Uttalande från Metallfacken Scania Sverige:

Tisdag 5 Nov 2002

STOPPA VÅLDET - FRED I MELLANÖSTERN

Under det senaste året har en skarp upptrappning av våld mot både försvarslösa civila palestinier och israeler skett. I takt med det allt brutalare israeliska våldet mot hela det palestinska samhället och desperata palestinska självmordsbombares försök att slå tillbaka, så växer hatet och oförsonligheten mellan folken.

Överväg FN-sanktioner mot Israel!

Pressmeddelande
Stockholm 19 april 2001

Vänsterpartiet Lars Ohly (v)

- Med krigsförbrytaren Ariel Sharon vid makten har den israeliska politiken tagit en brutal vändning. Den israeliska staten utnyttjar sin militära överlägsenhet för att definitivt göra slut på de sista resterna av den en gång hoppingivande fredsprocessen.

Det säger Lars Ohly (v), riksdagsledamot i utrikesutskottet. Han fortsätter:

SSU

Försvara Folkrätten – Bojkotta Israel!

Israel saknar viljan till en rättvis och hållbar fred. Under nio års fredssamtal har Israel stärkt sina egna positioner på bekostnad av det palestinska folkets rättigheter. Freden är oförenlig med ockupation och förtryck. Det är dags för internationella påtryckningar.
Israel bryter mot FN:s stadgar och konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Israel använder sig av dödskvadroner och kollektiva bestraffningar mot den palestinska civilbefolkningen.

Annons i Belgien 030909

[img_assist|nid=736|title=|desc=|link=none|align=left|width=450|height=623]

Annonsen är undertecknad av 15 belgiska organisationer som uppmanar till bojkott av israeliska produkter.

Stora texten lyder:

"Israeliska frukter har en bitter smak."

Lilla texten lyder:

"Motstå ockupationen av Palestina. Köp inte israeliska frukter och
grönsaker."

Shahin Eghraghi

Bojkottflygblad

Vikt A4 (pdf 200 kB)
Du kan skriva org. namn med din dator i rutan på sista sidan, markera i rutan och skriv. Skriv ut antal blad du vill ha, vänd på bunten och skriv sidan 2 på baksidan och vik A4-pappret.

Pdf-fil 140 kB, Wordfil (RTF) 24 kB

Under 2003 -2005 har följande organisationer och personer deltagit i projektet som observatörer till området:

– Sveriges arkitekter skickade tre personer som undersökte rätten till ett kulturarv, med inriktning på byggnader, samt hur landskapet förstörs och förändras av ockupationsmakten. Fortsatt engagemang planeras via organisationen ”Kulturarv utan Gränser”. De första kontakterna har också tagits med Sida om eventuellt projektstöd till Gamla Stan i Jerusalem.

Projektsammanfattning - Mänskliga rättigheter i fokus NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza 2006

Palestinagrupperna i Sverige fick ett bidrag från Folke Bernadotte Akademin om 100 000 kr för att under hösten 2006 genomföra projektet ”Mänskliga rättigheter i fokus”. Ett projekt för NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza.

Alla får samma chans

Ur Palestina Nu nr 2/2006 - 30 år av solidaritet

[img_assist|nid=506|title=|desc=Foto: Catrin Ormestad|link=none|align=left|width=450|height=600]

De israeliska soldaterna kom, och palestinierna flydde från sina hem, över gränsen till de omgivande arabländerna. Vissa hamnade i Jordanien och Syrien, andra i Libanon. De tog få av sina ägodelar med sig när de gav sig av, men de flesta behöll nycklarna till sina hus.

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde