Kolonialism och apartheid - Israels ockupation av Palestina

Temaskriften Kolonialism och apartheid - Israels ockupation av Palestina, handlar om de olika former av förtryck och folkrättsbrott som Israel utsätter den palestinska befolkningen för.

I skriften beskrivs hur folkrättsexperter, FN-representanter, forskare och fakta på marken talar för att Israels politik gentemot palestinierna omfattar kolonialism och apartheid.

Genom reportage, artiklar och intervjuer ges såväl en historisk bakgrund som en beskrivning av dagens situation.

Här kan du läsa tidningen i pdf-format: Kolonialism och apartheid

Beställ tidningen i pappersformat gratis. Vid fler än tre exemplar betalar du för portokostnaden. info@palestinagrupperna.se

PGS ger biståndsministern bakläxa


Biståndsminister Gunilla Carlsson besöker PGS samarbetsparner i Palestina, PMRS 2007

Nyligen publicerade Palestinagrupperna en temaskrift som handlar om de olika former av förtryck och folkrättsbrott som Israel utsätter den palestinska befolkningen för. I skriften beskrivs hur folkrättsexperter, FN-representanter, forskare och fakta på marken talar för att Israels politik gentemot palestinierna omfattar kolonialism och apartheid. (Skrift om Palestina får bakläxa av ministern)

Biståndsminister Carlsson går idag ut med kritik av denna temaskrift. Till Svenska Dagbladet säger Carlsson: ”Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till.”

Manifestation för en palestinsk stat

Hundratals palestinska flaggor vajade på Sergels Torg i Stockholm igår kväll vid manifestationen för att uppmana den svenska regeringen att rösta ja till palestinskt medlemskap i FN.

Bland talarna fanns Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton, Carin Jämtin (s), Lars, Ohly (v), Åsa Romson (mp), Dror Feiler från Judar för Israelisk Palestinsk Fred, Helle Klein från svenska kyrkan och Nael Touqan från Palestinska Föreningen i Stockholm.

Stöd palestiniernas rätt till en egen stat

Under september pågår en process där palestinierna formellt skall begära medlemskap i FN och erkännande av en palestinsk stat inom 1967 års gränser. 124 länder har redan uttalat sitt stöd för ett erkännande av Palestina och över en miljon människor har skrivit på ett upprop med uppmaning till EU:s medlemstater att också erkänna den palestinska staten. Men tyvärr har USA ännu inte anslutit sig till dem och EU-länderna står splittrade i frågan.

Stöd ett fackligt initiativ för en rättvis fred

Ledande svenska fackliga representanter har initierat ett nätverk och ett upprop för att sätta hårdare press på Israel att upphöra med ockupationen av Palestina. Läs mer om uppropet här och skriv under här.

PGS uppmanar sina fackligt anslutna medlemmar att stödja detta upprop genom att skriva under, sprida det och att agera inom sina fackliga förbund för att implementera uppropets uppmaning. Nätverket finns också på Facebook.

 

Varför bojkott av Israel bör stödjas

Professor Rania Masri från Libanon var under maj månad i år på en talarturné i Sverige. Nu har hon skrivit en text om varför hon anser att en bojkott av Israel bör stödjas. Denna text är också en del i motiveringen av det akademiska upprop som akademiker runt om i Sverige för närvarande uppmanas skriva under till stöd för akademisk bojkott av israeliska universitet. Läs texten nedan och skriv på uppropet som initierats av en grupp anställda och studenter på KTH
.

Roadmap to Apartheid

Roadmap To Apartheid är en film som inom kort kommer att släppas internationellt. Filmen kommer att vara ett viktigt komplement till den stora mängd litteratur som skrivits kring frågan om israelisk apartheid. Palestinagrupperna har fått en intervju med filmens producenter Ana Nogueira och Eron Davidson som svarar på några korta frågor.

Alla älskar apartheid

Situationen på den av Israel ockuperade Västbanken förvärras för varje dag. Över hälften av det palestinska området kontrolleras nu av judiska bosättare, murar och checkpoints. Antalet ockupanter närmar sig ½ miljon. Varje dag stjäl inkräktarna litet mer mark, spränger någon palestinsk familjs hus och sågar ner några fler olivträd. Varje natt gör militärer raider och skjuter palestinier. Allt fler palestinska barn torteras och spärras in i fängelser. 

Enkätundersökning på Abu Dis läsestuga

Under juli månad har personer med olika aknytning till Abu Dis läsestuga intervjuats om centrets verksamhet och dess betydelse. PGS har nu sammanställt svaren som vittnar om en verksamhet som går bortom vad som syns av aktiviteterna på ytan till att beröra och verkar för barns rättigheter, delaktighet och utveckling. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper med något olika frågeformulär anpassade efter den svarande gruppen. Av undersökningen framgår att Abu Dis läsestuga ses som en trygg och förtroendeingivande plats där barn utvecklas både som individer och kunskapsmässigt samt har möjligheten att leka, utvecklas och lära känna nya vänner. Utan initiativ som Abu Dis läsestuga riskerar barn att förpassas till begränsande miljöer, eller möjligt destruktiva umgängen på gatan. Abu Dis är ett av de projekt som får stöd via PGS. Ladda gärna ned pdf-filen och läs den kortfattade sammanställningen med många talande citat från enkäterna återges.

”Ever since childhood it has played a part in installing values about human rights in me and in freedom of speech (perhaps even playing a part in my choice of education). My conscience is clear by participating in the centre as I know I and helping my community”, voluntär på centret

Frihetsteaterns medlemmar frihetsberövade

The Freedom TheatreFrihetsteatern i Jenin utsattes förra veckan för ett angrepp från den israeliska armén. Två av den svenskstödda teaterns medlemmar frihetsberövades av den israeliska armén. Idag fick deras advokat reda på att hon inte får träffa eller samtala med de fängslade. Armén har efter skadegörelsen på teatern och det omotiverade angreppet nyss gett förklaringen till frihetsberövandet "De har gripits för att de agerat mot säkerhet i regionen". 

Frihetsteatern drivs delvis av en svensk stiftelse och ett tjugotal svenska kulturarbetare har arbetat på teatern, däribland Suzanne Osten, Britt-Louise Tillbom, Jan Tiselius och Robert Lyons. En rad delegationer från Sverige inklusive Riksteatern har också besökt teatern. Svenska konsulatet har vid flera tillfällen besökt verksamheten som bland annat stöds av Sida och har samarbetat med en rad svenska teatrar. 

Suzanne Osten skriver att hon "starkt protesterar mot den brutala aktionen mot Frihetsteaterns anställda och medlemmar som fortfarande hålls i fängelse utan given orsak".

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde