Fördrivning av beduinerna

På besök hos JahalinbeduinernaPGS på besök hos Jahalinbeduinerna
Upprop mot fördrivning av beduiner 11 September 2014

World leaders must stop Israeli forced transfer of Palestinian Bedouins 44 Palestinian, Israeli, and international organizations are urgently calling on world leaders to stop Israeli plans to forcibly transfer thousands of Palestinian Bedouins out of their communities in the central part of the occupied West Bank and into a designated township.

The organizations stressed that the international community must take all possible measures to ensure that individual and mass forcible transfer, which is a grave breach of the Fourth Geneva Convention, does not take place. The organizations said world leaders should immediately press Israel to cancel all transfer plans and allow Palestinians to remain in and develop their communities, warning that the transfer of Palestinian Bedouins from their current locations would free up land for Israeli settlement expansion in a way that could render the two-state solution unachievable.

SkolhusetSkolhuset

Brev från 34 israeliska reservister

The Guardian on Friday 12 September 2014

Prime Minister, Mr Benjamin Netanyahu
Chief of General Staff, Benny Gantz Military Intelligence
Director, Major General Aviv Kochavi Commander of Unit 8200

We, veterans of Unit 8200, reserve soldiers both past and present, declare that we refuse to take part in actions against Palestinians and refuse to continue serving as tools in deepening the military control over the Occupied Territories.

It is commonly thought that the service in military intelligence is free of moral dilemmas and solely contributes to the reduction of violence and harm to innocent people. However, our military service has taught us that intelligence is an integral part of Israel's military occupation over the territories. The Palestinian population under military rule is completely exposed to espionage and surveillance by Israeli intelligence. While there are severe limitations on the surveillance of Israeli citizens, the Palestinians are not afforded this protection. There's no distinction between Palestinians who are, and are not, involved in violence. Information that is collected and stored harms innocent people. It is used for political persecution and to create divisions within Palestinian society by recruiting collaborators and driving parts of Palestinian society against itself. In many cases, intelligence prevents defendants from receiving a fair trial in military courts, as the evidence against them is not revealed. Intelligence allows for the continued control over millions of people through thorough and intrusive supervision and invasion of most areas of life. This does not allow for people to lead normal lives, and fuels more violence further distancing us from the end of the conflict.

Film från ABF huset den 8 september


Palestina – vad händer nu?

Måndagen den 8 september hölls en paneldiskussion på ABF huset i Stockholm där Mattias Gardell som moderator ledde samtalet. Medverkade gjorde Yasser Abu Jamei via länk från Gaza, Lotta Schüllerqvist, Ammar Makboul och Yvonne Fredriksson

Samtalet filmades så du som inte hade möjligheter att komma kan nu gå in och se hela samtalet på ABFplay

http://www.abfplay.se/videos/palestina-vad-hander-nu

Dr. Mustafa Barghouthi i London

MustafaOn Tuesday 9th September, Dr Mustafa Barghouti, the Palestinian MP, member of the PLO’s Central Council, and General Secretary of the Palestinian National Initiative, addressed Palestine Solidarity Campaign activists in London.

Dr Barghouti, a medical doctor, was in Gaza during Israel’s latest massacre. He spoke to a packed hall of 400 people on the day of PSC’s National Lobby of Parliament for Palestine. Activists then went on to meet their MPs and put the case for justice for Palestine and sanctions on Israel.

This is Dr Barghouti’s speech:
Thank you for everything you have done for Palestine and Gaza. We have been watching the demonstrations. What you have done has given the people a great amount of moral support and I hope you can continue with this, because it is very important.

I ask you to continue with this solidarity work because we have a very, very big fight ahead of us.

I want to give you a glimpse of what I saw and experienced in Gaza.

Partierna om Palestina och Israel

PGS har inför valet 2014 skickat ut en enkät till samtliga nuvarande riksdagspartier och Feministiskt Initiativ med ett antal frågor som rör Palestina och Palestina/Israel-konflikten.

I teorin är majoriteten av de politiska partierna i Sverige, liksom EU och FN överens om att ockupationen ska upphöra och att palestinierna har rätt till en egen stat. Det råder stor enighet om att bosättningarna, ockupationen och de delar av muren som byggts på ockuperad mark är olagliga enligt internationell rätt. Det som skiljer partierna åt är hur man ska nå målen.

Allianspartierna sätter stor tilltro till att konflikten skall lösas genom dialog och förhandlingar ”mellan parterna”, medan de rödgröna och Fi mer förespråkar att omvärlden måste sätta press på Israel.

För PGS är frågan om bojkott och sanktioner viktig. Vi tror att BDS – bojkott, desinvesteringar och sanktioner är den viktigaste metoden som motstånd mot ockupationen. BDS är en ickevåldsmetod med brett stöd i det palestinska civilsamhället, där organisationer gått samman för att vädja till omvärlden att inför bojkottaktioner mot Israel till dess att ockupationen upphör. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är de enda partier som klart ställer sig bakom BDS och som kräver sanktioner.

Socialdemokraterna tror inte att bojkott av Israel är rätt väg att gå, men de vill att man ska kunna bojkotta produkter från de illegala bosättningarna och förespråkar en märkning av dessa produkter. Miljöpartiet har inte tagit ställning för BDS, men finner tanken allt mer tilltalande. Mp vill som ett första steg ha en märkning av bosättarprodukter. Även Centerpartiet förespråkar märkning av varor från bosättningar.

Folkpartiet svarar angående BDS att det skulle drabba ”enskilda judiska akademiker”. Det vill vi kraftfullt tillbakavisa. BDS riktar sig inte mot individer och sannerligen inte mot judar. BDS riktar sig mot israeliska institutioner som stödjer ockupationen. Representerar du en sådan institution kommer du att möta BDS.

Det är glädjande att flera partier också är delaktiga i det utomparlamentariska arbetet och bedriver opinionsbildning och deltar i aktioner och demonstrationer för palestiniernas rättigheter. De rödgröna + Fi har synts på dessa arenor och bland annat deltagit med talare vid demonstrationer under senaste Gazakriget.

När det gäller Sverigedemokraternas svar anser vi de vara fyllda av felaktigheter och ibland obehagliga formuleringar. Vi har valt att ha med en del av dem, men inte alla. Vi vill avsluta med att påpeka att även om de rödgröna och Fi är de partier som står närmast PGS när det gäller hur Sverige bör agera för att nå en lösning på Palestina/Israel- konflikten, så finns det enskilda ledamöter och aktiva i de andra partierna (förutom SD) som stödjer våra åsikter och även BDS. Vi hoppas att de ska bli ännu fler.

Palestinagrupperna i Sverige

Läs en sammanfattning av pariternas svar här: Palestinagruppernas enkät inför valet 2014