Sedan Israel inledde sina blodiga attacker mot Gaza i lördags har det hållits demonstrationer och manifestationer över hela Sverige, i Stockholm, Göteborg, Varberg, Uppsala, Karlskrona.. med fler.


Göteborg


Varberg


StockholmAdidas

Område: 
d6_nid: 
1 098