må 9 nov
18:30 (Baren 18:00)
Kägelbanan
Södra teatern

interaktiv installation av Källblad/Taranto

Stänga, tillsluta, förenas, omsluta, nära, hemlighetsfull, trång, åtsittande, intim, svåravgjord (ex. ur Modern engelsk-svensk ordbok PRISMA)

Close är en interaktiv installation där din kropp, tätt tillsammans med andras, inom ett avgränsat område aktiverar röster och ljud. En slags konsert uppstår utifrån publikens agerande i installationen. Du blir en del av en kollektiv koreografi, sökande efter individuella röster i ett vokalt kaos. Omge dig med palestinska kvinnliga sångerskor, journalister, herdar, konstnärer, mammor och studenter. Stå i deras demonstrationståg, på deras en scen, deras bröllop. Lyssna på deras skrik, skratt och ord. CLOSE handlar om makt och rörelse. Vems röst får höras? Äger jag min röst? Var får och vill jag stå? Med vem och hur nära?

Rösterna i CLOSE är inspelade på Västbanken i samarbete med två palestinska organisationer OWCA (Open work-shops for culture and arts) och WATC(Women's affairs technical commitee). Den har premiär i oktober i Ramallah som en del av projektet "Outside the gallery - celebrating women in arts" som drivits under åtta månader av OWCA och WATC. Projektet har bl.a. resulterat i en 20 m lång konstmural delad mellan östra Jerusalem och Ramallah. Den skulpterade muralen har gjorts av tio unga palestinska konstnärer och har väckt många frågor kring kvinnors kroppar i offentlig miljö, kvinnors sexualitet och sensualitet i allmänhet. CLOSE är ett eko av denna mural.

CLOSE kräver handling Kom, gör, hör.

CLOSE är ett konstprojekt som drivs av Anna Källblad, koreograf och Annette Taranto, sångerska. Det har vuxit fram i samarbete mellan flera organisationer och institutioner i Palestina och Sverige. CLOSE har tre hållpunkter i Stockholm;Air Jordan I 1 Shoes

Tidsperiod: 
torsdag, januari 1, 1970 - 01:00
d6_nid: 
1 500
Adress: