Palestinsk poesifestival i Stockholm/Uppsala

ENSAMMA KROPPAR KAN INTE SKRIVA - Palestinsk poesifestival i Stockholm/Uppsala

Missa inte Bagdad Cafés festival med särskilt inbjudna palestinska poeter! En vecka full av litterära aftnar och framträdanden om poesi och motstånd. Festivalen är del av ett större konstnärligt utbyte mellan svenska och palestinska poeter med stöd av Svenska Institutet och Svenska Akademien.

Samarbetspartners: Sveriges Författarförbund, Svenska PEN, Kulturhuset, Uppsala stadsteater, ABF och Studiefrämjandet.

28 augusti
18:00 EN AFTON OM SAMTIDA PALESTINSK POESI
Författarförbundet, Drottninggatan 88 B
Arrangör: kulturföreningen Bagdad Café

Föreläsning av den palestinska författaren Maya Abu Al Hayyat (Västbanken) om samtida strömningar i palestinsk poesi. Efterföljande panelsamtal om återkommande troper och figurer i palestinsk poesi med poeterna Somaya El Sousi (Gaza) och Maya Abu Al Hayyat (Västbanken). Samtalsledare: poeterna och litteraturkritikerna Athena Farrokzhad och Jenny Tunedal.

Skriv under upprop!

Vi välkomnar palestiniernas beslut att söka fullt medlemskap i Förenta Nationerna (FN).

Rätten att bilda en palestinsk stat inom 1967-års gränser med östra Jerusalem som huvudstad, sida vid sida med Israel, är sedan länge internationellt erkänd. Palestinierna har idag diplomatiska förbindelser med över 100 stater runt om i världen och den palestinska representationen i Sverige har sedan hösten 2011 uppgraderats till ambassad.

Palestina har idag säte i olika FN- och andra internationella organ, och valdes förra året med stor majoritet in som medlem i FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO. Det finns inga folkrättsliga eller andra hinder att idag formellt erkänna staten Palestina och ett erkännande skulle vara ett steg mot en rättvis fred och ett slut på den israeliska ockupationen.

Vi uppmanar den svenska regeringen att följa Island och ett hundratal andra länders
exempel att erkänna staten Palestina, och förmå resten av EU att göra detsamma.

Här kan du skriva under uppropet: www.palestinagrupperna.se/fnupprop

Ny rapport: Hur barn påverkats av blockaden

Blockaden av Gaza har nu pågått i fem år. I veckan släppte Save the Children och Medical Aid for Palestinians (MAP) en rapport om hur barnen påverkats av blockaden.

Bland annat konstateras att:

- Sedan blockade inleddes så har antalet barn under tre som behandlas för diarré fördubblats

- Bara under 2012 så har tre barn drunknat i öppna avlopp som inte kan byggas säkrare så länge blockaden förhindrar sanitär utveckling.

- 10 % av barnen i Gaza är undernärda

- Var tjugonde barn som fått remiss på läkarvård utomlands missade sin tid pga förseningar att få resetillstånd. Tre nekades utresa helt och hållet. Ytterligare tre barn dog i avvaktan på tillstånd.

Ladda ner rapporten (bifogad pdf)

Gemenskap och politik i Sjövik

Ahd Bader, Ben White, Hanan Abu Nasser och Mohammad Othman

I helgen arrangerade PGS tillsammans med flera andra organisationer det tionde Sjöviksseminariet. Det genomgående temat var apartheid och det blev många intressanta diskussioner och som alltid knöts det många viktiga kontakter. Deltagarna fick lyssna till föreläsningar som täckte såväl situationen för palestinier inne i Israel och den diskriminering som de utsätts för som livet under ockupation på Västbanken och Gaza. Vi har också fått höra om situationen för beduinerna i byn Al Arakib i Negev som blivit demolerad 38 gånger av den israeliska armén.

Häv blockaden av Gaza!

I dag den 14 juni har blockaden mot Gaza pågått i fem år. Med anledning av det publicerar ett 50 tal internationella bistånds- och solidaritetsorganisationer, däribland Palestinagrupperna i Sverige, ett upprop som kräver ett omedelbart slut på blockaden.

Gränsövergången till Gaza Foto: Anna Wester

For over five years in Gaza, more than 1.6 million people have been under blockade in violation of international law. More than half of these people are children. We the undersigned say with one voice: “end the blockade now.”

The government of Israel is facing mounting international criticism for the Gaza blockade and this unanimous statement from some of the most world’s most respected international organizations is likely to increase pressure for the blockade to be lifted.

Palestinagrupperna köper sjömil

I år genomför Ship to Gaza ett tredje försök att bryta blockaden av Gaza. Till skillnad från tidigare år utgår resan inte från Grekland, utan från Sverige med Umeå som första ort. Med det nittioåriga segelfartyget Estelle planerar Ship to Gaza att segla från hamn till hamn i Sverige och Europa för att upplysa om situationen i Gaza, blockaden och försöket att bryta den.

Ship to Gazas Estelle

Palestinagrupperna stöder naturligtvis Ship to Gaza och har varit en del av den sedan bildandet och välkomnar detta tredje försök. PGS lokalgrupper har varit väldigt aktiva i arbetet kring Ship to Gaza och PGS har haft en representant med på tidigare resor. Nu har förbundsstyrelsen beslutat att ge ett bidrag på 5 000 kronor för att föra Estelle några sjömil närmare målet.

PGS har valt ny styrelse

Anna och PerI helgen höll PGS sin 20:e kongress med medlemmar och lokalgruppsrepresentanter från norr till söder. Per Gahrton avtackades som ordförande efter åtta år och efterträds nu av Anna Wester som tidigare varit förbundssekreterare.

Inga ändringar gjordes i programmet, men en ny strategisk plan antogs. PGS kommer att fortsätta arbeta med information- och opinionsarbete med BDS (bojkott, desinvesteringar och sanktioner) som främsta metod. PGS är och kommer att forsätta vara en aktiv del av den internationella BDS-rörelsen.

Under den kommande perioden kommer mycket kraft att läggas på att växa och bli en större organisation, att värva medlemmar och faddrar och att aktivera nya och befintliga lokalgrupper.

PGS kommer också fortsätta samarbetet med palestinska organisationer och stödja olika biståndsprojekt.

Välkommen Sjöviksseminariet!

Sjöviksseminariet - Tema Apartheid

Sjöviksseminariet arrangeras årligen under olika teman rörande Palestina och Israel. Årets tema formuleras i en fråga; "Palestina - Israel: Jämlika medborgare och jämlika stater eller apartheid?" som vi angriper på olika sätt tillsammans med hjälp av inbjudna talare. Temat är minsta sagt aktuellt. Journalister, observatörer och FN-rapportörer talar allt oftare om utvecklingen i Israel i termer av apartheid, men är jämförelsen rättvis och vad blir innebörden av att stämpla Israel som en apartheidstat?

I dag minns vi al Nakba

Idag, den 15 maj, högtidlighålls minnet av Al Nakba, den stora katastrofen. I år är det 64 år sedan cirka 750 000 palestinier fördrevs från sina hem, över 400 palestinska byar jämnades med marken och staten Israel utropades.

Al Nakba, den stora Katastrofen, var inte en enskild händelse, utan är en ständigt pågående verklighet som inkluderar etnisk rensning och dagligt förtryck av det palestinska folket. Ännu idag lever miljoner palestinier som flyktingar runt om i världen.

I dag vill vi också uppmärksamma de cirka 2 000 modiga palestinska fångar som hungerstrejkat i israeliska fängelser för rättvisa. I morse kom beskedet att en överenskommelse gjorts och att hungerstrejken avbryts. I överenskommelsen ingår bland annat att Bilal Diab och Thaer Halahleh, som hungerstrejkat i över 70 dagar, kommer snart att friges. Diab och Halahleh hålls liksom många andra palestinska fångar i så kallat administrativt förvar som Israel vanligen förlänger var sjätte månad utan att fångarna vet vad de anklagas för eller ställs inför rätta. Fångarna är också lovade att besök från deras familjer i Gaza skall tillåtas och att ingen längre skall vara placerad i isoleringscell.

Våra palestinska samarbetspartners beskriver detta som en historisk seger som skett genom ickevåldsmotstånd.

Ny olivolja har kommit till Sverige

Nu finns det en ny laddning av palestinsk olivolja i Sverige. Olivoljan som är producerad av palestinska bönder i trakterna kring Tulkarem, Qualkilya och Salfit importeras av Jord och Frihet.

I Stockholm kan den köpas hos Emmaus Stockholm, Peter Myndes Backe eller Etnogrönt på Nytor gsgatan, i Göteborg på FRAM, Emmaus eller bokhandeln Röda Stjärnan och i Malmö på Ronnebygatans ekologiska livs eller i någon av Emmausbutikerna. Dessutom finns den på diverse ställen i Umeå och på Världsbutiken Reko i Halmstad

För beställning, info@jordfrihet.org 

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde