Barn och ungdomscenter i Al Jaleel Camp, Baalbeck

Inforuta: 
Stöd från Palestinainsamlingen

Children of Al Jaleel Center är ett barn och ungdomscenter som på olika sätt arbetar för att stödja barn och ungdomar i lägret och i andra områden av Bekaadalen där palestinier bor. Då Al Jaleel camp liksom de andra lägren i Libanon har tagit emot många flyktingar från Syrien inkluderas numera också dessa barn och ungdomar i centrets verksamhet. Exempel på aktiviteter som organisationen genomför är hälsokampanjer, antirökkam- panjer, workshops om barns rättigheter, läsning, extra läxhjälp, sportdagar och ut- flykter.

Sommarläger i Libanon

PGS har via Palestiniansamlingen gett ett stöd om 50 000 kr till Children of Al Jalel Center i Balbeck i Libanon.

Bidraget används till årtes sommarläger som pågår under juni, juli och augusti. Lägret är för 100 pojkar och flickor i åldrarna 6 – 14 år i Waivel flyktingläger, alla som deltar lever under svåra sociala och ekonomiska omständigheter och också i ett instabilt säkerhetsläge som råder i området. Även flyktingar från Syrien deltar I aktiviteterna. Syftet med sommarlägret är att ge barnen psykosocialt stöd och möjligheter till avkopplande och roliga aktiviteter.

Ledarna för sommarlägret leder arbetet och de har en mängd aktiviter för barnen såsom spel, sång, teckning, handarbete, teater, utflykter, sport och sagoberättande.De har också genomfört ett födelsedagskalas och bjudit barnen på hälsosam mat då fastan bröts under Ramadan.

En workshop om Barns Rättigheter har också genomförts där följande frågor togs upp och diskuterades i gruppen: Information till barnen om deras rättigheter enligt FNs barnkonvention, anledningar till att de förnekas sina rättigheter, vem bär ansvaret för deras rättigheter, hur vara positiv och få sina rättigheter?

 

 

Hälsning från Al Jaleel i Libanon

En hälsning från Children of Al Jaleel Center in Waivel camp (CJC) i Libanon. Bilderna är från projektet Think and Play som PGS var med och stödde. Det gav över 450 barn, palestinska flyktingar i Libanon, palestinska och syriska flyktingar från Syrien att leka tillsammans och åka på utflykt.


”My name is Bisan, I'm 9 years old. I was living in the Yarmouk refugee camp in Damascus. I always choose to join the handicraft group in CJC /  Waivel Camp. On 22nd of August was my birthday, because there is no space in my home I did birthday party at the center in participation of my friends and my family also. We dance, song and ate cake with juice.

But today I'm very sad, because the next week my friends will go to UNRWA school in the camp while I'm not, because when we fled from the war in Syria to Lebanon, we entered Lebanon illegally. The school refused to register us my sister and I because we don’t have legal paper knowing that we were registered last year at UNRWA School. I do not know the real reason. My dad doesn't have money to pay for General Security in Lebanon to be legally in Lebanon.”

Stöd Palestinainsamlingen pg 90 11 57 – 8

Swish: 123 9011578

Anna Wester besöker Libanon

När vi lämnar det palestinska flyktinglägret Al Jaleel, eller Wavel som det också kallas, och kör från Baalbek genom Beekadalen börjar det ösregna och blåsa. Längs vägen ser vi tält där en del av de många syriska flyktingarna som sökt skydd i Libanon bor.

Lite tidigare i Al Jaleel träffade vi palestinska flyktingar från Syrien som nu flyttat in i det lilla redan överbefolkade lägret. Flyktingar som tvingats på flykt igen, för andra eller kanske tredje gången, som nu får hjälp av andra flyktingar.

Från fadderutskick nummer 4 / 2009

Sara som arbetar på PGS kontor i Stockholm deltog i oktober i en studieresa till Libanon där hon bland att besökte det projekt som PGS bedriver i samarbete med PRCS i Beddawi camp i norra Libanon. Sara har skrivit på PGS blogg om resan, klicka här för att läsa mer.Fadderutskicket går till Palestinainsamlingens alla faddrar. Fadder kan du bli genom att sätta in ett kontinuerligt bidrag till våra biståndsprojekt till vårt 90-konto. Det går också att teckna autogiro (Klicka här för att läsa mer). Läs hela fadderutskick nr 4 / 2009 här.

Alla får samma chans

Ur Palestina Nu nr 2/2006 - 30 år av solidaritet

[img_assist|nid=506|title=|desc=Foto: Catrin Ormestad|link=none|align=left|width=450|height=600]

De israeliska soldaterna kom, och palestinierna flydde från sina hem, över gränsen till de omgivande arabländerna. Vissa hamnade i Jordanien och Syrien, andra i Libanon. De tog få av sina ägodelar med sig när de gav sig av, men de flesta behöll nycklarna till sina hus.

Prenumerera på RSS - Barn och ungdomscenter i Al Jaleel Camp, Baalbeck