PGS och Jipf i Palestina - dagbok del 5

Den 21 mars Jerusalems gamla stad och Beduinläger Dagen börjar med ett besök i Jerusalems gamla stad. Innanför dess murar finns heliga platser för alla världsreligioner. Staden är uppdelad i ett judiskt, ett armeniskt, ett kristet och ett muslimsk kvarter. Trängseln längs de centrala gatorna är enorm. Vi passerar under (!) den lägenhet som förre premiärministern Sharon köpte i Gamla Stan (ingen har någonsin bott i den sedan dess). Vi ser gråtande kristna, bärande på kors, vi ser många judar som på lördagen ber vid klagomuren. Några av oss stoppar in lappar i muren där vi ber högre makter om en rättvis fred där palestinierna får en egen stat. Oklart om det hjälper med böner dock.

Israel stjäl Palestinas naturresurser

Foto: Anna WesterFoto: Anna Wester

Israeliska företag borrar efter gas och olja på palestinska områden. Borrningarna sker vid den så kallade ”gröna linjen”, mellan Israel och Palestina, där Israel dragit sin separationsbarriär på så sätt att viktiga naturresurser hela tiden hamnar på den Israelkontrollerade sidan. Sedan tidigare har stängsel, bosättningar och militärposteringar planerats så att Israel kan lägga beslag på Västbankens vattenreserver – den stora grundvattenreservoaren i området ligger nästan helt på palestinskt område - och det mesta av vattnet går idag till de judiska bosättarna medan de palestinska källorna torrläggs eller förstörs. I nuläget använder en genomsnittlig israel 300 liter vatten per dag mot palestinierns 79 (Världshälsoorganisationens rekommendation 100 liter), bosättaren kring 330 liter.

PGS och Jipf i Palestina - dagbok del 4

Den här veckan besöker en grupp från Palestinagrupperna i Sverige (PGS) och Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) Palestina och Israel. Under hösten och vintern har gruppen gått en studiecirkel tillsammans och nu är de på plats för att lära sig mer om situationen.

Axel Sandin och Staffan Granér har skrivit ett reportage från besöket i Hebron:

PGS, Jipf och YASPGS, Jipf och YAS

Möte med ockupationens epicentrum

Vi har under åren som aktiva i Palestina/Israel-konflikten tagit del av många berättelser från Hebron. Vi har hört vänner berätta om sina besök, träffat folk från följeslagarprogrammet, läst reportage och sett hundratals bilder på nät som skyddar palestinier från bosättarnas sopor. Inom vår rörelse är Hebron ökänt för sina aggresiva bosättare och den israeliska militära närvaron. Det vi sett och hört i Hebron idag är ingenting vi inte förväntade oss. Ändå har berättelserna från organisationen Youth Against Settlemets och vandringen i Hebron drabbat oss med en känsla av chock och förtvivlan.

PGS och Jipf i Palestina - dagbok del 3

Den här veckan besöker en grupp från Palestinagrupperna i Sverige (PGS) och Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) Palestina och Israel. Under hösten och vintern har gruppen gått en studiecirkel tillsammans och nu är de på plats för att lära sig mer om situationen. Här kan du läsa Anja Emsheimers rapport från torsdagens möten: 

2015-03-19

"Möten med två starka kvinnor

Al Saraya Center for community Services i Gamla stan i Jerusalem

Hiyam som arbetar på centret berättar:

Al Saraya Center grundades 1971 av kvinnor, i syfte att stödja palestinska familjer i just Gamla stan i Jerusalem. De har ett mycket fint bibliotek, en datoravdelning med flera datorer som används av framför allt kvinnor och barn. Även volontärer från palestinska universitet deltar i arbetet.

Woman empowerment, att stärka kvinnor, är enligt Hiyam en av Centrets viktigaste uppgifter att arbeta med, för att förändra situationen som blivit allt värre efter 1967. Många problem har skapats i Gamla Stan: drogberoendet är störst, våldet ökar, över 50 % av barnen blir "drop outs", lämnar skolan från årskurs 5. De som är kvar klarar nästan aldrig att gå vidare till högre utbildning. Centret möjliggör för dem som hoppat av skolan att ta upp studier igen upp till högre årskurser. Det underlättar också för dem att få jobb sen.

PGS och Jipf i Palestina - dagbok del 1

Den här veckan besöker en grupp från Palestinagrupperna i Sverige (PGS) och Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) Palestina och Israel. Under hösten och vintern har gruppen gått en studiecirkel tillsammans och nu är de på plats för att lära sig mer om situationen. Här kan du läsa några av deras intryck:

2015-03-16

"Den 16 mars i Tel Aviv och Jenin med avslutning i Nablus Vi vaknade i Tel Aviv med utsikt mot soligt hav och joggande människor på strandpromenaden. Förmiddagen tillbringade vi hos Wac-Ma'an, fackföreningen för arabiska och judiska lönarbetare i Israel. Det är den enda israeliska fackföreningen som är emot ockupationen. De arbetar för att stärka anställdas eller lönearbetares rättigheter - rätt att strejka, rätt till avtalsenlig lön mm, både tjänstemän och arbetare.

Roni och AsafRoni och Asaf

De organiserar både araber och judar - för att förmedla en vision om ett annat jämställt samhälle utan förtryck och rasism. Roni Ben Efrat och Assaf Adiv berättade om den föränding i det Israeliska samhället som ägde rum under 1990-talet då man gick från ett mer jämställt samhälle byggt på samarbete till ett samhälle präglat av nyliberalism med ökad privatisering och import av utländsk billig arbetskraft från låglöneländer. Som en konsekvens av det här och av globaliseringen har de arabiska samhällena påverkats negativt med ökad arbetslöshet och fattigdom. De arabiska områderna drabbades särskilt hårt av hög arbetslöshet, allra högst bland kvinnor som arbetar i textilindustrin. Wac-Ma'an jobbar för att minska arbetskraftsinvandringen och lönedumpningen som drivit det arabiska samhället tillbaka till fattigdom, kvinnoförtryck och religionen som fått ökat grepp om samhället.

Vi besökte dem i deras anspråkslösa lokal i Tel Aviv vars väggar var täckta av hyllor med konst. De berättade om Bread and roses - konstprojeket som drivs för att främja att arabiska kvinnor ska komma i arbete. Idag har ca 25 % av arabiska kvinnor lönearbeten. 700 konstnärer bidrar med konstverk och projektet får 75 % av försäljningsintäkterna. Man kan köpa konsten via deras webbsida, breadandroses.org

Wac Ma´an har idag 2000 registrerade medlemmar och erkänns efter fem år av kamp av Israel som NGO. De organiserar lärare lika väl som arbetare på bosättningarna. De har ett kontor i östra Jerusalem som finansieras av EU.