Utrikesminister Laila Freivalds ohämmade hyllning till Ariel Sharons politiska linje i dagens luncheko är chockerande. Påståendet att Ariel Sharon genom personligt mod skulle ha banat vägen för en rättvis fred är uppenbart felaktigt. Utrymningen av Gaza var visserligen positiv för palestinierna, men utgör i Sharons strategi inget steg för att genomföra FN- resolution 242 som kräver utrymning av samtliga ockuperade områden. Sharons syfte med Gaza-reträtten var att dölja att hans huvudmål är att utvidga Israel och göra resterna av Palestina till en lydstat. Det är beklagligt att Sveriges utrikesminister låtit sig luras av bluffen. Laila Freivalds borde ha lärt sig att hennes yrkesroll kräver att hon följer med i nyhetsförmedlingen. Om hon gjort det hade hon vetat att den israeliska tidningen Maariv för bara två dagar sedan rapporterade att Sharon tänkte skrota den internationella färdplanen för fred och ensidigt annektera stora delar av Västbanken. Hon skulle också ha haft kunskap om att Sharon bygger nya bosättningar i strid med färdplanen, konstruerar en apartheidmur på palestinsk mark i strid med Haagdomstolens beslut, beordrat mängder av utomrättsliga statsmord på palestinska ledare och försökt sabotera det palestinska valet genom att i strid med Osloavtalet förhindra val i Östra Jerusalem. Det är alltid tragiskt när en människa är döende. Men det motiverar inte en ohämmad svensk uppslutning bakom en av de mest fredsfientliga och förtryckande ledare Israel någonsin haft.

Air Max Mercurial R9

d6_nid: 
98