Palestinagrupperna välkomnar en levande debatt om Palestina-Israelkonflikten och deltar gärna i den. En stor del av vårt arbete handlar om informationsverksamhet, där vi bland annat medverkar i diskussioner med både meningsmotståndare och sympatisörer. Att höra olika argument och väga dem mot varandra är en förutsättning för att människor som inte själva besökt området ska kunna komma fram till en egen uppfattning. Men om de argument som framförs består av rena lögner, då upphör det att vara en diskussion. Då handlar det istället om förtal. PGS kan inte stillatigande se hur inte bara vår organisations styrelsemedlemmar och personal förtalas, så även vår verksamhet.

Lisa Abramowicz har ställt ett antal frågor till PGS. Hon har naturligtvis liksom alla andra rätt både att fråga och att få svar. Man undrar dock över varför hon ställer frågor som hon redan vet svaren på sedan mycket lång tid. Hennes långa lista på påstådda ”hetsaktioner” mot Israel från PGS sida gör att man kan misstänka att hennes syfte inte är att få svar utan att misstänkliggöra PGS för att försöka vända uppmärksamheten från den ständigt ökande kritiken mot Israels olagliga ockupationspolitik. Samma dag som jag tar del av Abramovicz ”frågor” meddelas att tre f d danska utrikesministrar Uffe Ellemann-Jensen, Niels Helveg Petersen och Mogens Lykketoft gemensamt ställer hårda krav på Israel: ”Fra dansk, europæisk og amerikansk side skal vi presse Netanyahu til at forlænge byggestoppet for bosættelser og melde klart ud, at forhandlingerne har som mål at oprette en palæstinensisk stat indenfor 1967-grænserne og med Øst-Jerusalem som Palæstinas hovedstad.” (http://www.berlingske.dk/kommentarer/det-er-tid-til-forhandling-i-mellemoesten).

Två av dessa danska politiker är pålitligt liberala! Så det är uppenbart att den svenska ”Israellobby” som Abramowicz företräder har problem. Vi svarar här på Lisa Abramovicz frågor och återkommer sedan till några frågor vi gärna skulle vilja svar på.

LA: Vill de verkligen att palestinierna ska förhandla med Israel och uppnå en tvåstatslösning med självständiga stater för båda folken?

PG För att få svar på den frågan behöver man bara gå in och läsa PGS program och andra dokument som finns tillgängliga på hemsidan http://palestinagrupperna.se/pgs-program-och-stadgar

LA: Erkänner de Israels rätt att existera?

PG: Ja, självklart, liksom PLO erkänner vi samtliga relevanta FN-beslut, såväl det som stadgade om en delning av Palestina i en judisk och en arabisk stat, som de dussintals resolutioner som ställer krav på Israel att avbryta den olagliga ockupations- och erövringspolitiken.

LA: Om så är fallet, varför ägnar de i stort sett hela sin externa verksamhet åt demonisering av Israel? Varför ska palestinier förhandla om fred med ett sådant "uselt" land?

Jag kan inte minnas att de som var aktiva i Vietnamrörelsen på 1960- och 70-talen demoniserade USA i liknande omfattning, trots oändligt större förluster i människoliv.

PG: Om Abramowicz tror att kritiken av USA under Vietnamkriget var mildare än kritiken av Israel idag har hon dåligt minne. Också andra militärmakter har kritiserats i svensk debatt minst lika tufft som Israel kritiseras idag, t ex Frankrike för framfarten i Algeriet, Portugal för sina krig i Angola och Mocambique och framförallt Sydafrika för sin apartheidpolitik. Att Israel skulle ”särbehandlas” genom särskilt hård kritik är en myt. Sanningen är att Israel särbehandlas genom att kritiken stannar vid ord, medan den i så många andra fall gått vidare till sanktioner.

Enligt deras senaste årsmöte, med en närvaro på en 40- 45 personer, är det Bojkott, Sanktioner och Avinvesteringar (divestment) mot Israel som är ledstjärnan för deras arbete.
Kampanjerna ska riktas mot hela Israel, inte bara mot israeliska varor och personer som bor i bosättningar på den ockuperade Västbanken.

PG: Ja, vi vill ha sanktioner mot Israel precis som fredliga sanktioner blev en effektiv metod att medelst ickevåld befria Sydafrika från apartheid och precis som EU idag har sanktioner mot ca två dussin stater på grund av deras brott mot mänskliga rättigheter.
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf 

PGS kommer under de kommande åren att precis som tidigare ha kontakt och samarbeta med israeliska organisationer och enskilda personer som aktivt arbetar mot och tar avstånd från den israeliska ockupationen och stödjer upprättandet av en palestinsk stat enligt 1967 års gränser.

LA: Men solidariteten och omsorgen om palestinierna gäller bara de som bor på Gaza,Västbanken och Israel (där de är fullt ut medborgare). Det gäller inte de 400 000 palestinierna i Libanon (där de utsätts för något som liknar ett apartheidsystem och nyligen en regelrätt massaker i flyktinglägret Nahr el-Baredh 2007) eller Jordanien (där många har förlorat sitt jordanska medborgarskap nyligen) eller övriga arabvärlden, utan bara i förhållande till Israel.

PG: Helt fel, PGS har alltid kritiserat arabstaters bristande stöd för palestinierna, t ex Egyptens skandalösa medverkan i blockaden mot Gaza, liksom diskrimineringen av palestinier i Libanon. Kanske har det haft effekt, nu har Libanons parlament äntligen antagit en lag som ger palestinier i Libanon arbetsrätt i landet de ofta bott i under hela sitt liv. PGS stödjer också sedan många år tillbaka projekt i palestinska flyktingläger i Libanon.

LA: Här är ett smakprov på några av de senaste kampanjerna och hetsaktionerna mot Israel från Palestinagrupperna:

- De var en av de främsta aktörerna bakom demoniseringskampanjen mot Israel

PG: Vilken demoniseringskampanj? PGS gör inget annat än relaterar till fakta. Den 20/8 -10 meddelade en TT-notis att israeliska soldater häktats för att de ägnat sig åt stöld under den olagliga attacken mot Ship to Gaza, precis som bland annat svenska deltagare påstått. En del israeliska soldater är alltså simpla plundrare. Det är de inte ensamma om, företeelsen är vanlig i alla krig. Är det ”demonisering” att påtala att israeler inte är bättre än andra? Snarare vore det väl diskriminering att påstå att just israeler skulle vara bättre människor än alla andra.

- De lobbar på hög politisk nivå, via Per Gahrton, ordförande och aktiv miljöpartist gentemot svenska riksdagsledamöter för sanktioner mot Israel. Gahrton sitter också i den rödgröna grupp som förbereder svensk utrikespolitik efter en eventuell valseger i september. 

PG: Ja, och på vilket sätt är detta normala politiska arbete ett led i en ”hetskampanj”? Deltar alltså också f d utrikesminister Lena Hjelm-Wallén och socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin i en ”hetskampanj”? De deltar i samma arbetsgrupp.

- Deltog i "Stoppa Matchen" i Malmö, och belägrade arenan

PG: Ja, PGS deltog i den lagliga och fredliga delen av demonstrationen och i uppmaningen att Stoppa matchen. Men vi tog också mycket kraftfullt avstånd från våldsverkarna, bland annat genom en artikel av mig på Newsmill, som Abramowicz torde känna till. http://www.newsmill.se/node/4769%23comment-27823

- Per Gahrton (PGS) försvarade antisemitiska slagord

PG: Naturligtvis gjorde jag inte det. Däremot är det ohistoriskt och osakligt att hävda att unga muslimers missbruk av ord på 2000-talet har samma innebörd som motsvarande ord hade i Hitlers Tyskland.

- De låg bakom försöken att få KTH att bojkotta israeliska forskare och studenter

PG: På KTH har en grupp bildats som förespråkar akademisk bojkott av Israel så länge ockupationen pågår. Att denna grupp har bildats är knappast PGS förtjänst. Däremot har Abramowicz helt rätt i att PGS med stolthet stödjer den akademiska bojkott som breder ut sig alltmer i världen och som riktar sig mot israeliska akademiker som inte tar avstånd från den olagliga ockupationspolitiken. De bör behandlas på samma sätt som motsvarande sydafrikaner blev innan apartheids fall. Däremot deltar vi inte i någon bojkott mot någon på grund av att vederbörande är israel. PGS kommer under de kommande åren att precis som tidigare ha kontakt och samarbeta med akademiker och enskilda personer som tar avstånd från den israeliska ockupationen och stödjer en rättvis fred.

- De lobbade på hög nivå för nedgradering av Israels avtal med EU

PG: Ja, självfallet och till slut valde ju hela EU att frysa uppgraderingen efter Israels Gazaangrepp i dec-jan 2008-2009. Deltar hela EU i en ”hetskampanj” mot Israel?

- De stod utanför H&M:s butiker i Sverige och gormade mot att företaget öppnat butiker i Israel (även de inom "Gröna Linjen", samt trakasserade kunder som gick in

PG: Jag vet inte om någon PGS-aktivist gjort sig skyldig till att ”gorma”, men jag vet att Hennes & Mauritz chef, Stefan Persson, tog kampanjen mot H&M:s etablering, som bland annat PGS stödde, så allvarligt att han ägnade mig två personliga telefonsamtal på minst en halvtimme. Jag vet inte om han tog till sig något av min argumentation, men han lyssnade i alla fall på argumenten mot att öppna butiker i ett land som är föremål för en ständigt ökad internationell kritik på grund av uppenbara brott mot folkrätten.

- PGS ledning lobbade intensivt mot israeliskt OECD-medlemskap

PG: Ja, självklart, om OECD hade respekterat sina egna människorättsklausuler skulle israeliskt medlemskap vara uteslutet.

- PGS ordförande för Palestinagrupperna i Göteborg, Gunnar Olofsson, är flitig insändarskribent. Ett exempel är en insändare i tidningen Hela Hälsingland i vilken han föreslog att svenska universitet borde hindra pro-israeliska judar (!) från att studera kärnteknologi.

PG: PGS kan tänka sig att en akademisk bojkott mot israeliska akademiker kan innebära att israeliska studenter utesluts från vissa utbildningar i Sverige. Det skall dock gälla lika för alla israeliska medborgare, oberoende av etnisk tillhörighet eller religion. I diskussionen om akademisk bojkott föreslår ibland att israeliska akademiker som tagit avstånd från ockupationen skall undantagas från bojkott. När detta är lämpligt och praktiskt möjligt skall det givetvis gälla oberoende av om vederbörande är jude, muslim, drus, kristen eller ateist. PGS stödjer inga som helst åtgärder som specialinriktas för eller mot vissa etniska grupper, vilket ju är orsaken till att vi vänder oss mot de många israeliska regler och lagar som särskiljer mellan judar och andra grupper i det israeliska samhället. Mot denna bakgrund är det klart att den formulering Abramovicz kritiserar är olycklig och inte har stöd av PGS.

- PGS gav ut pamfletten "22 sömnlösa nätter" med Hamas version av Gaza-kriget vintern    2008-09.

PG: Vi gav stöd till antologin 22 sömnlösa nätter där flera författare gav sin version om de 22 dagar när kriget mot Gaza pågick, däribland personer som befann sig i Gaza under det fruktansvärda angreppet. Vi har aldrig gett enbart Hamas version, men eftersom Israel har hindrat fri inresa för opartiska journalister kan vi inte hävda att bilden alltid blir så allsidig som den borde vara. PGS bild bygger på rapporter från våra egna medarbetare i våra Sida-stödda projekt i Gaza, liksom på medierapporter, inte minst från israeliska journalister.

- ordförande Per Gahrton skrev nyligen att det judiska folket är påhittat och dessutom saknar de koppling till Israel

PG: Nej, givetvis inte. Däremot recenserade och refererade jag på Sydsvenska Dagbladets kultursida en historiker, Shlomo Sand, som undervisar på Tel Avivs universitet, som diskuterar i hur hög utsträckning dagens israeliska judar verkligen är ättlingar till de judar som bodde i området på biblisk tid. Samtidigt instämmer jag i Arthur Koestlers uppfattning, att Israel existensrätt inte bygger på judisk närvaro i området för tusentals år sedan, utan på en FN-resolution från 1947.

- PGS deltog i bojkottkampanjen mot Israel gentemot COOP / KF

PG: Ja, absolut, sanktioner och bojkott är det effektivaste fredliga sättet att bekämpa Israels ockupationspolitik.

 - liksom kampanj mot Ikea i Israel.

PG: Javisst! IKEA blir medskyldigt till Israels folkrättsbrott när företaget understödjer illegala bosättningar genom att erbjuda hemleveranser till dessa, som bland annat Sveriges Radio rapporterat. Detta bör självklart uppmärksammas så att IKEA förändrar sin leveranspolicy, precis som tidigare Veolia, Assa Abloy, Soda Stream m.fl. företag som har eller har haft verksamhet i illegala bosättningar eller på andra sätt understött den israeliska apartheidpolitiken har varit föremål för kampanjer.

- De försvarar Ahmadinejads "kärnenerigprogram"

PG: Naturligtvis inte. PGS har inget i sitt program om kärnkraft, men personligen är jag, som miljöpartist, motståndare till kärnkraft både i Sverige och Iran. Ahmedinejads politik är faktiskt ett av mina vanligaste argument, eftersom den bevisar att det finns ett (möjligt) samband mellan kärnkraft och kärnvapen, vilket inte är bevis för att Iran verkligen syftar till att utveckla kärnvapen. Kanske, kanske inte. PGS tar för övrigt endast ställning i frågor som rör det palestinska folket. Vad PGS definitivt är motståndare till är ett israeliskt bombanfall mot Iran för att eventuellt hindra landet från att skaffa samma vapen som Israel redan självt förfogar över. Varför inte acceptera arabstaternas förslag om en kärnvapenfri zon i hela Mellanöstern?

- De deltog i Ship to Gaza-kampanjen

PG: Ja, med stolthet!

- PGS refererar dagligen till Jinge, Hampus Eckerman m.fl på PGS informationschefs Anna Westers blogg, personer som har tangerat och ibland gått över gränsen till antisemitism. Minns Lars Ohlys krumbukter när hans favoritbloggare Jinge avslöjades.

Den som är intresserad kan läsa alla inlägg sedan 2007 på Anna Westers privata blogg och se att där inte finns någonting som tangerar till antisemitism. Anna, precis som PGS, tar kraftfullt avstånd från alla former av rasism och självklart då också antisemitism. Där finns heller inte några referat eller länkar till något som tangerar eller går över gränsen till antisemitism. Anna Wester har ett mångårigt engagemang mot rasism. Detta är inget annat än förtal från Abramowicz sida.

- PGS stödjer Hamas, och har bjudit in Hamas-anknutna föreläsare.

PG: Helt fel, PGS stödjer ingen annan politisk organisation i Palestina än PLO, som enligt FN är palestiniernas enda legitima företrädare. Däremot vill vi ha kontakter med alla palestinska aktörer, däribland Hamas och vi anser att Hamas måste tas med i fredsförhandlingar. Det är, som alltid, med sina fiender man måste förhandla om fred. Om de är vänner behövs inte fredsförhandlingar.

- När president Abbas från Palestinska Myndigheten (PA) besökte Sverige 25 februari 2009, omnämns det inte ens på PGS hemsida.

Vi har tyvärr inte resurser att uppdatera vår hemsida med nyheter regelbundet, så det finns tyvärr många viktiga händelser som inte är uppmärksammade där. Vi kompletterar med blogg, Facebook och Twitter.

LA: Palestinagrupperna får rejäla statsbidrag. För några år sedan var summan ca 40 milj kr enligt egna uppgifter. Visserligen är större delen till öronmärkta för olika biståndsprojekt, men en rund slant räcker till fyra-fem tjänstemän och ett centralt beläget kontor vid Slussen.

PG: PGS söker som de flesta andra organisationer informationsbidrag från Forum Syd och fick i år 650 000 kronor, vilket räcker till en anställd som med hjälp av ideella krafter bedriver olika informationsaktiviteter. Sedan stödjer vi biståndsprojekt på Västbanken och i Gaza som vi får bidrag från Sida till och som alla andra betalar vi också en procentuell egenavgift som vi samlar in genom Palestinainsamlingen. Som mest har vi fått 20 miljoner (40 miljoner över två år) och då betalas det mesta ut direkt till projekten. Två heltidstjänster betalas via biståndet, en i Jerusalem och en i Stockholm. Utöver det har PGS en halvtidsanställd som betalas helt med PGS medlemsintäkter.

LA: Broderorganisationen Ship to Gaza, är en del av den palestinska solidaritetsrörelsen. De svenska ”hjältarna” från den tragiska incidenten 31 maj -1 juni, förklarade på en presskonferens den 4 augusti att Ship to Gaza kommer att skicka fler båtar till Gaza om inte Israel fullständigt häver sin partiella blockad mot det Hamas-styrda området, även sjövägen. Vilka är då Ship to Gazas "hjältar"?

Mattias Gardell, mottagare av Leninpriset som han inte tycker är märkvärdigare att ta emot, än ett pris från Svenska Akademin ur kungens hand!

Dror Feiler, är en av den Colombianska FARC-gerillans entusiastiska tillskyndare i Sverige. (FARC är förutom sin marxistideologi mest känd för sina kidnappningar och narkotikahandel).

Henning Mankell, som anser att Israel aldrig skulle ha bildats och att staten snarast ska ersättas av en stat med arabisk majoritet.

PG: PGS har med stolthet medverkat i planeringen av fredsaktionen Ship to Gaza och hade en representant med på ett fartyg, Kim S Aguayo. Vi anser att personligheter som Gardell, Feiler och Mankell har gjort en oerhört viktig insats för att öka förståelsen för palestiniernas lidande, inte minst i Gaza, och därmed bidragit till en rättvis fredslösning. Men när det gäller förslag om hur Palestinafrågan skall lösas står PGS för det våra kongresser har fastslagit och inget annat.

De två senare bedyrade dessutom vid ett flertal tillfällen att Ship to Gaza inte skulle ha ”så mycket som en nagelfil ombord”. Det vet vi nu att det inte stämde.

PG: Det fartyg där PGS-företrädaren befann sig hade inga som helst vapen ombord. Att det på ett annat fartyg förekom vissa redskap som kunde användas som tillhyggen, ursäktar eller legitimerar på intet sätt det israeliska massmordet på turkiska deltagare på internationellt vatten. Det relevanta här är att Israel över huvud taget befann sig på skeppen och med våld bordade dem samt kidnappade alla deltagare och beslagtog lasten. Detta har fördömts världen över, vilket Abramowicz med sin passion för fred bör ha noterat och instämt i.

 

Nu när vi besvarat Lisa Abramowicz frågor, tar vi till fället i akt och ställa några frågor tillbaka.

Stödjer Abramowicz en rättvis fred i Palestina som bygger på samtliga relevanta FN-beslut? Eller finns det något FN-beslut som LA anser att Israel bör strunta i?

Stödjer Abramowicz det krav som det internationella samfundet ställer på Israel – att målet för de förhandlingar som skall inledas är att en självständig palestinsk stat upprättas innanför 1967 års gränser, med Östra Jerusalem som huvudstad?

Anser Abramowicz att Israel har ”rätt” att behålla områden som erövrades i kriget 1967? I så fall vilka och varför?

Anser Abramowicz att Haagdomstolens utslag som slår fast att varje del av den så kallade separationsmuren som går långt in på palestinskt område är olagliga och skall avlägsnas är rättsligt bindande och skall efterföljas? Om inte – hur motiverar hon att just Israel inte ska behöva följa internationell rätt?

Anser Abramowicz att svenska folkrättsexperter som t ex Hans Corell är respektabla och pålitliga? Han och andra har slagit fast att Israel begått folkrättsbrott. Instämmer Abramowicz i detta eller inte? Om inte, på vilket sätt skulle dessa folkrättsexperter ha fel?

Anser Abramowicz att det israeliska angreppet mot Ship to Gaza på internationellt vatten var acceptabelt trots att en samfälld folkrättsexpertis dömer ut det som ett brott mot folkrätten, dels för att det skedde på internationellt vatten, dels för att det under alla omständigheter var oproportionerligt?

Anser Abramowicz att Israel bör följa en samfälld uppmaning från det internationella samfundet att häva blockaden av Gaza? Om inte – vad har vanliga Gazabor gjort för ont för att drabbas av en sådan olaglig kollektivbestraffning?

Vilka organisationer och partier i Israel sympatiserar Abramowicz med? Likud? Arbetarpartiet? Bosättarorganisationerna? Gush Shalom?

Anser Abramowicz att den israeliska människorättsorganisationen B'tselem – som slagit fast att Israel begår brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter - är respektabel och pålitlig och att man kan lita på dess sakuppgifter? Eller anser Abramowicz att B'tselem deltar i en ”hetskampanj” mot Israel?

Anser Abramowicz att den israeliska fredsorganisationen Gush Shalom – som uppmanar till bojkott mot varor som produceras på illegala israeliska bosättningar – är en respektabel organisation? Eller stödjer hon de nya israeliska regler som vill göra det till ett lagbrott i Israel att uppmana till sanktioner eller bojkott mot israeliska verksamheter? Anser Abramowicz att Gush Shalom deltar i en ”hetskampanj” mot Israel?

Anser att Abramowicz att de israeliska journalisterna Amira Hass och Gideon Levy är respektabla yrkesmänniskor som överlag ger en rättvisande bild av läget i de ockuperade områdena? Eller anser hon att de deltar i en ”hetskampanj” mot Israel?

Anser Anbramowicz att israeliska akademiker som bland andra Tanya Reinhardt, Anat Matar, Rachel Giora, Neve Gordon, Kobi Snitz och Ilan Pappé som förespråkar akademisk bojkott också bedriver en hetskampanj, då mot sig själva? 

Varför tycks Abramowicz alltid stödja den israeliska regeringens politik? Varför uttalar Abramowicz aldrig stöd för israeliska kritiker av ockupations- och erövringspolitiken? Eller – om vi har missat något – ge gärna exempel på kritik mot israelisk regeringspolitik eller stöd för israeliska ockupationskritiker.

Abramowicz riktar våldsamma rallarsvingar mot PGS, och betecknar åtgärder som stöds också av breda svenska och internationella folkrörelseopinioner långt utanför PGS, som inslag i en ”hetskampanj” mot Israel. Anser Abramowicz verkligen att praktiskt taget hela folkrörelse-Sverige och det internationella samfundet – från Svenska Kyrkan till fackföreningar, från FN till EU och Haagdomstolen – medverkar i en ”hetskampanj” mot Israel? Finns det överhuvudtaget någon form av kritik mot Israels olagliga ockupationspolitik som enligt Abramowicz inte utgör led i en hetskampanj mot Israel? Ge gärna exempel på ”godkänd” kritik!

Air Jordan XI 11 Wool

d6_nid: 
1 783