Läkarförbundet måste protestera mot Israels blockad av Gaza

Publicerad i Läkartidningen nr 24 2010-06-15

Den 31 maj stoppade den israeliska marinen med våld »Freedom Flotillas« hjälpsändningar till Gaza. Två svenska läkare från »Ship to Gaza«, Henry Ascher och Victoria Strand, kidnappades med övriga deltagare på internationellt vatten och fördes mot sin vilja till Israel, för att sedan deporteras under förödmjukande och lagvidriga former. Inte ens M/S Rachel Corrie, försenad fem dagar på grund av maskinfel, fick anlöpa Gaza med sin last av bland annat rullstolar, av Israel klassade som militär materiel, utan omdirigerades likt de övriga fartygen till Ashdod i Israel.

Uttalande från Sjöviksseminariet: Civila samhället kräver bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel

I helgen den 4-6 juni har 130 deltagare träffats på Sjöviks folkhögskola för att diskutera det palestinska uppropet för BDS; bojkott, avinvesteringar (divestment) och sanktioner.Deltagarna bestod av enskilda individer samt medlemmar från olika organisationer och nätverk i Sverige, andra länder i Europa samt från det ockuperade palestinska området och Israel.

Nu måste Bildt och EU gå från ord till handling!

Den blodiga israeliska attacken mot fredliga Ship to Gaza-passagerare borde vara droppen för också de mest inbitna Israelvänner och en signal till Sverige och EU att gå från ord till handling. Det räcker inte längre med fördömanden, efter 43 års ockupation vet vi att sådant inte påverkar Israel. Om andra länder begått liknande brott skulle en västlig intervention redan varit på väg. Det minsta man kan begära är att EU upphäver sitt associationsavtal med Israel och inför riktade sanktioner mot alla israeliska befattningshavare som är skyldiga till blodbadet på fredsaktivister.

Per Gahrton, ordförande PGS

Israel har bordat fartygen

Tidigt på morgonen i dag bordade israelisk militär Ship to Gaza och Frihtesflottan. Fartygen befann sig på internationellt vatten när de attackerades. Det har kommit uppgifter om skottskadade och dödade, men det är svårt att få veta exakt vad som hänt. Vi följer nyheterna och hänvisar till Ship to Gazas hemsida för information om utvecklingen och kommande aktioner.

www.shiptogaza.se

Israel har beslutat att stoppa Ship to Gaza


[i]Sofia Foto: Kim S Aguayo[/i]

Pressmeddelande från Ship to Gaza 2010-05-27

Enligt israeliska medieuppgifter har det så kallade inre kabinettet i den israeliska regeringen fattat beslut om att stoppa konvojen Freedom Flotilla och föra passagerarna till nyligen uppförda arrestlokaler i den israeliska hamnstaden Ashdod.

Operationen kommer att ledas av den israeliske marinchefen personligen och har fått kodnamnet ”Sky Winds” (Himlens vindar). Marinen, som klagar på otillräckliga resurser, säger sig ha två alternativ när det gäller att stoppa Frihetsflottan: antingen genom att hota med och eventuellt använda sig av vapenmakt eller genom försöka borda fartygen med hjälp av elittrupper.

Den israeliska propagandan har fokuserat på Turkiets roll i koalitionen, och beskyller den turkiska regeringen för att ligga bakom hela initiativet. För att vederlägga denna osanning anordnar de icke-statliga organisationer som står bakom Frihetsflottan idag kl 10 svensk tid en presskonferens i Istanbul.

Israeliska myndigheter har lanserat en mediekampanj som går ut på att förnödenheterna som Ship to Gaza och Frihetsflottan för med sig är obehövliga eftersom Israel tillåter alla nödvändiga transporter landvägen. Detta är för det första inte sant, vilket biståndsorganisationer verksamma i Gaza kan intyga. För det andra är förmedlingen av återuppbyggnadsmaterial bara ett av Frihetsflottans mål. Ett annat är att tydligt ifrågasätta och bryta Israels och Egyptens olagliga blockad.

11 svenskar ombord på Freedom Flotilla


[i]Kim från PGS och Samen från svenska Ship to Gaza[/i]

Ship to Gaza och Freedom Flotilla, som just nu stävar mot Gaza genom Medelhavet, har elva svenskar ombord. Bland dessa återfinns såväl riksdagsledamöter, aktivister, läkare och intellektuella:

- Ulf Carmesund, teolog och internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen

- Mehmet Kaplan, riksdagsrepresentant (mp), fd presstalesman för Sveriges muslimska råd, fd ordförande för Sveriges unga muslimer.

- Henning Mankell, författare, dramatiker, teaterchef

- Henry Ascher, barnläkare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska Stiftelsen och forskar i flyktingmedicin. Medlem i Judar för Israel-Palestinsk Fred

- Viktoria Strand, med. dr och överläkare, specialist i allergisjukdomar

- Dror Feiler, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Konstnär och musiker, ordförande Judar för Israel-Palestinsk Fred och för European Jews for a just peace

- Saman Ali, styrelsemedlem och kassör i Ship to Gaza

- Mattias Gardell, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Författare och professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet.

- Kimberly Soto Aguayo, Palestinagrupperna i Sverige

- Amil Sarsour, drivande i Ship to Gaza-Uppsala och ordförande i Samarbetsorganisationen för invandrare i Uppsala

- Edda Manga, fil. dr. i idéhistoria, föreläsare, debattör

- Dessutom medföljer ett reportageteam från TV4

Syftet med Ship to Gaza är ju trefaldigt: humanitärt, politiskt och solidariskt:

- att bidra till att Gazas befolkning får livsnödvändiga mediciner och återuppbyggnadsmaterial,

- att omvärlden och i synnerhet våra politiker påminns om den oacceptabla situation som råder på Gaza-remsan,

- att Gazas befolkning får en klar signal från omvärlden: ni är inte ensamma!


[i]Foto: Kim S Aguayo[/i]

Se fler bilder från förberedelserna på PGS blogg: http://palestinagrupperna.wordpress.com/

Snart dags för avresa


[i]Från den svensk-grekiska båten "Sofia" Foto: Dror Feiler [/i]

Nu är det inte långt kvar innan skeppen ger sig iväg mot Gazas hamn. PGS representant Kim S Aguayo finns på plats i Grekland och förbereder sig nu tillsammans med de andra passagerarna för avfärd.

PGS som har kongress i helgen vill framföra sina varmaste lyckönskningar till Ship to Gazas deltagare inför den sista etappen av resan med Freedom Flottilla till Gaza. Det är med stolthet vi konstaterar att PGS och dess medlemmar tillsammans med många andra organisationer och givare i Sverige och andra länder, haft möjlighet att med vårt arbete kunnat bidra till denna första resa i ett, som vi hoppas, långt och ömsesidigt berikande utbyte mellan folken i våra länder och Palestina.


[i]Lastningen är i full gång. Foto: Dror Feiler[/i]

Följ Ship to Gazas färd live här: http://shiptogazase.blogspot.com/
Besök också Ship to Gazas hemsida: http://www.shiptogaza.se/

Kom till Sjövik och diskutera BDS

Dags att boka in årets Sjöviksseminarium!! 4-6 juni träffas vi i vackra Sjövik och lyssnar på föredrag, diskuterar politik (tema BDS) och har trevligt.

Inbjudna gäster är bland annat [b]Mohammad Othman[/b], Stop the Wall Campaign, [b]Angela Goodfrey Goldstein[/b], Israeli Committee Against House Demolition, [b]Samar Asad[/b], Tulkarem, Al-Najda Palestinan Women Development Society, Michal Gelbart, New Profile Israel samt representanter för Europeiska fackföreningar och BDS-rörelsen.

Mer information och program hittar på Sjövik folkhögskolas hemsida (pdf)

Ny kampanjsida

Vi har nu en månad på oss att förhindra att Israel blir medlemmar i OECD. Det räcker att ett av de 30 medlemsländerna röstar nej, och vi hoppas att Sverige skall göra det.

Palestinagrupperna lanserar nu en kampanjsida där vi listar argumenten mot att Israel skall beviljas medlemskap och vi länkar till artiklar och dokument kring detta.

Besök http://nomembership.org/ och sprid till alla du känner!

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde