I april 2005 publicerades ett upprop i The Guardian där ett hundratal akademiker från flera Europeiska länder undertecknat krav på att allt forskningsutbyte med Israel skall frysas tills dess att Israel följer FNs resolutioner och påbörjar seriösa fredssamtal med palestinierna.

Den engelska fackföreningen för bl. a universitetslärare, AUT, beslutade samma månad att införa en akademisk bojkott mot två israeliska universitet på grund av att de bedriver delar av sin undervisning på en bosättning, dvs. ockuperad mark. Beslutet togs efter uppmaningar från den palestinska organisationen Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel som i ett upprop ber sina kollegor världen över att stoppa samarbetet med israeliska universitet till dess att ockupationen upphör.

Initiativet om olika former av akademiska påtryckningar mot Israel stöds även av en del israeliska akademiker såsom Ilian Pappe, professor vid universitetet i Haifa och av judiska organisationer runt om i världen, bl.a European Jews for a Just Peace och Jewish Voice for Peace. Kampanjen har även vunnit ett stort stöd bland freds- och solidaritetsorganisationer i många länder.

Vi anser att omvärlden har ett ansvar för att det blir en rättvis fred i området, det vill säga att ockupationen av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem omedelbart upphör och att en palestinsk stat kan utropas utifrån 1967 års gränser såsom FN beslutat. Det finns inga som helst tecken på att Israel ämnar avsluta ockupationen trots utrymningen av Gaza, utan de fortsätter att bygga ut bosättningarna på Västbanken, liksom muren på palestinsk mark helt i strid med Haagdomstolens beslut i juli 2004.

Att utestängas från akademiska sammanhang är kännbart och leder förhoppningsvis till påtryckningar riktade mot den israeliska regeringen. Israeliska studenter och lärare som stöder uppropen och öppet kritiserat ockupationen har vittnat om svårigheter och hård kritik från sina universitet. Vi vill därför betona vikten av att dessa människor inte omfattas av sanktionerna, och vill istället uppmana er att bjuda in och samarbeta med dem och visa ert stöd för deras arbete mot ockupationen.

Vi uppmanar Sveriges universitet och högskolor att:

Endast samarbeta med Israeliska universitet och akademiker som aktivt tar avstånd från ockupationen och kräver att Israel följer FNs resolutioner och internationella lagar och lämnar ockuperat område.
EQT Support Boost

d6_nid: 
100