Februaris incidenter på ockuperad mark belyser hur instabiliteten och osäkerheten påverkar levnadsvillkoren för palestinierna. På Västbanken ökar antalet palestinier som fördrivits på grund av att dera hus rivits, och det är ett ökat tryck på de israeliska myndigheterna från bosättarorganisationer att genomföra de rivningar som det beslutats om men som ännu inte verkställts.

Rapporter från Hebron (H2) visar att trakasserier mot palestinier från den israeliska militären ökar. Det rapporteras också om upp till 18 timmars elavbrott per dag i Gaza, på grund av störningar i bränsleleveranserna. De israeliska myndigheternas långsamma takt för att godkänna projekt som kräver import av byggmaterial undergräver FNs förmåga att snabbt svara på de aktuta behoven i Gaza.

Läs rapporten här: The Monthly Humanitarian Monitor | February 2012

d6_nid: 
2 407