Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

Moderaternas representant Gustav Blix och Anna-Karin Hammar som var moderator för PGS politikerutfrågningModeraternas representant Gustav Blix och Anna Karin Hammar som var moderator för PGS politikerutfrågning

Palestinagrupperna arrangerade en utfrågning av de nuvarande riksdagspartierna inför valet. Frågor som diskuterades var bland annat bosättningarna, Hamas, framtida förhandlingar och möjligheterna att utöva påtryckningar genom bojkott, desinvestering och sanktioner. Det fanns en hel del gemensamma åsikter över parti- och blockgränser men också ett antal frågor där skiljelinjerna mellan de rödgröna och alliansen blev tydliga. Det gällde inte minst BDS - bojkott, desinvestering och sanktioner, som fick störst utrymme  i diskussionen.

Samtliga partirepresentanter förordade att en lösning av konflikten ska grundas på folkrätten. Samtliga ansåg också att Israel begår folkrättsbrott, men skillnaden låg i vad partierna ville göra åt det. De rödgrönas representanter menade att folkrättsbrott alltid måste få konsekvenser och att ord inte längre räcker, man måste sätta kraft bakom de uttalanden som EU gjort och beslut som FN tagit. Om oppositionen bildar regering efter valet vill de avbryta allt militärt samarbete med Israel och ta hem militärattachén, samt kräva att Israel lever upp till sina åtaganden i associationsavtalet med EU. Det finns klausuler i avtalet som förbinder Israel att respektera mänskliga rättigheter och om uppgradering sker innebär det att EU bryter mot avtalet.

Alliansen menade att det viktigaste är att EU håller en tydlig gemensam linje och tar en politiskt starkare roll. EU och Sverige bör sätta diplomatiskt och politiskt tryck på Israel att komma till förhandlingsbordet och avstå från expansion av bosättningarna, som samtliga partier ansåg vara illegala. Alla partier var också ense om att det måste till en tydligare ursprungsmärkning så att bosättningsprodukter kan urskiljas och inte behandlas gynnsamt. Då kan också de som vill avstå från att köpa dessa varor.

Alla partier är ense om att blockaden av Gaza måste hävas. Samtliga representanter vid utfrågningen ansåg att bojkotten av Hamas varit kontraproduktiv. Vissa avvek här från sitt partis officiella ståndpunkt. Debattens vågor gick som högst när Hamas kom på tal, i synnerhet när moderaternas representant kallade Hamas för ett nazistparti. Alla representanter tog starkt avstånd från Hamas politik men majoriteten ansåg att man på ett eller annat sätt måste föra samtal och förhandlingar med partiet.

Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton sammanfattade diskussionen med att konstatera att inget riksdagsparti idag försvarar den israeliska ockupationspolitiken, eller förnekar att Israel begår folkrättsbrott. Alla partier tror också på någon form av påtryckningar, må det vara i ord eller handling. Samtliga är öppna för att enskilda individer kan bojkotta varor eller på andra sätt använda sin konsumentmakt till att protestera mot ockupationen och folkrättsbrotten. Här finns således mycket att bygga på för PGS kampanj för att man genom ickevåld ska komma framåt, mot en rättvis fred.

Johanna Wallin
Foto: Anna Wester

Per Gahrton analyserar: Inget riksdagsparti stödjer Israels agerande

Ladda ner enkäten (pdf): Palestinagruppernas enkät inför valet

De rödgröna. Ann Linde (s), Mehmet Kaphlan (mp) och Hans Linde (v): De rödgröna. Ann Linde (s), Mehmet Kaphlan (mp) och Hans Linde (v) 
De rödgröna. Ann Linde (s), Mehmet Kaplan (mp) och Hans Linde (v)

Henrik Ehrenberg (kd) och Kerstin Lundgren (c)
Henrik Ehrenberg (kd) och Kerstin Lundgren (c)

Maria Weimer (fp) och Henrik Ehrenberg (kd)
Maria Weimer (fp) och Henrik Ehrenberg (kd)Air Jordan Sneaker

d6_nid: 
1 788