Kallelse

Varmt välkomna till

Årsmöte med Palestinagruppen Stockholm

SÖNDAGEN den 25 mars 2012    klockan 15.00

Vi håller till i kvarterslokalen på Hudiksvallsgatan vid Vanadisplan (för vägbeskrivning och information se nedan). Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Mötesfunktionärer utses
- Ordförande
- Sekreterare
- Justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Fråga om årsmötet behörigt utlyst
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Budget 2012
10. Pågående och kommande aktiviteter 2012
11. Motioner
12. Val av styrelse
13. Val av valberedning
14. Val av revisorer
15. Övriga frågor

Välkommen att engagera dig i styrelsen!
Nya krafter i styrelsen, personer med intresse och engagemang för Palestina är välkomna. Hör av dig till valberedningen med förslag på personer du tror skulle vara intresserade av att ingå i styrelsen, eller meddela att du själv vill och kan ställa upp. Valberedningen vill gärna ha ditt förslag senast den 12 mars. Har du frågor om vad uppdraget innebär, tveka in med att höra av dig till valberedningens kontaktperson: Jan-Erik Romson på telefonnummer: 073-9088113 eller på e-postadress: romson.je@gmail.com  

Hitta hit!
Kvarterslokalen i Hudiksvallsgatan 1 (vid Vanadisplan, Vasastaden). Lokalen ligger på gångavstånd från St: Eriksplans T-bana (Uppgång: Torsgatan). Du kan även ta buss 65 och hoppa av på hållplatsen: Vanadisplan. Om ytterdörren är låst, ring Susanne: 0735-939313 eller Roberto: 076-2366579. Se karta här.

Väl mött!

Bästa hälsningar

styrelsen för Palestinagruppen Stockholm

Susanne Lundgren, ordförande

Roberto Tamayo Hokkanen, vice ordförande

Maja Björkqvist, sekreterare

Peter Roth, kassör

Taimi Poromaa

Gunilla Nilsson

Johanna Sjödin

Hans Larsson

Antonie Frank (adjungerad)

d6_nid: 
2 375