Vi välkomnar palestiniernas beslut att söka fullt medlemskap i Förenta Nationerna (FN).

Rätten att bilda en palestinsk stat inom 1967-års gränser med östra Jerusalem som huvudstad, sida vid sida med Israel, är sedan länge internationellt erkänd. Palestinierna har idag diplomatiska förbindelser med över 100 stater runt om i världen och den palestinska representationen i Sverige har sedan hösten 2011 uppgraderats till ambassad.

Palestina har idag säte i olika FN- och andra internationella organ, och valdes förra året med stor majoritet in som medlem i FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO. Det finns inga folkrättsliga eller andra hinder att idag formellt erkänna staten Palestina och ett erkännande skulle vara ett steg mot en rättvis fred och ett slut på den israeliska ockupationen.

Vi uppmanar den svenska regeringen att följa Island och ett hundratal andra länders
exempel att erkänna staten Palestina, och förmå resten av EU att göra detsamma.

Här kan du skriva under uppropet: www.palestinagrupperna.se/fnupprop

 

NIke Dunk SB Low

d6_nid: 
2 468