Till utrikesminister Carl Bildt

Palestinagrupperna i Sverige bedriver sedan många år med stöd från Sida biståndsverksamhet på Västbanken och i Gaza. En av våra partner sedan 12 år är Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP). Förutom ekonomiskt stöd till organisationen ingår också professionellt stöd för kvalitetsutveckling. För oss innebär det att två överläkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala regelbundet besöker projektet för att delta i möten, utbildning och handledning av personal.

Den 22-24 september 2008 skulle vi delta i ett konsortiemöte med GCMHP med deltagare från Suisse Development Cooperation, Rehabilitation Center against Torture/Danmark och Nederländska representationskontoret i Jerusalem.

Palestinagruppernas representant sökte en månad i förväg enligt det israeliska regelverket tillstånd att resa in Gaza. Trots upprepade kontakter under en månads tid, och de sista dagarna med hjälp av svenska konsulatet i Jerusalem och ambassaden i Tel Aviv, nekades de två överläkarna inresa i Gaza.

För att bedriva bistånd och förvalta Sidas medel på ett fullgott sätt är det nödvändigt att få tillträde till Gaza och säkerställa verksamhetens kvalité.
Vi vill med detta brev göra Er uppmärksamma på att efter många år av regelbundna besök utgör hindret för inresa i Gaza att ett fruktbart professionellt samarbete med kollegor i Gaza försvåras och den direkta tillsynen av biståndsprojektet förhindras.

Per Gahrton
Ordförande Palestinagrupperna i Sverige
Nike Air Max 270

d6_nid: 
1 028