Brev från GazaSunday July the 20th was another Ramadan day, now a few weeks into the month. I was sitting in the ground floor of the four-story building where I live, with cousins and uncles. They had had to leave their houses the day before due to the heavy shelling and artillery bombardment of their neighborhood further to the east. Women and girls were sitting together waiting for sundown pray and the meal as well, above on the first floor. Altogether, we were about 50 people just waiting to begin the iftar meal. The call for prayer started, signaling sundown, and with that, naturally we started to eat. A few seconds passed when we heard two loud explosions, and the roaring sound of an F16. Some of us rushed immediately to the street and others turned on the radio. A building of our Abu Jamei family was hit, it said. We started to wonder which specific house and which part of our family. The news came from the street that it was Tawfik's house! A few seconds later, the radio gave the news of Tawfik’s mother’s death (Fatma), and a child. By then, the worst scenario racing through our minds was that the building was hit with a warning rocket and that Fatma and her grandchild had no time to escape. Unfortunately we were wrong, things were actually much worse! The 3 story house was hit by the F16 without any prior warning while four families were sitting around their table just beginning to break the day’s fast.

Kondoleanser

Sedan mer än 20 år har PGS samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme. De senaste dagarna har vi nåtts av meddelande att två av organisationens medarbetare har förlorat delar av sina familjer. Våra kondoleanser;

Dear Hassan
Our deepest condolences to you and your family, for the loss of members of your relatives to the Israeli assault, May they all rest in peace, may their souls find peace.
With love and respect David, Henrik, Yvonne
and all other friends The Palestine Solidarity Association of Sweden
 

Kondoleanser

Sedan mer än 20 år har PGS samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme. De senaste dagarna har vi nåtts av meddelande att två av organisationens medarbetare har förlorat delar av sina familjer. Våra kondoleanser;

Dear Hassan
Our deepest condolences to you and your family, for the loss of members of your relatives to the Israeli assault, May they all rest in peace, may their souls find peace. With love and respect David, Henrik, Yvonne and all other friends The Palestine Solidarity Association of Sweden  

Gaza behöver ditt stöd - pg 90 11 57 - 8

Återigen faller bomberna över den instängda befolkningen i Gaza. Det kommer hela tiden rapporter om nya dödsoffer och skadade. Många av dem barn. Människor har ingenstans att ta vägen för att ta skydd från F16-planen i luften. Precis som under Israels offensiv i dec 2008-jan 2009 då 1 500 människor dödades, sker detta inför världens ögon.

Ge ett bidrag till Palestinagruppernas mångåriga samarbetsparners i Gaza:

Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP som arbetar med mental hälsa och mänskliga rättigheter. PGS stöd kommer att ges till organisationens arbete med traumatiserade barn.

Palestinian Medical Relief Society, PMRS som arbetar med primärhälsovård och som nu omprioriterar sitt arbete till akutvård. Stora som små bidrag gör skillnad. Visa Gazas befolkning att vi står vid deras sida.

Sätt in pengarna på Palestinainsamlingen 90 11 57 - 8 och skriv GAZA.

Manifestation mot Israels angrepp på Gaza: Stoppa massakern!

ManifestationFörutom att bomberna fortsätter att falla har nu Israel även inlett en offensiv både till lands och till sjöss. Gazaborna har ingenstans att fly. Vi nås av rapporter om dödade barn som leker på stranden, om bombade sjukhus och dödssiffror som fortsätter att stiga. Men vi är också många som vägrar vara tysta medan massakern pågår. Vi uppmanar er alla att återigen komma med och fördöma Israels folkrättsvidriga angrepp; stoppa massakern! Slut upp för att påverka våra makthavare att vidta åtgärder mot Israels brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt: inför sanktioner och skicka förbrytarna till Haag! 

Vi samlas återigen till en manifestation på Medborgarplatsen söndagen den 20 juli kl. 13:30I solidaritet med det palestinska folket. Talar gör bland andra Samaa Sarsour (Ship to Gaza) och poeten Amer Sarsour. Se även Facebook-evenemanget: Stopppa massakern!