Bli medlem i Palestinagrupperna i Sverige och stöd vårt opinionsarbete för palestinernas rätt till en egen stat. Som medlem får du bland annat tidskriften Palestina Nu fyra gånger om året, en tidskrift som är fullmatat med aktuella reportage och artiklar.

Betala 300 kronor (150 kronor för studenter och pensionärer) till pg 55 57 17-8 Adidas

d6_nid: 
953