Givarbrev

Palestinainsamlingens månadsgivare får givarbrevet där vi kort redogör för hur arbetet går. Brevet utkommer fyra gånger per år. På den här sidan lägger vi upp de brev vi skickar ut.

Fadderbrev nr 1, 2016

I år fyller Palestinagrupperna i Sverige 40 år och det uppmärksammar vi i Palestina Nu, och på kongressen som hålls i maj. Vi är många som varit med på denna långa resa och hoppas nu att det inte ska ta 40 år till innan det palestinska folkets rättigheter tillgodoses. Men till dess kommer PGS att fortsätta arbetat med att ge stöd till olika biståndsprojekt i Palestina och i Libanon och med att sprida information och kunskap i Sverige.

I februari var vi tre personer från PGS biståndsutskott som besökte Västbanken för att göra vår årliga projektuppföljning för att utvärdera och sen också rapportera vidare till Forum Syd. Vi kom ner till ett kallt och småregnigt Jerusalem och var glada att ha våra vinterkläder med oss. Mötena med våra samarbetspartners hålls ju i hus som inte är uppvärmda, så det gäller att vara påpälsad.
Vi reste runt med Taha, vår fantastiska chaufför som vi jobbat med under många år. Han är en stor trygghet och det känns alltid säkert att åka med honom, vilket är speciellt viktigt under oroliga tider som nu. Taha känner och pratar med alla, kör lugnt och lockar oss till många skratt.

Tillsammans besökte vi Waddah, en palestinsk konsult som PGS anlitat. Vi fick en uppdatering om hur arbetet fortskrider med att göra administrativa handböcker för Abu Dis läsestuga och Abu Dis Youth Club samt arbetet med att uppdatera den som Askar gjorde klart förra året. Vi besökte också de tre organisationerna som får stöd för att gå igenom deras årsrapporter, ekonomiredovisning, revison och för att diskutera framtida utbildningsbehov.
Det är alltid roligt att komma ner och se allt bra och positivt arbete som görs för att ge barn och ungdomar en möjlighet att få vara barn, ha roligt, dansa, läsa böcker och delta i olika sportaktiviteter. Organisationerna gör också framsteg vad det gäller den administrativa delen men vi kommer att fortsätta vårt arbete med att stödja dem i detta.

Fadderbrev nr 4, 2015

 

Stort tack till alla er faddrar som gett regelbundna bidrag till Palestinainsamlingen under 2015. Utan ert engagemang hade det inte varit möjligt att planera och genomföra de biståndsprojekt som PGS stöder på Västbanken, Gaza och i Libanon. Det är också glädjande att så många av lokalgrupperna är ute med bössor och samlar pengar på gator och torg. Nu är det också möjligt att stödja Palestinainsamlingen genom Swish, för oss som har 90-konto dras ingen avgift för transaktionen. Genom detta hoppas vi kunna nå ut med mer information om det fantastiska arbete som våra samarbetspartners gör. Swishnumret är 12390115787.

I oktober reste jag till Jerusalem för att följa upp den utvärdering av Abu Dis Youth Club och ungdomscentret i Askar camp, som en palestinsk konsult gjort under sommaren. Det blev en tuff resa då oroligheterna i Jerusalem och på Västbanken just brutit ut. I Östra Jerusalem var det avspärrningar och soldater överallt och på kvällarna var gatorna tomma, på Västbanken var det sammandrabbningar vid muren och vägspärrarna varje dag. Trots situationen kunde jag resa runt och genomföra planerade möten, mycket tack vare vår fantastiske taxichaufför Taha som när det behövdes hittade nya vägar och lösningar på att ta sig förbi olika hinder på vägen. Och trots den svåra situationen pågår verksamheterna i både Abu Dis och i Askar. Det är viktigare än någonsin under svåra tider med mycket sorg, ilska och frustration som följer i spåren av alla de som skadats och dödats av israelisk militär. Bara under oktober och november har 11 299 palestinier skadats och 103 dödats varav 23 barn. Att våra samarbetspartners finns på plats, håller öppet och fortsätter arbeta trots svårigheterna ger barn och ungdomar hopp om en bättre framtid.

Båda organisationerna var nöjda med utvärderingen, som visar att de gör ett bra och viktigt arbete, att de spelar en viktig roll i de samhällen där de verkar. Nu kommer de ha stöd och hjälp i sitt framtida arbete av rekommendationerna de fick av utvärderarna. Vid mötena beslutade vi i samråd om åtgärdsplaner som ska genomföras under vintern 2015 och PGS kommer att gå in med extra medel från Palestinainsamlingen så att de kan ta hjälp av konsulten med en del av arbetet.

Fadderbrev nr 3, 2015

Det är svåra tider över hela Mellanöstern som resulterat i att miljoner människor är på flykt. Men mitt i allt detta förfärliga finns det också hopp då så många människor är villiga att ställa upp och hjälpa på olika sätt genom att bidra med allt från att ge pengar till olika hjälporganisationer till mer praktiskt stöd.

Ett hopp finns också för det palestinska folkets framtid tack vara alla som ger stöd till bland annat Palestinagruppernas biståndsarbete i Palestina och i Libanon.

2015 har PGS förutom att ge stöd till våra pågående projekt också haft möjligheter att ge bidrag till andra lokala organisationer som vi vet gör ett bra och viktigt arbete och som verkar enligt PGS målsättningar och visioner.

I början av året kunde PGS genom en donation ge ett bidrag till Palestinian Medical Relief Society, PMRS och deras School of Community Health. Vi har nu fått deras 6 månaders rapport och har skickat den andra och sista utbetalningen till dom. Deras rapport ligger på www.palestinagrupperna.se/bistånd

Under våren och sommaren gav vi bidrag på sammanlagt 70 000 kr till Al Jaleel center i Baalbeck i Libanon för deras arbete med barn och ungdomar, de inkluderar även syriska flyktingar i sin verksamhet. The Palestinian Society for Autism and Rehabilitation fick ett stöd på 20 000 kr. Organisationen ingår nu i den utbildning som GCMHP nu tillhandahåller med stöd av PGS till fem organisationer i Gaza

Al Sarraja Center fick ett bidrag på 20 000 kr till stöd för det viktiga arbete de gör för hårt utsatt barn och familjer i Gamla Stan i Jerusalem.

På grund av situationen för de palestinska flyktingarna från Syrien gav PGS i april ett stöd på 50 000 kr till UNRWAS kampanj  #Save Yarmouk. I sitt tackbrev till PGS skrev de: ”On behalf of Palestine refugees trapped in Yarmouk and those displaced to neighboring areas we would like to thank you for your generous contribution towards Yarmouk emergency appeal. Thanks for supporting UNRWA efforts and most vulnerable refugees in Syria, it means a lot to them and will save several lives”

Fadderbrev nr 2, 2015

I maj besökte jag Palestina, bland annat för att följa upp projektstödet som ges till Abu Dis Youth Club. Denna gång reste jag tillsammans med Kerstin Alksäter och vi hade ett fullt program.

Torsdagen den 14 maj tog vi in på St George Guest House i östra Jerusalem där trädgården var underbart vacker med blommor i fantastiska färger. Förutom en promenad i Gamla Stan, tillbringade vi fredagen i trädgården och läste igenom alla nödvändiga dokument och planerade våra besök.

På lördagen åkte vi till Hebron för att köpa Palestinasjalar som PGS säljer i butiken på hemsidan och vid bokbord runt om i Sverige. Fabriken i Hebron är den enda kvarvarande i Palestina och genom att sälja sjalarna stödjer vi deras verksamhet och som ägaren Yasser Hirbawi uttryckte det ”We are making the symbol of Palestine, this scarf is the history and heritage of our country”.

Den 17 maj firade Israel minnesdagen då de tog total kontroll över både västra och östra Jerusalem och framförallt kontrollen över Gamla Stan efter kriget 1967 när ockupationen inleddes. Mängder av unga män kom in i östra Jerusalem för att tåga in i Gamla Stan genom Damaskusporten. De sjöng och slog på trummor och på de ställen där det finns minnesmärken från kriget stannade de och fick en israelisk historiebeskrivning om Jerusalems historia. Det var sorgligt att se och höra dem, samtidigt som palestinierna som stod vid sidan om och inte kunde säga eller göra något eftersom de som marscherade eskorterades av tungt beväpnade soldater.

Dagarna gick fort och trots korta avstånd var det svårt att hinna med allt vi planerat att göra. Vi besökte Palestinian Association of Certified Public Accountants (PACPA), en organisation med 350 medlemmar. Ett av deras främsta mål är att höja standarden för lokala revisorer. För att accepteras som medlem krävs att man deltar i 30 timmars utbildning varje år, och för att få praktisera krävs att du får ett årligt intyg från PACPA. De flesta internationella biståndsorganisationerna på plats i Palestina väljer att arbeta med någon av de stora internationella revisionsbyråerna, men PGS har valt att arbeta med lokala revisorer som ett stöd till utvecklingen av det palestinska samhället. Dessutom är budgeten för de projekt som PGS stödjer via Forum Syd relativt liten och de lokala revisorerna är billigare. För oss var det ett mycket intressant och givande möte och vi lärde oss mycket.

Fadderbrev nr 1, 2015

Jag har precis kommit hem från en studieresa som PGS gjort med visst stöd från Folke Bernadotte Akademin. Vi var 12 personer från PGS och JIPF (Judar för Israelisk Palestinsk Fred) som besökte Israel och Västbanken under en veckas tid för att lära mer om situationen både inne i Israel och på de ockuperade områdena. Det blev en lyckad resa med många givande men och svåra och omtumlande besök i Tel Aviv, Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, Betlehem och Jerusalem. Läs gärna dagsrapporterna på PGS hemsida www.palestinagrupperna.se eller i Palestina NU som kommer i slutet av april.

I början av året mottog PGS en donation på ca 550 000 kr som är öronmärkt för stöd till PMRS (Palestinian Medical Relief Society) under 2015. Bidraget ska gå till deras School of Community Health som utbildar unga kvinnor från byarna runt om på Västbanken. Efter två års studier har de en utbildning som motsvarar en svensk undersköterskeutbildning och de återvänder hem för att arbeta i de byar de kommer ifrån. Under alla mina besök runt om på Västbanken har jag sett hur dessa unga flickor inte bara gör ett bra jobb, utan också får en stark ställning i sin by och är aktiva i olika angelägenheter. Förra veckan skrev PGS och PMRS under ett avtal och igår skickade vi den första av två utbetalningar.

I februari besökte Anna Danielsson och Margareta Sjöberg Palestina. De var i Askar Camp och Abu Dis för projektuppföljning och hade möten med personal och styrelser kring årsrapporteringen för 2014. PGS har nu godkänt årsrapporterna och skickade de första bidragen för 2015 i början av mars. Då organisationernas rapporter är godkända av PGS skickades de första bidragen för 2015 i början av mars.

PGS har skrivit avtal med Forum Syd om ett treårigt stöd till Naba’a i Libanon (Development Action without Boarders). Projektets övergripande mål är att stödja marginaliserade människor som lever i fattigdom och ge dem möjligheter till ett demokratiskt inflytande och tillgång till grundläggande rättigheter. Ett mål är också att ungdomar med olika bakgrunder i Libanon (palestinier, libaneser och palestinska flyktingar från Syrien) lir stärka och får mer självkänsla, så att de har större chanser till att få jobb och kan delta i utvecklingen av samhället och stå upp för mänskliga rättigheter.

Fadderbrev nr 4, 2014

Ett stort tack till alla er som under det gångna året regelbundet givit ett bidrag till Palestinainsamlingen genom ert fadderskap. Att ni är faddrar gör att vi kan planera vårt biståndsarbete och säkra de egeninsatser som behövs.

Under året som gått har vi fortsatt arbetet med våra samarbetspartners i Gaza, på Västbanken och i Libanon och har betalat ut 227 000 kronor i egeninsatser för dessa projekt.

Vi har också tack vare extra bidrag från faddrar, donationer och den insamling som startade under kriget mot Gaza kunnat betala ut extrapengar på 350 000 kronor till Gaza Community Mental Health Program (GCMHP) och 200 000 kronor till Palestinian Medical Relief Society (PMRS).

Både GCMHP och PMRS har skickat mail och framför sina hälsningar och tack till alla som gett bidrag till dem via Palestinainsamlingen. Från GCMHP fick vi detta mail:
”Dear friends, once again you set the tone for the year by helping us run a successful work during this terrible and hard time. On behalf of the GCMHP, I express heartfelt thanks to all what you do. Thanks Yousef”

Direkt efter att Israel slutat bomba, samlades GCMHP’s avdelningschefer för att planera sitt akutprogram. Bland annat påbörjade de en utbildning i första hjälpen för familjer och personal som träffar alla de barn som drabbats av psykiska problem relaterade till attackerna mot Gaza. De genomförde också fem lägerskolor i samarbete med olika barn- och ungdomsorganisationer. Psykologer och socialarbetare från GCMHP har deltagit på alla läger som riktade sig till 250 barn från olika delar av Gaza. Lägren varade i 10 dagar och innefattade olika aktiviteter och också små utflykter till havet. Det övergripande målet med projektet är att förbättra situationen för barn som utsatts för traumatiska upplevelser och att ge skolorna rådgivning och barnen möjligheter till olika fritidsaktiviteter.

En av de organisationer som GCMHP samarbetade med och kommer att arbeta med också framöver var Gaza Sports club. Dock blev delar av klubbens utomhusplaner förstörda under en attack och de frågade PGS om vi kunde hjälpa dem med renoveringskostnaderna. I september betalade PGS 20 000 kronor till klubben.

Fadderbrev nr 3, 2014

Under sommaren har Gazas befolkning genomlevt 50 dagars intensiva attacker från Israel. De besköts dygnet runt från stridsfartyg, artilleri och flyg. Under dessa dagar släpptes 21 000 ton bomber. Palestinska och internationella läkare på plats i Gaza har vittnat om att Israel använt ett antal förbjudna vapen. Ett av dem är DIME-bomber (Dense Inert Metal Explosive) som är en explosiv pulverammunition som kan innehålla den giftiga metallen volfram. Läkare vid flera sjukhus i Gaza har vårdat patienter med till synes mycket små splitterskador på kroppen, men med svårt brända inre organ.

Över hela världen visades ett massivt stöd för befolkningen i Gaza genom demonstrationer, upprop och andra engagemang. Vi hade kontakt med våra partners från det att anfallen påbörjades och vid flera tillfällen talade de vid demonstrationer i Stockholm via länk från Gaza.

PGS påbörjade genast en akutinsamling för Gaza och lokalgrupper har samlat in pengar på gator och torg och privatpersoner har satt in bidrag direkt till vårt 90- konto. I början av augusti kunde vi skicka 100 000 kronor till vardera Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP och till Palestinian Medical Relief Society, PMRS som ett första stöd till deras viktiga akutarbete.

PMRS personal var aktiva på fältet från första dagen med ambulanser och de höll sina kliniker öppna dygnet om så att personer som inte kunde eller behövde ta sig till sjukhus fick medicinsk hjälp. Som en primärhälsovårdsorganisation kommer PMRS att ta över vården av många av de som nu är utskrivna från sjukhusen och behöver vård och stöd lång tid framöver.

Från GCMHP fick vi detta mail:”Dear friends, once again you set the tone for the year by helping us run a successful work during this terrible and hard time. On behalf of the GCMHP, I express heartfelt thanks to all you do. Thanks Yousef”

Fadderbrev nr 2, 2014

Den 17-18 maj genomförde PGS sin kongress i Stockholm och en ny styrelse valdes. Anna Wester gavs fortsatt förtroende som ordförande och vid styrelsens första möte delades ansvarsområden upp. Bland annat valdes Mina Olsson till vice ordförande. Biståndsutskottet fortsätter med samma ledamöter och projektansvariga som tidigare.

Verksamhetsberättelsen för 2012-2013 kommer att tryckas upp under sommaren och skickas ut till alla medlemmar och faddrar. Den finns upplagd på hemsidan liksom programmet och den strategiska planen som antogs på kongressen.

Den 13-15 maj anordnande PGS i samarbete med andra organisationer det tolfte Sjöviksseminariet och årets tema var Med kultur som vapen, om kultur som motstånd, identitet och försoning. Inbjudna kulturarbetare från Sverige, Palestina och Israel diskuterade kulturens roll i Palestina/Israel-konflikten.

Under dagarna fick vi också lyssna på en underbar musikkonsert, det visades en konstutställning, film och teater. Två unga pojkar från det PGS stödda projektet i Askar Camp dansade och hade en workshop om Dabke (traditionell folkdans).

Utvärderingen som gjordes visar att alla deltagare var jättenöjda och glada över resan genom den palestinska kulturen. Vi fick lära oss hur man genom historien och i nutid använder kulturen som motstånd i kampen mot ockupationen. Litteraturen; poeterna – Mahmoud Darwish och andra som haft en enorm betydelse för den palestinska identiteten och motståndet. Musiken, teatern, konsten och dansen och idrotten. Drömmarna, engagemanget, glädjen och så alla hinder som vägspärrar, murar, våld, arresteringar, blockad, mord och fattigdom som krossar unga människors drömmar. Men kraften att vilja leva är så stark att man inte ger upp. Kulturen och idrotten ger människorna ett hopp för framtiden.

Fadderbrev nr 1, 2014

Under 2014 fortsätter PGS samarbetet med våra partners på Västbanken och också med flera organisationer i Libanon som alla jobbar med att inkludera de palestinska flyktingarna från Syrien i sitt arbete.

I december 2013 avled Doktor Eyad El Sarraj efter en lång tids sjukdom. PGS har samarbetat med Dr. Eyad och Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP allt sedan starten av organisationen.  Dr Eyad var inte enbart en samarbetspartner, han blev också en nära och kär vän för oss i PGS som träffade honom både i Gaza och när han var i Sverige. Eyad kommer att vara djupt saknad av oss alla men vi kommer att bevara minnet av honom, hans öppenhet, gästfrihet och hans storartade arbete för mänskliga rättigheter.

2010 fick Eyadel-Sarraj Olof Palmepriset. Då han inte kunde närvara vid ceremonin på grund av sin sjukdom bad han oss​​ från PGSatt tala i stället förhonom, och nedan följer en del av talet.
”Det tog lång tid för världen att inse att förtryck, fattigdom, arbetslöshet och våldsamma konflikter skaparen grogrund för psykisk ohälsa. Det tog en person som du, med kunskap, visioner och mod, att se detta, och du påbörjade då din kamp för ett erkännande för mental hälsovård och dess relation till mänskliga rättigheter. Som grundare av GCMHP, satte du från start standarden för organisationen, mental hälsa och mänskliga rättigheter.

Fadderbrev nr 3, 2012

Jar precis kommit hem från en veckas besök på Västbanken där jag deltog på Palestinian Medical Relief Society’s (PMRS) årsmöte för 2011 tillsammans med andra givare som ger ett övergripande stöd till organisationen.

En dag gjorde vi fältbesök till de beduinsamhällen i områdena runt Jerusalem och Hebron som ligger i area C och helt kontrolleras av Israel och dit den palestinska myndigheten inte har tillträde. Beduinerna är hårt drabbade av den israeliska politiken och blir allt mer trängda av muren, bosättningar som breder ut sig och bosättarnas attacker mot dem. Deras djur har vid ett flertal tillfällen dödats, deras hem rivs och de hotas av tvångsförflyttning.

För att ge beduinerna både medicinskt och moraliskt/politiskt stöd driver PMRS ett antal mobila kliniker som besöker de olika små samhällena två gånger i veckan. För att visa på byns eget engagemang och bidra med vad de kan har familjerna ställt i ordning läkarmottagning i ett av sina tält. PMRS mobilklinik kommer en dag med en allmänläkare, laboratorieassistent och en sköterska och en gång i veckan kommer en kvinnoläkare. Vid behov remitteras de till någon av PMRS fasta kliniker eller till något sjukhus i Hebron eller Ramallah. Det är alltid roligt att göra dessa besök på fältet då man verkligen får se att PMRS använder stödet från Sverige för att ge stöd till de mest utsatta i samhället, de fattiga och marginaliserade. För PMRS är rätten till god hälsovård en mänsklig rättighet och de lever verkligen upp till det.

Sidor

Prenumerera på RSS - Givarbrev