Demonstrationståg till Israels ambassad: Stoppa massakern!

DemonstrationBomberna fortsätter att falla över den instängda befolkningen i Gaza. Det kommer hela tiden rapporter om nya dödsoffer och skadade. Många av dem barn. Människor har ingenstans att ta vägen för att ta skydd. Vi nås av rapporter om nya massakrer och om bombade sjukhus. Aktivister, männikorättsorganisationer med flera fortsätter att uppmana till handling men de flesta politiker och makthavare världen över är tysta eller fördömer utan att handla. Vi aktivister gör vad vi kan: vi samlas återigen för att visa solidaritet med Palestina och fördöma Israels brutala angrepp på Gaza. Förutom att fördöma måste vi också agera. Nu mer än någonsin behövs att fler ansluter och uppmanar till bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten fortgår. För att palestinierna behöver inte fler ord utan praktisk solidaritet. Läs även Anna Westers tal från en tidigare demonstration: Palestinierna behöver inte några tårar. Läs även detta Brev från Gaza

Vi samlas återigen till demonstration torsdagen den 31 juli på Mynttorget kl. 17:00. Ca 18:00 kommer vi att tåga till den israeliska ambassaden. 

Arrangörer: Palestinska föreningen i Stockholm, Jerusalemkommittén, Palestinagruppen i Stockholm och Judar för israelisk-palestinsk fred (JIPF)

Se även Facebook-evenemanget

Brev från GazaSunday July the 20th was another Ramadan day, now a few weeks into the month. I was sitting in the ground floor of the four-story building where I live, with cousins and uncles. They had had to leave their houses the day before due to the heavy shelling and artillery bombardment of their neighborhood further to the east. Women and girls were sitting together waiting for sundown pray and the meal as well, above on the first floor. Altogether, we were about 50 people just waiting to begin the iftar meal. The call for prayer started, signaling sundown, and with that, naturally we started to eat. A few seconds passed when we heard two loud explosions, and the roaring sound of an F16. Some of us rushed immediately to the street and others turned on the radio. A building of our Abu Jamei family was hit, it said. We started to wonder which specific house and which part of our family. The news came from the street that it was Tawfik's house! A few seconds later, the radio gave the news of Tawfik’s mother’s death (Fatma), and a child. By then, the worst scenario racing through our minds was that the building was hit with a warning rocket and that Fatma and her grandchild had no time to escape. Unfortunately we were wrong, things were actually much worse! The 3 story house was hit by the F16 without any prior warning while four families were sitting around their table just beginning to break the day’s fast.

Kondoleanser

Sedan mer än 20 år har PGS samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme. De senaste dagarna har vi nåtts av meddelande att två av organisationens medarbetare har förlorat delar av sina familjer. Våra kondoleanser;

Dear Hassan
Our deepest condolences to you and your family, for the loss of members of your relatives to the Israeli assault, May they all rest in peace, may their souls find peace.
With love and respect David, Henrik, Yvonne
and all other friends The Palestine Solidarity Association of Sweden
 

Kondoleanser

Sedan mer än 20 år har PGS samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme. De senaste dagarna har vi nåtts av meddelande att två av organisationens medarbetare har förlorat delar av sina familjer. Våra kondoleanser;

Dear Hassan
Our deepest condolences to you and your family, for the loss of members of your relatives to the Israeli assault, May they all rest in peace, may their souls find peace. With love and respect David, Henrik, Yvonne and all other friends The Palestine Solidarity Association of Sweden  

Gaza behöver ditt stöd - pg 90 11 57 - 8

Återigen faller bomberna över den instängda befolkningen i Gaza. Det kommer hela tiden rapporter om nya dödsoffer och skadade. Många av dem barn. Människor har ingenstans att ta vägen för att ta skydd från F16-planen i luften. Precis som under Israels offensiv i dec 2008-jan 2009 då 1 500 människor dödades, sker detta inför världens ögon.

Ge ett bidrag till Palestinagruppernas mångåriga samarbetsparners i Gaza:

Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP som arbetar med mental hälsa och mänskliga rättigheter. PGS stöd kommer att ges till organisationens arbete med traumatiserade barn.

Palestinian Medical Relief Society, PMRS som arbetar med primärhälsovård och som nu omprioriterar sitt arbete till akutvård. Stora som små bidrag gör skillnad. Visa Gazas befolkning att vi står vid deras sida.

Sätt in pengarna på Palestinainsamlingen 90 11 57 - 8 och skriv GAZA.