ENSAMMA KROPPAR KAN INTE SKRIVA - Palestinsk poesifestival i Stockholm/Uppsala

Missa inte Bagdad Cafés festival med särskilt inbjudna palestinska poeter! En vecka full av litterära aftnar och framträdanden om poesi och motstånd. Festivalen är del av ett större konstnärligt utbyte mellan svenska och palestinska poeter med stöd av Svenska Institutet och Svenska Akademien.

Samarbetspartners: Sveriges Författarförbund, Svenska PEN, Kulturhuset, Uppsala stadsteater, ABF och Studiefrämjandet.

28 augusti
18:00 EN AFTON OM SAMTIDA PALESTINSK POESI
Författarförbundet, Drottninggatan 88 B
Arrangör: kulturföreningen Bagdad Café

Föreläsning av den palestinska författaren Maya Abu Al Hayyat (Västbanken) om samtida strömningar i palestinsk poesi. Efterföljande panelsamtal om återkommande troper och figurer i palestinsk poesi med poeterna Somaya El Sousi (Gaza) och Maya Abu Al Hayyat (Västbanken). Samtalsledare: poeterna och litteraturkritikerna Athena Farrokzhad och Jenny Tunedal.

29 augusti
18:00 SKAPANDE OCH MOTSTÅND
ABF Stockholm, Sveavägen 41
Arrangör: kulturföreningen Bagdad Café

Ett samtal om konstnärligt skapande och politiskt motstånd med de palestinska författarna Asmaa Azaizeh (Västbanken), Basima Takrouri (Västbanken) och Maya Abu Al Hayyat (Västbanken). Samtalsledare: Ida Börjel, poet. Utifrån Lina Selander och Palestinaresenären Lina Selanders konstfilm ”Around the cave of the double tombs” (2010), som också visas i delar under kvällen, diskuterar palestinska och svenska författare konstens kritiska möjligheter.

30 augusti
18:00 GAZA I BILD OCH VERKLIGHET
ABF Stockholm, Sveavägen 41
Arrangör: kulturföreningen Bagdad Café

Två författarsamtal med poeterna Johannes Anyuru och Somaya El Sousi från Gaza utifrån deras prosalyriska verk ”En civilisation utan båtar” (Glänta 2011) respektive ”Gaza, Net”. Den senare finns i svensk översättning i senaste numret av litteraturtidskriften Kritiker, som finns till försäljning vid evenemanget. Samtalsledarna Jenny Tunedal och Athena Farrokhzad samtalar med de båda poeterna om poeten som visionär och samhällskritiker och om Gaza som litterär och verklig plats.

1 september
19:00 PALESTINSK-SVENSK POESIAFTON
Uppsala stadsteater
Arrangör. kulturföreningen Bagdad Café i samarbete med Studiefrämjandet

Hör framstående poeter ur en samtida generation kvinnor från Palestina och Sverige läsa sin poesi på arabiska och svenska. Uppläsningen ackompanjeras av musikern Frida Spång som sjunger svenska och bulgariska folksånger. Från Palestina Dalia Taha, Somaya El Sousi, Maya Abu Al Hayyat, Asmaa Azaizeh och Basima Takrouri och från Sverige Ann Hallström, Hanna Nordenhök och Hanna Hallgren.

2 september
14:00 HOTADE ORD: SAMTIDA PALESTINSK POESI SKRIVEN AV KVINNOR
Kulturhuset, Studion
Arrangör: kulturföreningen Bagdad Café i samarbete med Svenska PEN

Uppläsningsfinal med samtida palestinska och svenska poeter. Hör poeter från Palestina och Sverige läsa sin poesi på arabiska och svenska. Uppläsningen ackompanjeras av musikern Frida Spång som sjunger bulgariska folksånger. Från Palestina Dalia Taha, Somaya El Sousi, Maya Abu Al Hayyat, Asmaa Azaizeh och Basima Takrouri och från Sverige Ida Börjel, Jenny Tunedal och Athena Farrokhzad

3 september
19:00 EN AFTON OM SAMTIDA PALESTINSK POESI (MALMÖ)
Plats: Poeternas hörna
Arrangör: kulturföreningen Bagdad Café

Författaren Asmaa Azaizeh från Västbanken i samtal med Ida Börjel och Hanna Nordenhök. Poesiuppläsningar på arabiska och svenska och samtal om poesi, konstnärligt skapande och motstånd.

3 september
19:00 ENSAMMA KROPPAR KAN INTE SKRIVA - POESI OCH POLITIK FRÅN EN PALESTINSK HORISONT
Plats: Restaurang Trappan, Göteborg
Arrangör: kvällen är ett samarbete mellan Göteborgs Poesifestival, ABF Göteborg, Ship to Gaza och kulturföreningen Bagdad Café.

Hur förhåller man sig som palestinsk poet till frågor som rör ockupation, litterärt arv, offentlighet och motstånd? Vilka specifika förutsättningar innebär det att skriva i ett ockuperat land? Vad gör man som palestinsk samtidspoet med de litterära motståndssymboler som tidigare generationer lämnat i arv? Poesiuppläsning på arabiska och svenska av de palestinska poeterna Maya Abu Al Hayyat, Basima Takrouri, Somaya El Sousi och Ghayath Almadhoun. Samtal under ledning av poeten Athena Farrokhzad.

Kvällen är också programsläpp för Göteborgs poesifestival

Medverkande:
Asmaa Azaizeh född 1985 utanför Nasaret och idag bosatt i Ramallah. Hon har en universitetsexamen i journalistik och engelska från Haifas universitet, har arbetat som journalist i palestinsk dagspress och radio. För närvarande är hon också poesiredaktör på nätmagasinet Qadita.net. Hennes första diktsamling gavs ut 2011 och hennes poesi, som finns publicerad i en rad antologier och tidskrifter, har översatts till tyska, engelska, persiska och hebreiska.

Dalia Taha föddes i Berlin 1986 med växte upp på Västbanken. Hon har studerat arkitektur på Birzeituniversitetet i Ramallah och även varit verksam som tidskriftsredaktör, dramatiker och romanförfattare. Hennes poesi och dramatic har översatts till flera språk, och hon publicerar sig regelbundet som kulturskribent i olika tidskrifter där hennes artiklar ofta behandlar frågor om plats och rum under koloniala villkor.

Somaya El Sousi är född 1974 i Gaza där hon fortfarande är bosatt och veksam som författare. Hon har studerat engelska vid universitet och betraktas som en av de mest begåvade poeterna i sin generation med fyra publicerade diktböcker. Hon har medverkat i en rad internationella poesifestivaler och antologier.

Maya Abu Al Hayyat är född på Västbanken 1980 där och är verksam som poet och prosaförfattare. Hennes prisbelönta debutroman Habbat al-Sukkar (Sockerkorn) kom 2004, och har även utgivit novellsamlingar och en diktsamling. Hon arbetar även som redaktör för litteratursajten Alquds Network.

Basima Takrouri är poet och romanförfattare född 1982. Hon har publicerat en rad böcker, bland annat den litterära loggboken ”Diaries under Occupation” från 2006. Hon är även verksam som översättare och lärare i kreativt skrivande.

Jenny Tunedal är född 1973 och är poet och litteraturkritiker i Aftonbladet. Hon har varit redaktör för tidskriften Lyrikvännen och fick för sin senaste diktbok ”Mitt krig, sviter” (W&W) Gerard Bonniers lyrikpris.

Athena Farrokhzad är född 1983 och är poet, litteraturkritiker och översättare från franska. Hon undervisar på Biskops-Arnös författarskola och hennes diktsamling Vitsvit utkommer på Albert Bonniers förlag under 2013.

Lina Selander är bildkonstnär och född 1973. Hennes verk har visats på en rad platser och gallerier i Sverige och internationellt, bland annat på Moderna museet och i Jordanien. Hon har även publicerats i tidskrifter som OEI och Paletten.

Ida Börjel är poet född 1975 och bosatt i Malmö. Hennes böcker har fått en rad utmärkelser, senast tilldelades hon Sveriges Radios Lyrikpris för diktsamlingen ”Konsumentköplagen: juris lyrik” 2010.

Johannes Anyuru är poet och romanförfattare född 1979 och verksam i Göteborg. Han har skrivit en rad diktböcker som alla har hyllats av kritikerna, och fick för sitt författarskap Svenska Akademiens Kallebergerstipendium 2005.

Hanna Nordenhök är poet, romanförfattare och litteraturkritiker född 1977. Hennes deburoman ”Promenaderna i Dalby Hage” utkom på Norstedts 2011 och hon har även publicerat tre diktsamlingar. Fick för sitt författarskap Svenska Akademiens Lydia och Herrman Erikssons stipendium 2011.

Ann Hallström är poet och översättare från franskan född 1970. Hon har varit redaktör för tidskriften Lyrikvännen och för hennes senaste diktbok ”Saknaden” fick hon 2011 Mare Kandre-priset.

Hanna Hallgren är född 1972 och är verksam som poet, litteraturkritiker och genusvetare på Södertörns högskola. Hon har utgivit flera diktsamlingar och disputerade 2008 på avhandlingen När lesbiska blev kvinnor vid Linköpings universitet. Hennes kommande diktbok ”Rosläsa” utkommer i höst på Pequod Press.

GHAYATH ALMADHOUN, f. 1979 i palestinskt flyktingläger i Damaskus. Författare och journalist, bosatt i Stockholm. Hans senaste bok Asylansökan utkom 2012 på Ersatz förlag.

Air Jordan

d6_nid: 
2 473