PGS har via Palestiniansamlingen gett ett stöd om 50 000 kr till Children of Al Jalel Center i Balbeck i Libanon.

Bidraget används till årtes sommarläger som pågår under juni, juli och augusti. Lägret är för 100 pojkar och flickor i åldrarna 6 – 14 år i Waivel flyktingläger, alla som deltar lever under svåra sociala och ekonomiska omständigheter och också i ett instabilt säkerhetsläge som råder i området. Även flyktingar från Syrien deltar I aktiviteterna. Syftet med sommarlägret är att ge barnen psykosocialt stöd och möjligheter till avkopplande och roliga aktiviteter.

Ledarna för sommarlägret leder arbetet och de har en mängd aktiviter för barnen såsom spel, sång, teckning, handarbete, teater, utflykter, sport och sagoberättande.De har också genomfört ett födelsedagskalas och bjudit barnen på hälsosam mat då fastan bröts under Ramadan.

En workshop om Barns Rättigheter har också genomförts där följande frågor togs upp och diskuterades i gruppen: Information till barnen om deras rättigheter enligt FNs barnkonvention, anledningar till att de förnekas sina rättigheter, vem bär ansvaret för deras rättigheter, hur vara positiv och få sina rättigheter?

 

 

adidas