Demonstrationer för Gaza

Sedan Israel inledde sina bombningar av Gaza den 27 december har det hållits demonstrationer runt om i hela världen, så också på många orter i Sverige. I Stockholm har PGS varit med och arrangerat åtta demonstrationer inom nätverket Gaza Solidaritet. Den största hölls den 10 januari, då kom det över 12 000 personer. Parollerna har varit Stoppa massakern! Bryt blockaden! Stöd palestiniernas frihetskamp!

Här är foton från demonstrationen den 10 januari i Stockholm.

Svenskt biståndsprojekt skadat vid en israelsk bombattack i Gaza

Återigen har ett svenskt biståndsprojekt skadats vid en bombattack i Gaza. Den 28 februari 2008 förstördes Palestinian Medical Relief Society´s (PMRS) kontor och den 30 december total- förstördes Gaza Community Mental Health Programmes (GCMHP) huvudkontor. Båda organisationerna arbetar med hälsovård och GCMHP får ett bidrag från Sverige på 3 miljoner kronor årligen.

Öppet brev till Carl Bildt och Mona Sahlin

Lev upp till era manifesterade övertygelser om Palestinakonflikten!
Ta initiativ till ett gemensamt svenskt agerande för en FN-baserad fredslösning!

Vi riktar detta öppna brev med förslag till ett svenskt agerande till utrikesminister Carl Bildt och socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin av två skäl:

– Vi tror att ett gemensamt svenskt agerande över blockgränserna till förmån för en rättvis fred i Mellanöstern skulle ha betydligt större effekt än blockbundna utspel och uttalanden,

– vi vet att just ni båda på olika sätt har manifesterat insikter och åsikter kring konflikten mellan ockupationsmakten Israel och det ockuperade palestinska folket som ger hopp om att ni skulle kunna agera konstruktivt.

Manifestation för Gaza i Stockholm

I dag hölls en manifestation i Stockholm mot Israels attacker på Gaza. Palestinska föreningen och Palestinagruppen i Stockholm ordnade med kort varsel en stående samling på Sergels Torg i solidaritet med befolkninen i Gaza.

Det blev en fin manifestation med mycket starka känslor, många grät och alla var förstås förtvivlade över det fruktansvärda som nu pågår i Gaza. Nael Touqan från Palestinska föreningen och Dror Feiler från Judar för israelisk palestinsk fred höll tal.

FN: ”Israels agerande i Gaza är ett brott mot mänskligheten”

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena Richard Falk skickade under gårdagen ut ett pressmeddelande om Israels agerande i Gaza.

Enligt Richard Falk utgör Israels kollektiva bestraffning av den palestinska befolkningen i Gaza ett pågående och massivt brott mot internationell humanitär rätt. Han kräver att FN skall vidta åtgärder för att skydda den palestinska civilbefolkningen och beskriver Israels agerande i Gaza som ett brott mot mänskligheten (Crime Against Humanity).

Situationen för de drygt 1,4 miljoner palestinier som hålls isolerade i Gaza är akut. Cirka 98% av det privata näringslivet är utslaget och minst 76% av befolkningen i Gaza är helt beroende av humanitär nödhjälp.

Med Hillary Clinton kommer Israels ockupation att fortsätta

"För både Obama och Clinton finns uppgifter om milt pro-palestinska och Israel-kritiska uttalanden tidigt under deras karriärer. Och båda har lagt ner betydande energi på att därefter bevisa sin totala uppslutning bakom såväl Israels ockupationsmetoder som USA:s hittillsvarande Mellanösternpolitik." det skriver PGS ordförande Per Gahrton på Newsmill.

Läs hela inlägget: [url=http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/01/med-hillary-clinton-kommer-isr... Hillary Clinton kommer Israels ockupation att fortsätta[/url]

Kollekten från stödkonserten till Defence for Children International/Palestine

Idag besökte vi från PGS kontor i Jerusalem [i]Defence for Children International/ Palestine Section[/i] för att informera om konserten som genomfördes i Storkyrkan i Stockholm den 13 oktober till stöd för palestinska barn i israeliska fängelser.

Organisaitonens nye generaldirektör tog emot oss och tackade arrangörer och artister för deras engagemang för barnen i Palestina. Han ville också framföra sitt tack för det bidrag som samlades in som kollekt och sade att det kommer att användas för att ge stöd till de fängslade barnen och deras familjer.

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde