Ledande svenska fackliga representanter har initierat ett nätverk och ett upprop för att sätta hårdare press på Israel att upphöra med ockupationen av Palestina. Läs mer om uppropet här och skriv under här.

PGS uppmanar sina fackligt anslutna medlemmar att stödja detta upprop genom att skriva under, sprida det och att agera inom sina fackliga förbund för att implementera uppropets uppmaning. Nätverket finns också på Facebook.

 

d6_nid: 
2 269