Panelsamtal: Palestina - Vad händer nu?


Man bland ruiner i GazaGaza (2009)Under sommaren hörde vi dagligen rapporter om Israels bombningar av den blockerade Gazaremsan. Skolor och vårdinrättningar bombades och siffrorna över civila dödsoffer steg. Samtidigt utförde den israelsiska armén nattliga räder på Västbanken och arresterade hundratals palestinier.

Men vad händer när den direkta krisen är över? Hur bygger man upp ett fungerande samhälle igen? Vad blir det för rättsliga efterspel? Och hur påverkas den palestinska enhetsregeringen av krisen? 

Tid: den 8 september kl 18:00 Plats: ABF-huset (Sveavägen 41) Arrangörer: ABF Stockholm och Palestinagruppen i Stockholm

Öppet brev till Sveriges regering

Palestinagrupperna i Sverige, PGS, kräver att Sveriges regering fördömer Israels attacker på Gaza, som utgör en veritabel massaker på civila, många av dem barn.

Sverige bör, som flera andra länder, agera på diplomatisk nivå gentemot Israel, avbryta sitt militära samarbete med ockupationsmakten och med kraft verka för att EU inför sanktioner mot Israel och fryser EU:s associationsavtal med Israel.

Omvärlden måste agera kraftfullt, så som situationen är i nuläget tillåts Israel att oupphörligt begå brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Israel använder oproportionerligt stort våld och övergrepp mot den palestinska befolkningen i Gaza, nu senast bombningen av kraftstationen. FN-organet OCHA skriver den 22 juli att: "Ett barn har dödats varje timme de senaste två dagarna".

Rapporter kommer om att sjukhus, ambulanser och sjukvårdspersonal beskjuts när de försöker hjälpa civilbefolkningen. Enligt internationell humanitär rätt skall sjukvårdspersonal, sjukvårdstransporter, sjukhus och dess utrustning skyddas. Israel har inte rätt att gömma sig bakom ord som ”mänskliga sköldar”. 

Attackerna på civila är ett krigsbrott och Israel bör ställas till svars för det. Det är dags för Sveriges regering att reagera och agera!

Primärt måste blodbadet i Gaza få ett slut. Även om det blir en vapenvila är dock inte en rättvis fred uppnådd – det behövs sanktioner för förmå Israel att häva den förödande blockaden av Gaza och den illegala ockupationen av Västbanken inklusive Östra Jerusalem och Golanhöjderna samt Gaza.

Anna Wester, ordförande
Mina Olsson, vice ordförande
Palestinagrupperna i Sverige

Gaza blöder

Åter igen går den israeliska krigsmakten till angrepp mot Gazas befolkning.

Skälen till detta är många och ett av dem denna gång angavs vara de tre ockupationsungdomarna som fördes bort och dödades. Hamas beskylldes för dådet men förnekade inblandning. I jakten på de skyldiga arresterade den israeliska armén 500 palestinier och förstörde de påstådda gärningsmännens hem. En hetsig stämning piskades upp och en palestinsk tonåring brändes till döds. Enligt Israeliska tidningar har det nu visat sig att det inte var Hamas som låg bakom morden på de tre israeliska ockupanterna - men staten Israel fick innan dess ett skäl till anfall på Gaza.

Ytterligare ett skäl för Israel att anfalla Gaza är att förstöra de tunnlar som, enligt Israel, grävts för att föra in vapen från Egypten. Eftersom Gaza är satt under blockad av Israel och inte får tillgång till de varor och material som behövs för ett fungerande samhälle har dessa tunnlar varit livsviktiga. Genom dem har man kunnat föra in mat, medicin och andra förnödenheter till befolkningen.

Ytterligare ett skäl till att Israels armé nu går in i Gaza är att man vill skapa motsättningar mellan de styrande partierna i Palestina - Hamas i Gaza och Fatah på Västbanken. Ett enat palestinskt folk är en styrkefaktor i kampen för självbestämmande.

Israels krigsmakt säger om sig själva att de är den mest moraliska av alla arméer. Hur moraliskt är det att döda barn på en strand? Eller på en lekplats? Hur moraliskt är det att bomba sjukhus, skolor, moskéer, idrottsanläggningar och ambulanser? Deras precisionsvapen sägs bara riktas mot och döda Hamassoldater, men hur kommer det sig då att majoriteten av de döda är barn, kvinnor och civila?

Varför är det så tyst i väst? Varför kräver inte svenska politiker ett omedelbart stopp för attackerna på Gaza och inför sanktioner mot Israel? Man kräver sanktioner mot Ryssland för att de ska ha skjutit ner det malaysiska planet. Är palestinska människor mindre värda än nederländska? Varför kräver inte svenska politiker ett omedelbart avskaffande av den israeliska apartheidpolitiken?

Demonstrationståg till Israels ambassad: Stoppa massakern!

DemonstrationBomberna fortsätter att falla över den instängda befolkningen i Gaza. Det kommer hela tiden rapporter om nya dödsoffer och skadade. Många av dem barn. Människor har ingenstans att ta vägen för att ta skydd. Vi nås av rapporter om nya massakrer och om bombade sjukhus. Aktivister, männikorättsorganisationer med flera fortsätter att uppmana till handling men de flesta politiker och makthavare världen över är tysta eller fördömer utan att handla. Vi aktivister gör vad vi kan: vi samlas återigen för att visa solidaritet med Palestina och fördöma Israels brutala angrepp på Gaza. Förutom att fördöma måste vi också agera. Nu mer än någonsin behövs att fler ansluter och uppmanar till bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel så länge ockupationen och folkrättsbrotten fortgår. För att palestinierna behöver inte fler ord utan praktisk solidaritet. Läs även Anna Westers tal från en tidigare demonstration: Palestinierna behöver inte några tårar. Läs även detta Brev från Gaza

Vi samlas återigen till demonstration torsdagen den 31 juli på Mynttorget kl. 17:00. Ca 18:00 kommer vi att tåga till den israeliska ambassaden. 

Arrangörer: Palestinska föreningen i Stockholm, Jerusalemkommittén, Palestinagruppen i Stockholm och Judar för israelisk-palestinsk fred (JIPF)

Se även Facebook-evenemanget