Pressmeddelande 2002-04-03

Claes Roxbergh uppmanar Anna Lindh:

FN-styrkor krävs i Palestina

Claes Roxbergh, nominerad till språkrör för Miljöpartiet, uppmanar Anna Lindh inför det extra-insatta mötet med EU:s utrikesministrar ikväll att ta upp frågan om FN-styrkor till de ockuperade områdena i Palestina. EU bör också omedelbart säga upp handelsavtalet med Israel och slå fast rätten för Palestinska flyktingar att få asyl i EU-länderna.

- EU har ett historiskt moraliskt ansvar för att snabbt inför FN:s
säkerhetsråd lägga fram ett förslag om FN-trupper och FN-observatörer för att få slut på dödandet och förstörelsen i Mellanöstern. Parterna har inte själva lyckats skapa fred och säkerhet vilket den svenska regeringen nu medger. Det är dags att överge den passiva plakatpolitiken som enbart handlar om bistånd, beklaganden och fördömanden till förmån för konkreta insatser för att förhindra dödandet, säger Claes Roxbergh.

- Regeringen måste ändra sin bedömning om läget i Palestina efter Sharons uttalanden i söndags i israelisk TV om att "Israel befinner sig i krig". Den israeliska arméns offensiv i de ockuperade områdena tvingar befolkningen att leva i ständig skräck under belägring och beskjutning med pansarvagnar, krypskyttar och räder från luften av apache-helikoptrar. Läget är inte "oroligt" utan det är ett regelrätt krig som pågår. Detta bör leda till att Sverige ger palestinier rätt till asyl i Sverige och verkar för att EU-länderna gör samma sak då de flyr undan krig, förföljelse och terror.

- Ett minimum är att EU-länderna ikväll på det extra-insatta
utrikesministermötet beslutar om att säga upp handelsavtalet med Israel då klausulen om mänskliga rättigheter knappast respekteras längre, säger Roxbergh.

Pressmeddelande 2002-03-01

Yvonne Ruwaida:

FN-konferens om Mellanöstern nödvändig!

Miljöpartiets riksdagsledamot Yvonne Ruwaida kräver att Statsminister Göran Persson agerar inom EU och FN för att stoppa de grova kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Mellanöstern.

- Persson har nu konstaterat att israeler och palestinier inte själva
lyckats skapa fred och säkerhet. Det har varit uppenbart länge, men det är bra att Persson äntligen fått den insikten. Det förpliktar Sverige att
agera. Sverige bör ta initiativ till att EU med omedelbar verkan säger upp
handelsavtalet med Israel eftersom landet inte lever upp till de delar som
handlar om mänskliga rättigheter. Sverige kan också genom en aktivareutrikespolitik verka för att få till stånd en FN-konferens, med samtal om ett slutgiltigt fredsavtal, som bygger på tidigare FN-resolutioner.

Det säger Miljöpartiets riksdagsledamot Yvonne Ruwaida.

Miljöpartiet menar att det är dags att skicka FN-trupper och FN-observatörer till Mellanöstern.

- Frågan är om den svenska regeringen och EU-ländernas regeringar vågar föra en självständig utrikespolitik och inte bara gå i USA:s ledband. Aldrig förr har det israeliska och palestinska folket behövt internationellt stöd som idag. Nu måste EU-länderna inom FN ta initiativ till att sända FN-trupper till området för att förhindra de grova brott mot de mänskliga rättigheterna som ständigt pågår, menar Ruwaida.

- Sverige bör även utvisa Israels ambassadör i Sverige tills att man stopparbelägringen av den palestinska ledaren Yasser Arafat. Det är oacceptabelt att Israel behandlar en av det internationella samfundet erkänd ledare för det palestinska folket på det här sättet. Sverige måste göra en starkmarkering, säger Ruwaida.Air Jordan For Kids

d6_nid: 
744