Svenska Dagbladet vill inte låta PGS få en replik på Claes Arvidssons ledare Ska biståndsmedel satsas på propaganda?, så vi svarar här istället.

I en ledarartikel i Svenska Dagbladet den 4 april kommer Claes Arvidsson med flera märkliga och osakliga påhopp riktade mot Palestinagrupperna i Sverige. Han påstår helt felaktigt att PGS skulle föreslagit väpnad intervention mot Israel och han slänger ur sig att vi skulle använda biståndsmedel till propaganda mot Israel.

PGS är inte emot Israel. Vi är emot den folkrättsvidriga ockupationen av det palestinska området. Palestinagrupperna arbetar för en rättvis fred mellan israeler och palestinier och vårt program baseras på FN-resolutioner och internationell rätt. Som många andra ideella organisationer söker vi bidrag för delar av vårt informationsarbete från Sidas infoanslag genom Forum Syd. Vi har också biståndssamarbeten som får stöd och strikt kontrolleras av Sida. Ett av de projekt vi stödjer är Gaza Community Mental Health Programme vars ordförande nyligen mottog Olof Palmepriset, en annan samarbetspartner är Palestinian Medical Relief Society som leds av Dr Mustafa Barghouthi som är känd för sitt arbete för en rättvis fred.

 Den artikel som Claes Arvidsson hänvisar till kräver ingen militär intervention, däremot att Israel skall behandlas på samma sätt som andra stater som bryter mot folkrätten. Att Richard Goldstone nu vill backa från en del av det som anförts i den s k Goldstonerapporten ändrar inte förutsättningarna för kritiken mot Israels folkrättsbrott, de finns dokumenterade i otaliga rapporter. DN konstaterade samma dag som Arvidsson angrep PGS att ”Goldestonerapporten är inte alltigenom felaktig. Den innehåller minst trettio väl underbyggda och grova exempel på israeliska krigsförbrytelser.” Till detta kommer rapporter från Amnesty, Human Rights Watch, EU-ländernas konsulat i Jerusalem, med flera..

Claes Arvidsson kan alltså vara tryggt förvissad om att de skattemedel som går via PGS till biståndsprojekt i det palestinska området är ytterst noga övervakade, samt att detta stöd liksom vårt informationsarbete gynnar en rättvis fredslösning för palestinier och israeler.

Per Gahrton, ordförande i PGS
Anna Wester, förbundssekreterare i PGSAdidas Shoes

d6_nid: 
2 136