PRESSMEDDELANDE

Den 9:e januari hålls presidentval i Palestina. Palestinagrupperna i Sverige tar inte ställning till någon enskild kandidat, men vi ser mycket positivt på att många kandidater ställer upp i valet.

Mustafa Barghouthi som företräder det relativt nystartade Palestinska Nationella Initiativet - Al Mubadara har nu proklamerat sin kandidatur.

Mustafa Barghouthi har fram till nu varit ordförande för Palestinian Medical Relief Society som är en samarbetspartner till Palestinagrupperna i Sverige sedan många år. Dr Barghouthi har alltid förespråkat demokrati och jämlikhet och han har alltid fört kampen för ett fritt Palestina med icke-våldsmetoder.

PGS ser Barghouthis kandidatur som ett viktigt bidrag till att det palestinska presidentvalet blir ett reellt demokratiskt val mellan olika politiska alternativ. Barghouthis entydiga ställningstagande till förmån för en icke-våldslig motståndskamp mot den israeliska ockupationen utgör också ett kraftfullt motbevis mot olika anklagelser mot palestinierna för att i allmänhet vara speciellt våldsbenägna, senast av ordförande i Svensk Israelinformation, Lisa Abramowicz.

Den 17 juni 2002 tillkännagav en grupp palestinska ledare lanseringen av det Palestinska Nationella Initiativet vid en presskonferens i Ramallah, under ledning av dr. Haidar Abdul Shafi, dr. Mustafa Barghouthi och Ibrahim Dakkak:

” Det palestinska folket har offrat mycket under sin kamp för frihet, rättvisa och varaktig fred. De accepterar inte att uppoffringarna gjorts förgäves. Tvärtom så menar man att uppoffringarna måste omsättas i konkreta gärningar och resultat. Det är av största vikt att palestiniernas förmåga att komma igen, och deras beslutsamhet att befrias från 35 års militär ockupation kan förverkligas. Målen att få ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken och Gaza, samt avvecklandet av de israeliska bosättningarna måste uppnås. Först då kan en rättvis fred åstadkommas – genom upprättandet av en suverän, oberoende, livskraftig och demokratisk palestinsk stat – inom alla de territorier som ockuperats av Israel alltsedan 1967, och med Jerusalem som sin huvudstad.

Initiativet kräver realisering av de FN-resolutioner, som kräver ett tillbakadragande av Israel från Västbanken och Gaza, och garanterande av de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sitt hemland. Vid denna kritiska tidpunkt uppmanar Initiativet alla berörda parter att hindra den israeliska regeringen från att annektera de palestinska territorierna, och från att befästa sin diskriminerande politik med kanonisering och skapandet av ett apartheidsystem på Västbanken och i Gaza.

/…/

Initiativet är ett svar på kraven från allmänheten som kräver ökat deltagande i processen för att bygga upp nationen. De vill ha möjligheter att medverka i den rättvisa kampen för att få till stånd en oberoende, livskraftig, demokratisk stat som garanterar säkerhet, rättvisa, jämlikhet inför lagen och en värdig tillvaro för sina medborgare.

Initiativet utgår från tron på folkets förmåga och på styrkan hos landets mänskliga resurser. Utmaningen består i att skapa de rätta förhållandena, som medger ett fullständigt och konstruktivt utnyttjande av denna kollektiva energi, och folkets medverkan i tillskapandet av nationella strukturer. Initiativet hävdar bestämt att de interna reformerna och utvecklingen av statliga resurser, är något som rör det hela det palestinska folket och dess institutioner, och som ska genomföras med aktiv medverkan från deras sida, och inte bara som en följd av externa påtryckningar.

Initiativet är avsett att utgöra en del av en dynamisk process, och ska inte uppfattas som ett förutbestämt recept för åtgärder. Det ska i stället betraktas som en katalysator i syfte att mobilisera folkets intellektuella, kulturella, sociala och politiska energi. Initiativet är och kommer att förbli öppet för alla, så att det kan bli ett medel för utveckling av en storskalig nationell demokratisk rörelse.”Nike Zoom Flight Bonafide

d6_nid: 
130