Per Gahrton om Bildts nej till erkännande av Palestina

Det är beklämmande att Sverige hamnat i en liten, isolerad grupp av stater som motverkar en fredlig och rättvis lösning av Palestinakonflikten, säger Palestinagrupperna i Sveriges ordförande Per Gahrton i en kommentar till dagens utrikesdebatt i riksdagen.

Det är än mer beklämmande att detta beror på att två småpartier har tagit hela den borgerliga regeringen som gisslan. Allra mest beklämmande blir det när man hör hur utrikesminister Carl Bildt, som antagligen vet bättre, försöker vränga hela saken ut och in genom att åberopa den brutala israeliska ockupationen som skäl att INTE likt 123 andra stater erkänna Palestina.

Men det är ju ockupationen som är skälet till att ett internationellt ingripande behövs, bland annat genom erkännande av den palestinska staten.

Sedan centerpartiet öppet tagit ställning för erkännande av Palestina borde det inte vara svårt för Bildt att driva igenom en vettig svensk Palestinapolitik i enlighet med såväl en god tradition som, sannolikt, med Bildts egna insikter. Det verkar osannolikt att minipartierna FP och KD skulle lämna regeringen av det skälet.

PGS välkomnar de rödgröna partiernas tydliga ställningstagande för erkännande av Palestina, såväl i riksdagsdebatten som i en debattartikel i SvD idag.

Alla vet att den israeliska högerregeringen inte kommer att medverka till en lösning av Palestinakonflikten om den inte tvingas till det. Ett erkännande av Palestina vore ett sätt att skapa nya konkreta fakta som skulle bidra till att få Israel att inse omvärlden håller på att tröttna på dess sabotage mot en fredslösning.

Ny rapport från FN/OCHA februari 2012

Begränsade tillgångar till transportvägar, jordbruksmark och vattenresurser har hämmat den palestinska utvecklingen i Jordandalen. Tusentals palestinier som bor i området riskerar att tvångsförflyttas.

Israel som ockupationsmakt har en skyldighet att skydda civilbefolkningen. Rivningen av civila palestinska hem, samt överföring av israeliska bosättare till ockuperade territorier är förbjudet och måste stoppas.

Läs rapporten här

Sodastreams svar övertygar inte

Stoppa Sodastream-kampanjen fick via PR-firman Edelman ett svar från italienska Sodastream på vårt brev, undertecknat av 11 000 personer och trettio grupper som uppmanande återförsäljare och annonsörer att avsluta sina relationer med det israeliska företaget på grund av dess brott mot internationell rätt.

Vi anser att de punkter Sodastream tar upp är irrelevanta, eftersom de inte berör huvudfrågan; brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt genom delaktighet i Israels ockupation av palestinskt territorium.

Låt oss ändå att gå igenom uttalandet punkt för punkt:

1.    ”Sodastream har sitt huvudkontor i Tel Aviv i Israel och tillverkar sina    
       produkter i tolv fabriker fördelade på många olika länder, inklusive Kina,
 Tyskland, Sverige, Nya Zeeland, Sydafrika, Holland, USA och två fabriker i Israel, varav Mishor Adumim är en…”

Även om det skulle finnas hundratals fabriker över hela världen skulle detta inte ändra det faktum att fabriken i Mishor Adumim är byggd på mark stulen från palestinierna och därigenom bryter mot mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Gott nytt år!

Styrelsen och kansliet önskar alla medlemmar, faddrar och andra Palestinavänner ett gott nytt år!

Det har varit ett år fullt av aktiviteter runt om i landet, med filmvisningar, demonstrationer, utställningar, pengainsamlingar och insändare i lokala tidningar. På kansliet i Stockholm har det skett ganska omfattande förändringar i slutet av året. Niklas Berg som arbetat för PGS i två år har tagit tjänstledigt för studier och Jonatan Stanczak som vikarieterat för Johanna Wallin har slutat för att åka till Jenin där han och Johanna nu arbetar för Frihetsteatern. Alla tre är dock fortsatt aktiva i Palestinagrupperna. Yvonne Fredriksson har flyttat hem från Palestina och bemannar nu kansliet på Götgatan tillsammans med Anna Wester.

2012 är det dags för kongress igen och valberedningen har börjat sitt arbete och efterlyser nu nomineringar till kommande förbundsstyrelse. Kontakta Yvonne (yvonne@palestinagrupperna.se) eller Gunnar Olofsson (gunnaroson@gmail.com) om du vill nominera någon.

Tyvärr har det inte skett några positiva förändringar på plats i Palestina, utan den israeliska ockupationen fortsätter med våld, förtryck, utbyggnad av bosättningar, husrivningar, markstöld och blockad av Gaza. Vi fortsätter kampen för ett fritt Palestina och en rättvis fred. Vi ses på barrikaderna 2012.

Kolonialism och apartheid - Israels ockupation av Palestina

Temaskriften Kolonialism och apartheid - Israels ockupation av Palestina, handlar om de olika former av förtryck och folkrättsbrott som Israel utsätter den palestinska befolkningen för.

I skriften beskrivs hur folkrättsexperter, FN-representanter, forskare och fakta på marken talar för att Israels politik gentemot palestinierna omfattar kolonialism och apartheid.

Genom reportage, artiklar och intervjuer ges såväl en historisk bakgrund som en beskrivning av dagens situation.

Här kan du läsa tidningen i pdf-format: Kolonialism och apartheid

Beställ tidningen i pappersformat gratis. Vid fler än tre exemplar betalar du för portokostnaden. info@palestinagrupperna.se

PGS ger biståndsministern bakläxa


Biståndsminister Gunilla Carlsson besöker PGS samarbetsparner i Palestina, PMRS 2007

Nyligen publicerade Palestinagrupperna en temaskrift som handlar om de olika former av förtryck och folkrättsbrott som Israel utsätter den palestinska befolkningen för. I skriften beskrivs hur folkrättsexperter, FN-representanter, forskare och fakta på marken talar för att Israels politik gentemot palestinierna omfattar kolonialism och apartheid. (Skrift om Palestina får bakläxa av ministern)

Biståndsminister Carlsson går idag ut med kritik av denna temaskrift. Till Svenska Dagbladet säger Carlsson: ”Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till.”

Manifestation för en palestinsk stat

Hundratals palestinska flaggor vajade på Sergels Torg i Stockholm igår kväll vid manifestationen för att uppmana den svenska regeringen att rösta ja till palestinskt medlemskap i FN.

Bland talarna fanns Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton, Carin Jämtin (s), Lars, Ohly (v), Åsa Romson (mp), Dror Feiler från Judar för Israelisk Palestinsk Fred, Helle Klein från svenska kyrkan och Nael Touqan från Palestinska Föreningen i Stockholm.

Stöd palestiniernas rätt till en egen stat

Under september pågår en process där palestinierna formellt skall begära medlemskap i FN och erkännande av en palestinsk stat inom 1967 års gränser. 124 länder har redan uttalat sitt stöd för ett erkännande av Palestina och över en miljon människor har skrivit på ett upprop med uppmaning till EU:s medlemstater att också erkänna den palestinska staten. Men tyvärr har USA ännu inte anslutit sig till dem och EU-länderna står splittrade i frågan.

Stöd ett fackligt initiativ för en rättvis fred

Ledande svenska fackliga representanter har initierat ett nätverk och ett upprop för att sätta hårdare press på Israel att upphöra med ockupationen av Palestina. Läs mer om uppropet här och skriv under här.

PGS uppmanar sina fackligt anslutna medlemmar att stödja detta upprop genom att skriva under, sprida det och att agera inom sina fackliga förbund för att implementera uppropets uppmaning. Nätverket finns också på Facebook.

 

Varför bojkott av Israel bör stödjas

Professor Rania Masri från Libanon var under maj månad i år på en talarturné i Sverige. Nu har hon skrivit en text om varför hon anser att en bojkott av Israel bör stödjas. Denna text är också en del i motiveringen av det akademiska upprop som akademiker runt om i Sverige för närvarande uppmanas skriva under till stöd för akademisk bojkott av israeliska universitet. Läs texten nedan och skriv på uppropet som initierats av en grupp anställda och studenter på KTH
.

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde