målet är att förbättra det övergripande fysiska, mentala och sociala välbefinnandet för alla.

PMRS:s kliniker höll öppet under kriget

Precis som alla andra hälsovårdsorganisationer i Gaza befann sig Palestinian Medical Relief Society (PMRS) plötsligt i en krissituation när Israel började bomba Gaza. De har sjuttio anställda i Gaza, men får även hjälp av hundratals volontärer. Under normala omständigheter arbetar de framför allt med primärhälsovård på både fasta och mobila kliniker. De fokuserar även på kroniska sjukdomar, psykosocial hälsa och rehabilitering.

”Vi är med och bygger det palestinska civila samhället”

Treårige Hatem Bahijs kinder är febrigt röda och hans ögon är blanka. Han sitter på en brits i ett undersökningsrum på Palestinian Medical Relief Societys (PMRS) klinik i byn Turmus Aiya utanför Ramallah och ser sig förundrat omkring. Det verkar som om han inte kan bestämma sig för om han ska skratta eller brista i gråt när sjukvårdaren Itaf Malasah lyfter ned honom från bädden och ställer honom på en våg. Men när hon berömmer honom för att han är en sådan stor pojke bestämmer sig Hatem för att han trots allt vill le.

Läkarförbundet måste protestera mot Israels blockad av Gaza

Publicerad i Läkartidningen nr 24 2010-06-15

Den 31 maj stoppade den israeliska marinen med våld »Freedom Flotillas« hjälpsändningar till Gaza. Två svenska läkare från »Ship to Gaza«, Henry Ascher och Victoria Strand, kidnappades med övriga deltagare på internationellt vatten och fördes mot sin vilja till Israel, för att sedan deporteras under förödmjukande och lagvidriga former. Inte ens M/S Rachel Corrie, försenad fem dagar på grund av maskinfel, fick anlöpa Gaza med sin last av bland annat rullstolar, av Israel klassade som militär materiel, utan omdirigerades likt de övriga fartygen till Ashdod i Israel.

Från fadderutskick nummer 4 / 2009

PGS har startat ett svensk medicinskt närverk och i oktober genomförde vi en uppskattad studieresa för sex läkare. Vi besökte bland annat Physicians for Human Rights i Jaffa, såg olika delar av PMRS verksamhet, besökte Hebron, Gamla Stan i Jerusalem och badade I Döda havet. Mer om detta kan ni läsa om i Palestina Nu.

Fadderutskicket går till Palestinainsamlingens alla faddrar. Fadder kan du bli genom att sätta in ett kontinuerligt bidrag till våra biståndsprojekt till vårt 90-konto. Det går också att teckna autogiro (Klicka här för att läsa mer). Läs hela fadderutskick nr 4 / 2009 här.

Från fadderutskick nummer 3 / 2009

Under våren har PGS projektansvariga för PMRS och GCMHP besökt projekten för uppföljningar och årsmöten. Med på projektuppföljningen av PMRS var också två personer som höll uppskattade föreläsningar och förde diskussioner med PMRS, Birzeit-universitetet, UNRWA m.fl. För GCMHP höll de projektansvariga flera föreläsningar via videokonferens under hösten 2008, men dessa tvingades upphöra eftersom organisationen varit upptagen med att genomföra det arbete som krävts för att ge stöd efter kriget mot Gaza. Men för både PMRS och GCMHP planeras fortsatta utbildningsinsatser som organisationerna vill att PGS ska hjälpa till med.

Fadderutskicket går till Palestinainsamlingens alla faddrar. Fadder kan du bli genom att sätta in ett kontinuerligt bidrag till våra biståndsprojekt till vårt 90-konto. Det går också att teckna autogiro (Klicka här för att läsa mer). Läs hela fadderutskick nr 3 / 2009 här.

Sidor

Prenumerera på RSS - Palestinian Medical Relief Society (PMRS)