Pressmeddelande 2004-10-28

Brev till Laila Freivalds från Palestinagrupperna i Sverige:

– Israels skamliga försök att utnyttja den palestinske presidenten Arafats sjukdom för att bli av med honom måste stoppas genom internationellt agerande, kräver Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton idag i ett brev till utrikesminister Laila Freivalds.

– Arafat måste självklart ha rätt att lämna det ockuperade Palestina för att söka adekvat sjukvård och därefter kunna återvända för att utöva det ämbete han fått i ett demokratiskt, EU-övervakat val. Såväl Israel som omvärlden och den svenska regeringen måste dra sig till minnes att Yasser Arafat valdes till president för den palestinska myndigheten 1996 i ett val som delvis organiserades av EU och övervakades av en EU-delegation som leddes av Carl Lidbom. Mot den bakgrunden är det kristallklart att de enda som kan besluta om Arafat på grund av sin sjukdom helt eller delvis måste överlämna sina arbetsuppgifter till andra personer, är han själv eller den folkvalda palestinska lagstiftande församlingen.

– Ett minimikrav är därför att Arafat får garanti för att kunna återvända till Palestina efter sjukvård i utlandet. Om han inte får en sådan garanti är sannolikheten stor att han väljer att stanna trots att det är uppenbart att han under de absurda förhållanden han lever under p g a israelernas olagliga isoleringstaktik inte kan räkna med fullgod sjukvård. Skulle Arafat avlida p g a en sådan händelseutveckling är det i praktiken ytterligare ett s k extrajudiciellt israeliskt mord på en palestinskt ledare, ett förfarande som bland annat Laila Freivalds med rätta har protesterat mot när det skett i en rad andra fall.

– Omvärlden borde naturligtvis inte bara se till att Arafat får garanti för att både resa ut för att få sjukvård och därefter kunna återvända för att fullgöra de plikter han fått i ett fritt och godkänt val, som dessutom var ett resultat av Osloavtalet mellan Israel och PLO. Omvärlden måste också med kraft ingripa för att se till att Arafat framöver befrias från de lagstridiga israeliska instängningsåtgärderna så att han kan röra sig fritt i hela det område han enligt Oslo-avtalet har det högsta politiska och administrativa ansvaret för.

Air Jordan XIV High

d6_nid: 
153