ICA blandar ihop korten

ICAs svar på kritik mot att de säljer produkter från ockuperat område visar allvarliga brister i butikskoncernens kontrollsystem och etiska prioriteringar

Som reaktion på nyheten om att kolsyremaskinen Soda Stream tillverkas i en fabrik på ockuperat område har ICA kontaktats av mängder av kunder som är upprörda över företagets storskaliga reklamkampanj för Soda Stream.

ICA besvarar nu kritiken med att hänvisa till att den svenska regeringen inte har aviserat någon handelsbojkott mot Israel. ICA säger också att man handlar och har relationer med leverantörer, inte med länder, samt att företaget inte tar politisk ställning. Vad gäller Soda Stream hävdar ICA att man för en dialog för att säkerställa att Soda Stream "tar sitt ansvar vad gäller förhållandena i sina fabriker och på sina produktionsplatser."

ICA tycks inte ha förstått vad saken gäller. Ingenstans i kritiken av ICAs marknadsföring av Soda Stream har frågan om bojkott mot Israel lyfts. Soda Stream tillverkar produkter på ockuperad palestinsk mark. Soda Stream uppger själva att alla kolsyremaskiner produceras i företagets fabrik i bosättningen Ma’ale Addumim.

Ny rapport om Soda stream

Who Profits: Soda Stream vilseleder konsumenterna genom att märka produkter från bosättningarna som "Made in Israel"

Företaget Soda Stream International är baserat i Mishor Edomim Industrial Park i en illegal israelisk bosättning på Västbanken. Ändå marknadsför Soda Stream sina produkter som tillverkade i Israel. Detta konstateras i rapporten Soda Stream - A Case Study for Corporate Activity in Illegal Israeli Settlements, som publiceras av Who Profits, ett forskningsprojekt som drivs av den israeliska organisationen Coalition of Women for Peace. Projektet undersöker israeliska och internationella företags inblandning i den israeliska ockupationen.

Tamara Traubmann, medförfattare till rapporten: "Rapporten visar att exploatering och bedrägeri är en oundviklig del av den kommersiella produktionen i det ockuperade området. Produktion i bosättningarna drar nytta av låg hyra, särskilda skattelättnader och slapphänt tillämpning av miljö- och arbetsskyddslagar. Dessutom exporteras produkterna många gånger under Israels förmånliga handelsavtal som om de vore tillverkade i Israel."

ICA måste ta ansvar och sluta marknadsföra Soda streams produkter!

ICA sodastream

Soda Stream uppmärksammas just nu internationellt för deras folkrättsbrottsliga verksamhet. Samtidigt väljer ICA att lyfta fram Soda Streams produkter i en stor reklamkampanj. Detta trots att ICA är medvetna om att Soda Streams kolsyremaskiner är tillverkade på ockuperat område. ICA agerar därmed i strid med UD:s rekommendationer och i strid med Global Compact som ICA själva anslutit sig till. Detta är oacceptabelt och ICA bör omedelbart plocka bort Soda Streams produkter från hyllorna.

Ett steg närmare bannlysning av stulen frukt i Coop-butiker?

"KF upplever att det finns ett behov av att tydliggöra koncernens riktlinjer för kraven på leverantörer i förhållande till folkrätten och har därför påbörjat en översyn av frågan. En första presentation av översynen sker i samband med KF:s stämma 2011." Kooperativa Förbundet svarar Dagens ETC, 2011-02-18

Ny undersökning: Varor från ockuperad mark märks som ”Made in Israel”

En ny undersökning från DanWatch visar att danska Coop- och Dansk Supermarked-butiker säljer frukt och grönt från israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark. Detta trots att båda butikskedjorna har riktlinjer om att inte sälja bosättningsvaror. Undersökningen fastslår också att märkningen "Made in Israel" långtifrån är någon garanti för att varorna faktiskt kommer från Israel och inte från de illegala bosättningarna.

Kolsyremaskinen Soda Stream tillverkas i israelisk bosättning

Sveriges Radios Ekot avslöjar idag vad människorättsorganisationer länge hävdat; att Soda Streams kolsyreapparater fortsätter tillverkas på av Israel ockuperad mark, i strid mot internationell rätt. Soda Stream har tidigare lovat att produktionen skulle flyttas men Ekots avslöjande visar att alla kolsyremaskiner fortfarande tillverkas på ockuperat område.
 
– Detta är fullständigt oacceptabelt, säger Anna Wester, informationsansvarig på Palestinagrupperna i Sverige.

Palestinagrupperna uppmanar återigen alla butikskedjor som saluför Soda Stream, däribland Åhléns, Coop, ICA, Electrolux Home, Elgiganten, Euronics, Järnia, Media Markt, Onoff och Siba, att ta sitt ansvar. Genom att sälja Soda Streams produkter strider de mot det svenska utrikesdepartementets rekommendationer att inte bidra till ockupationsförhållanden och därmed till folkrättsbrott.

Nyligen firade Soda Stream att de sålt sin miljonte apparat i Sverige, samtidigt som de lanserades på USA-börsen Nasdaq. Det går rekordbra för företaget. Bland annat eftersom de får skattelättnader från den israeliska staten för att förlägga tillverkningen till ockuperat område. Företaget utnyttjar också det frihandelsavtal som råder mellan Israel och EU, trots att detta inte omfattar ockuperat område. EU-domstolen har slagit fast att det är olagligt att sälja varor från israeliska bosättningar tullfritt inom EU. Domstolen efterfrågar också bättre ursprungsmärkning av israeliska varor eftersom det är vanligt att produkter från bosättningar olagligt märks som ”Made in Israel”. Det vägledande mål som togs upp i EU-domstolen gällde just den kolsyremaskin som i Sverige saluförs under namnet Soda Stream.
 
Efter att det redan 2008 uppmärksammats att Soda Streams produktionsanläggning ligger i den israeliska bosättningen Maale Adumim, hävdade Soda Stream att produktionen skulle flyttas. Ekots avslöjande visar att tillverkningen av samtliga kolsyremaskiner fortfarande sker i bosättningen.

Israeliska ambassaden går till attack mot svenska människorättsorganisationer

Israels högerextrema utrikesminister Lieberman har vänt sig till Europas mest inflytelserika länder, däribland Sverige, med motsvarande 23 miljoner kronor för att ge Israels representanter ”ytterligare verktyg för att vinna över opinionen”. Som ett led i denna europeiska charmoffensiv har den israeliska ambassaden i Stockholm intensifierat sina försök att sprida positiv PR för Israel och angripa de organisationer som kritiserar Israels ockupationspolitik. Uppenbarligen har Israel förstått att folkopinionen för påtryckningar mot landets ockupationspolitik växer.

Öppet brev till Lidl

Lidl byter ut förgiftad spansk paprika mot israelisk paprika från ockuperat område

Lidl meddelade nyligen att de slutat sälja spansk paprika eftersom det visat sig att den har behandlats med en giftig kemikalie. Istället väljer Lidl att sälja paprika från Israel.

Palestinagrupperna kan avslöja att den paprika som Lidl säljer kommer från israeliska företag som bidrar till folkrättsbrott och tjänar stora pengar på den israeliska ockupationen av palestinskt område. Stickprov har visat att paprikan bland annat kommer från den israeliska grossisten Carmel-Agrexco som köper in 60-70 procent av de jordbruksprodukter som odlas i de illegala bosättningarna på ockuperat område.

Carmel-Agrexco äger flera packningsanläggningar på ockuperat område som mottar stora subventioner från den israeliska staten. Företaget exploaterar palestinska arbetare som får mindre än halva den israeliska minimilönen och saknar sjuk- eller semesterersättning. Det finns till och med dokumenterade fall av barnarbete. Carmel-Agrexco utnyttjar också palestinska naturresurser under israelisk kontroll, framförallt vattentillgångar. Israel förhindrar palestinska bönder att bygga brunnar för att nyttja det egna grundvattnet och de tvingas istället köpa vatten från det israeliska bolaget Mekorot, medan de illegala bosättningarna erbjuds samma vatten till reducerat pris.

Att Lidl väljer att byta ut förgiftad spansk paprika mot israelisk paprika från företag som bidrar till folkrättsbrott och fortsatt ockupation är anmärkningsvärt. Bosättningarnas folkrättsliga status är oomstridd och Sveriges liksom EU:s position är att de är illegala.

Palestinagrupperna uppmanar Lidl att i enlighet med det svenska utrikesdepartementets rekommendationer omedelbart sluta handla med israeliska företag som Carmel-Agrexco. Det borde vara i Lidls intresse att kunderna ska kunna vara säkra på att de inte bidrar till folkrättsvidrig verksamhet och förlängd ockupation.

Internationell rätt är inte förhandlingsbar

Bild från Al Jazeeras Palestine PapersVad som har sagts i de stängda förhandlingsrummen när palestinier och israeler mötts har det tidigare bara spekulerats om. Att den palestinska sidan genom åren gjort stora eftergifter kommer inte som någon överraskning men genom de dokument som nu har publicerats av bland annat Al Jaazera, har vi fått svart på vitt att eftergiftsstrategin varit betydligt mer omfattande än vad som hävdats offentligt. Ändå har palestinierna inte fått någonting tillbaka. Det har än en gång blivit uppenbart att Israel inte vill ha fred och att förhandlingarna bara är en täckmantel för fortsatta folkrättsbrott.

Svenska näringslivstoppar möter israeliska folkrättsförbrytare

Välkomna hem!

Palestinagrupperna i Sverige vill hälsa den svenska näringslivsdelegation som nyss besökt Israel välkomna hem. En "högprofildelegation till Israel för att se innovation i världsklass" ledd av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och dess projekt Innovation för tillväxt. Delegationen, som bland annat inkluderar Marcus Wallenberg, ordförande SEB, Björn O. Nilsson, vd IVA, Catharina Håkansson Boman, statssekreterare Näringsdepartementet och Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket fick träffa israeliska ledare och innovatörer på högsta nivå.[i] Bland de personer i Israel som delegationen besökte finns misstänkta krigsförbrytare, högerextrema politiker och företag som profiterar på ockupationen.

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde