?Kalle på demo: Ship to Gazas passagerare Kalle Larsson håller tal på en manifestation efter hemkomsten till Sverige.Ship to Gazas passagerare Kalle Larsson håller tal på en manifestation efter hemkomsten till Sverige. Foto: Maria ÖhmanEfter två omtumlande veckor i Aten har nu de flesta av Ship to Gazas passagerare återvänt till Sverige. Det är inte slutet på den andra frihetsflottan utan ett tvunget tillbakadragande för omgruppering i väntan på att frihetsflottans fartyg släpps fria. Det finns andra skäl än praktiska till att bara ett fåtal av passagerarna är kvar i Aten. Ett är att passagerarna bättre kan påverka opinionen och svenska politiker i Sverige än från Grekland och ett annat är att det stärker förutsättningarna att få loss fartygen. Framförallt ger det Ship to Gaza andrum och möjligheter att jobba både politiskt och juridiskt för att frihetsflottan ska kunna avresa från Grekland eller andra länders hamnar.

Fyra svenskar befinner sig på fartygen Juliano och Dignitá i den grekiska skärgården just nu. Deras uppdrag är framförallt att föra fartygen till en säker hamn samtidigt som påtryckningar sker mot den Grekiska regeringen att häva reseförbudet till Gaza. Det är viktigt att båtarna flyttas av framförallt tre skäl, det första är att båtarna måste flyttas i säkerhet från sabotörer, det andra är att hamnkostnaderna i Aten är höga och det tredje är att visa att Ship to Gaza inte ger upp. Ship to Gaza ger inte heller upp i den bemärkelsen att alla planer om att nå Gaza har skjutits på framtiden. Finns möjlighet kommer en mindre delegation på ett eller ett par fartyg att påbörja färden mot Gaza inom kort.

Den andra frihetsflottan pågår fortfarande. Passagerarna som har lämnat Aten står redo att resa ned och påbörja resan mot Gaza så fort tillfälle ges, om det så är om veckor eller månader. Detta är en en fas av omgruppering och strategiska överlägganden. Frihetsflottan har inte uppnått målsättningen om att bryta blockaden av Gaza, och har inte ens haft möjligheten att styra kursen mot landremsan, men har ändock resultat att uppvisa. Den har tvingat omvärlden, EU och i synnerhet Grekland att i handling avslöja maktspelet bakom blockaden i Gaza. Påståendet att blockaden har kunnat ske tack vare omvärldens tysta medgivande är inte längre tillräckligt skarpt då stödet har gått från att vara tyst till uttalat och från passivt till aktivt. Detta öppnar upp för oss i Sverige och i övriga världen att sätta press på våra regeringar att verka för att blockaden hävs, och det är en lärdom om att vi inte ska nöja oss med tomma ord.

Informationen är knapp från Ship to Gaza och det beror på att förutsättningarna förändras snabbt och att beslut tas löpande. Palestinagrupperna håller sig uppdaterat och räknar med att delta i frihetsflottan på plats och i Sverige när nästa fas tar vid.

En längre version av den ovanstående texten finns här: http://niklasberg.se/2011/07/12/ship-to-gaza-en-uppdatering

Palestinagrupperna i Sverige engagerar sig för Ship to Gaza

Liksom förra året har Palestinagrupperna engagerat sig för att bryta blockaden av Gaza, landet över. I Sundsvall hölls en manifestation i samarbete med Ship to Gazas lokalgrupp och andra föreningar i Sundsval där bl.a. riksdagsmannen Roy Resare (mp) och Marianne Sjöblom (s) talade. I Lund och Malmö har Palestinagrupperna i vakat för Ship to Gaza och i Stockholm har man deltagit i manifestationer och informationsarbete.

I Halmstad har det hållits regelbundna torgmöten. I Falkenberg har en gemensam manifestation med Varbergs palestinagrupp genomförts, där frihetsflottan uppmärksammades i form av en optimistjolle med Ship to Gazas logotype och Palestinas färger som kommer seglas i Nissan. Under Tall Ship Race i Halmstad i slutet av augusti kommer Ship to Gaza uppmärksammas i dagarna tre med bland annat allsång för Palestina med Jörgen Magnusson.

I Varberg liksom Göteborg har flera manifestationer hållits med lokala samarbetsorganisationer, artiklar har skrivits och information spridits. Över hela Sverige har aktivister engagerat sig i det lilla och i det stora, i arrangerade manifestationer och i spontana samtal med arbetskamrater. Frihetsflottan är inte över för denna gång och vårt gemensama engagemang är fortsatt viktigt, inte minst för att bemöta den desinformation som sprids till media och allmänhet av Ship to Gazas motståndare.

Tillsammans bryter vi blockaden!

Salg Air Force, Adidas Herre, Adidas Bukser Dame, Adidas Sandaler

d6_nid: 
2 206