Stockholm/Umeå 2005-05-24

Hej!

Palestinagrupperna i Sverige vill uttrycka vår uppskattning över att du som minister i Sveriges regering genom dina kraftfulla uttalanden mot den mur som Israel bygger inne på Västbanken tydligt försvarar internationella lagar.

Vi önskar att fler av omvärldens makthavare agerade i enlighet med internationella domstolen i Haags beslut genom att verka för att Israel omedelbart upphör med byggandet av muren, river de delar som byggts, återlämnar konfiskerad mark och kompenserar för förstörd egendom.

Haagdomstolen säger i sin dom att de stater som undertecknat Fjärde Genèvkonventionen har ett ansvar för att Israel agerar enligt internationell humanitär rätt och du är en av få som har agerat i enlighet med Sveriges åtaganden, och som inte backat när Israel bemött kritiken.

Nu hoppas vi att utrikesdepartementet och regeringen bekräftar att dina uttalanden går i linje med Sveriges officiella ståndpunkter och att detta görs tydligt för den israeliska regeringen.

Med vänliga hälsningar
Air Max 1 Ultra Essential

d6_nid: 
112