Träffa Palestinagrupperna på Mänskliga rättighetsdagarna i Kulturhuset, Stockholm 14-15 november. Vi kommer att finnas med ett informationsbord där tillsammans med flera andra organisationer.

PGS har också en programpunkt på tisdagen 14.30 om Jerusalem med en palestinsk gäst, Zakaria Odeh från The Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem.

Se hela programmet här

d6_nid: 
2 317