Artikelarkiv

Schysst Jul i Uppsala 2018

Välkomna till Schysst Jul som är Uppsalas schysstaste julmarknad!

Palestinagrupperna är på plats tillsammans med många andra organisationer. Schysst Jul är en marknad med stor variation av varor från världens många hörn. Vi som deltar vill visa att det finns ett alternativ till den vanliga julhandeln och istället lyfta fram bra klappar som visar hänsyn till människa och miljö. På Schysst Jul kan du därför känna dig trygg med att du får veta var produkterna som säljs kommer ifrån och räkna med att de som producerat dem har bra arbetsvillkor.

Givarbrev nr 3, 2018

Barnen som har sommarlov träffas i det lilla centret i flyktinglägret Wavel i norra Libanon. Många kommer dit tillsammans med sina mammor. Barnen har tagit på sig fina kläder och är förväntansfulla. Vad kommer att hända idag? De unga vuxna hälsar barnen välkomna och drar igång lekar och sånger medan de väntar på att de sista ska komma. Rummet är fyllt till bristningsgränsen och humöret är på topp. De vuxna peppar och lyfter stämningen maximalt. Taket har en öppning där ljuset strömmar in och man ser dammkornen dansa i takt med barnens aktiviteter och lekar. Stämningen är glad. Efter den första gemensamma aktiviteten får barnen välja vad de vill göra härnäst; fotboll, pyssel eller fortsätta med ringlekar? Barnen är mellan fem och tolv år och kommer alla från flyktinglägret. I vanliga fall har centret även läxhjälp och stödundervisning, men nu är det sommarlov och då får man vila från skolan och ha kul. Så kul som man kan ha när man bor i ett flyktingläger. Efter ett par timmar är aktiviteterna slut. Dagen avslutas med att alla får ett paket hygienartiklar att ta med hem. Tvålar, tandkräm och handdukar. Det är inte varje dag man får det, utan det är speciellt just idag. De små hämtas av sina mammor och alla säger hejdå till varandra och lovar att ses igen dagen därpå. 

Flyktinglägret Al -Jalil eller Wavel camp som det också heter, ligger i Bekaa-dalen och har en befolkning på cirka 8 000 människor. Lägret har funnits sedan 1952. De invånare som har varit längst tid i lägret kom ursprungligen från byar i norra Palestina och Galileen-området, härav namnet Jalil (Galileen på arabiska). Lägret var från början en stor fransk armébarack och dess ursprung är fortfarande synligt. Baracken tjänar till särdeles utslitna bostäder än idag. 

Som i alla 12 palestinska flyktingläger i Libanon bor folk trångt och med bristande infrastruktur i form av el, vattenförsörjning, internet och sophantering. Utan rätt till arbete eller rätten att äga ett hem i Libanon, känner många unga palestinier hopplöshet inför framtiden. Och sedan kriget i grannlandet Syrien startade 2011 har Libanon tagit emot ytterligare en miljon flyktingar.  De som har haft möjlighet att fly till Europa har gjort det. Men förutom ett högt ekonomiskt pris där människor kanske tvingas sälja allt de äger och även låna pengar, riskerar de även livet. I båtar över medelhavet eller till fots i öknen. De flesta här känner någon som har mist livet i sin flykt för ett bättre liv. Så de människor som lever i lägren måste leva på hoppet om en bättre framtid för sig och sina barn och försöka tro på att världen inte har glömt dem.

Palestinagrupperna (PGS) ger ett treårigt stöd till organisationen Children of al-Jalil för att stärka arbetet med barn och unga i lägret. Projektet är ett av fem projekt i Palestina och Libanon där PGS ger specifikt stöd till barn och unga. Ditt bidrag är viktig för ett fortsatt stöd till detta arbete.

Stockholm 2018-09-03
Louise Thorn

 

Givarbrev nr 2, 2018

Du som är månadsgivare till de projekt för barn och ungdomar i Palestina och Libanon som PGS stödjer – du gör en viktig politisk solidaritetshandling. PGS har beviljats programavtalsstatus genom Forum Syd och våra fem nuvarande samarbetspartners ingår i ett gemensamt PCO-program, Programme Contract Organisation. Första årsmötet med representanter från våra partnerorganisationer och från PGS kommer att hållas i Härnösand i oktober.

De projekt du som månadsgivare stödjer är: Abu Dis Youth Club, ADYC – sportklubben i Abu Dis på Västbanken utanför Jerusalem, Al Nahda child and youth center – läsestugan med mera i Abu Dis (Al Nahda betyder gryningen), Social Developmen Center – barn och ungdomscentret i flyktinglägret Askar utanför Nablus på Västbanken, Children of Al Jalill – barn och ungdomscenter i flyktinglägret Al-Jalil i Baalbek, Libanon, Developmental Action Without Borders, Naba’as – barn och ungdomsverksamhet i södra Libanon

Enligt FNs barnkonvention har barn rätt till lek, vila och fritid (art 31). Centren drivs av gräsrotsorganisationer och arbetar i enlighet med barnkonventionen med utsatta barn i konfliktområden. Ett exempel: Farraj har jag mött sedan han var en liten kille, kanske 7 år, då var han en riktig bråkstake som ofta blev utkörd från Centret i Askar Camp för att lugna ner sig. En dag kom han ridande på en åsna och sa: ”Jag vill att min åsna ska få låna en bok”. Åsnan fick inte, men Farraj fick. Idag är Farraj  27 år och aktiv i Centret, bland annat som vice scoutledare där han vill ”behandla barn och ungdomar så schysst som han själv blivit behandlad”. Farraj berättar att han under uppväxten burit på så mycket ilska inom sig under ockupationsmaktens ständigt närvarande våld, förtryck och förnedring att han nära exploderat. Utan Centret är han övertygad om att den  destruktiva ilskan skulle tagit över. Kanske hade han blivit extremist, kanske hade han blivit skjuten av soldater. Farraj blev en scoutledare, med demokrati som ledstjärna. Vi är övertygade om att alla Centren och projekten vi stödjer bidrar till att barnen som deltar vågar ställa krav och arbeta för demokrati och jämställdhet när de växer upp.

Du som månadsgivare bidrar också till PGS samarbete med GCMHP, Gaza Community Mental Health Program och möjlig gör stöd till andra organisationer i Palestina och Libanon, bland annat akutstöd. Sedan maj månad är det belägrade Gaza utsatt för kraftiga israeliska våldsattacker med död och umbärande som följd. Som alltid drabbar det barn och unga i stor utsträckning. Genom Palestinainsamlingen har PGS i maj kunnat ge ett bidrag på 200 000 kronor till PMRS, Palestinian Medical  Relief Societys livsviktiga arbete i Gaza.

Trevlig sommar! Margareta Sjöberg, styrelsen och biståndsutskottet Stockholm 2018-06-02

Det gamla insamlingskontot 65 65 74-1 har helt stängts ner och kvarvarande pengar har överförts till 90-kontot. Nu gäller alltså endast 90 11 57-8 för Palestinainsamlingen.

Val 2018: Centerpartiet

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Vi vill se en tvåstatslösning bygd på 1967 års gränser och med landbyten, med Jerusalem som huvudstad för två stater. En förutsättning för framgång är att det ska finnas globalt erkända och säkra gränser för båda staterna. Både Israel och Palestina måste som självständiga stater ha rätt till säkra och erkända gränser.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Blockaden av Gaza drabbar många gånger oskyldiga palestinier, barn och kvinnor som inte har något med konflikten att göra och som inte vill annat än att leva i fred och försoning. Vi är kritiska till Israels blockad av Gaza. En fredlig lösning på den långvariga konflikten kräver politiska lösningar, vilja till kompromisser och mod att göra dem från båda parter. Krav måste ställas på båda parter i den konflikt som finns. Ledare på den palestinska sidan måste tydligt markera mot extremism och terrorattacker som hårt drabbar Israel. Israels rätt att existera måste erkännas, likaså deras rätt till trygga och säkra gränser.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Vi anser att EU och det internationella samfundet i övrigt, inkl. FN och USA ska ta ett mer aktivt politiskt ansvar för fred och försoning i mellanöstern, inte minst mellan Israel och Palestina. Utgångspunkten måste vara folkrätten och att de avtal som ingåtts gäller. EU och Sverige behöver vara tydliga med att vi inte accepterar bosättningar på ockuperad mark. Vi måste också vara tydliga med krav på att demokratiska val, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i Palestina.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Nej vi anser inte sanktioner ska införas. Däremot anser vi att ingångna avtal ska gälla. Det inkluderar konsumentinformation enligt EU:s regler. Vägen framåt mot fred och försoning är inte isolering eller utfrysning. Vi anser att man kan sätta press för att nå fred och 2 stater samtidigt som man samarbetar.

Val 2018: Feministiskt initiativ

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Feministiskt Initiativ anser att Sveriges ansvar för Palestinafrågan bottnar i FN:s ansvar för internationell fred och säkerhet och därför bör Sverige även verka för att resolution 181 om en tvåstatslösning förverkligas.Enligt samma resolution ska Jerusalem betraktas som en corpus separatum under en särskild internationell regim och därför bör garanteras tillträdet för inte bara judar utan också muslimer och kristna till de heliga platserna. Lösningen måste hittas genom politiska förhandlingar där lokala kvinnorättsorganisationer deltar för att bestämma om Palestinas framtid samt i uppbyggandet av ett demokratiskt samhälle. Den inhemska oppositionen mot den nuvarande nationalistiska politiken ska stödjas.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Sedan 2007 är Gaza under blockad, vilket FN konstaterat är orsaken till den allvarliga humanitära krisen. Blockaden är en form av kollektiv bestraffning som inskränker Gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Den berövar Gazas invånares försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, vatten, osv. Blockaden är illegal och bör omedelbart upphöra. Förhandlingar mellan den Palestinska myndigheten och Israel måste inledas och stödjas av det internationella samfundet.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Enligt folkrätten är de israeliska bosättningarna olagliga. Israel bör uppfylla FN:s Resolution 465 som uppmanar Israel att avveckla de existerande bosättningarna och upphöra att etablera, planera och uppföra nya bosättningar. Den internationella rätt har olika verktyg för att tvinga en stat att uppfylla sina internationella åtaganden.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Feministiskt Initiativ verkar för att Sverige inte bedriver handel med produkter som Israel producerar på ockuperad mark. Dessutom ställer vi oss bakom initiativet BDS (bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel)

Val 2018: Moderaterna

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

För Moderaterna är Sveriges aktiva deltagande i EU:s gemensamma utrikespolitik den viktigaste plattformen för att verka för fred och försoning i Mellanöstern. Vi arbetar aktivt för en demokratisk utveckling i hela Mellanöstern, först då kommer vi tillrätta med extremism och först då kan visionen om en Israelisk och en Palestinsk stat sida vid sida i fredlig samexistens realiseras. Konflikten måste lösas genom förhandlingar, och parterna har ett ansvar för att möjliggöra en lösning som leder till att båda länderna kan leva i fred med säkra och erkända gränser. Israels rätt till säkerhet måste tryggas, men det får inte ske i strid mot folkrätten. Sverige måste genom EU fortsätta att driva på fredsprocessen mellan Israel och Palestina baserad på en tvåstatslösning där båda parter kan leva med säkra och erkända gränser med utgångspunkt i 1967 års gränser och FN:s resolution 242. Vi stöder EU:s inriktning med Jerusalem som huvudstad för båda staterna. Detta är en fråga som är föremål för förhandlingar som de båda parterna bör besluta om. Men vår utgångspunkt är att vi stödjer en tvåstatslösning där ett delat Jerusalem utgör huvudstad för båda parter.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Moderaterna anser att isoleringen av Gaza omedelbart måste hävas och rörelsefriheten på de ockuperade palestinska områdena förbättras så att den lokala ekonomin kan fungera. Det en prioriterad fråga för EU och Sverige att Gazas isolering bryts. Såväl EU som Sverige verkar aktivt för att få till stånd en överenskommelse om en tvåstatslösning.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Moderaterna, liksom EU, anser att de israeliska bosättningarna på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem, är illegala enligt folkrätten. Sverige har varit drivande inom ramen för EU för att kritisera Israels politik på den här punkten och stödjer det ökade diplomatiska tryck som framförallt EU, men även i ökande grad USA, har satt på Israel för att stoppa expansionen av de olagliga bosättningarna.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Nej, vi vill inte införa sanktioner mot Israel och står bakom samarbetsavtalet med EU-Israel. Vi anser inte att restriktioner på handelsområdet är rätt väg för att lösa den israelisk-palestinska konflikten. I stället verkar vi sedan länge för att främja handeln både med Israel och Palestina samt dem emellan. Som med alla avtal så gäller det att man ställer tydliga krav på samarbetsparter och länder vad gäller internationell rätt, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter. Det finns inget förbud mot att handla med produkter från bosättningar, men EU och Sverige har en skyldighet att se till att de inte ges tullfrihet eller andra tullförmåner under associeringsavtalet mellan EU och Israel, som begränsas till staten Israel inom 1967 års gränser. 

Val 2018: Kristdemokraterna

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Vi anser att Sverige måste återupprätta de diplomatiska relationerna till Israel och anseendet som konstruktiv samtalspartner i den israelisk-palestinska konflikten. Historiskt har Sverige haft goda relationer till båda parter. Kristdemokraterna är för en fredlig tvåstatslösning på Israel - Palestinakonflikten enligt 1967 års gränser. Gränsdragningar, synen på Jerusalem, landområden och andra konfliktområden måste Israel och palestinierna komma överens om i fredssamtal.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Det behövs en lösning som adresserar Israels legitima säkerhetsintressen. Den senaste tiden har vi sett en upptrappning av våldet och raketbeskjutningar från Gaza mot Israel. Även vapensmugglingen till Gaza måste upphöra. Vi efterlyser en grundläggande förändring av politiken som leder till ett slut på blockaden och en långsiktig, hållbar lösning på situationen i Gaza.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Utomstående aktörer bör bidra och uppmana till en konstruktiv lösning på konflikten. Fred byggs genom förtroende och förhandling. Man måste visa att krav ställs både på Israel och Palestina.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Nej, för oss är det viktigt att vi använder våra relationer till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och internationell rätt. Sverige ska ha avtal som följer folkrätten och EU:s gemensamt beslutade riktlinjer. EU har redan beslutat att i alla avtal mellan EU och Israel måste det framgå att avtalet inte gäller varor från bosättningar på den ockuperade Västbanken.

Val 2018: Miljöpartiet

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Vi har i regeringsställning fattat beslut om att erkänna Palestina som stat. Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet inom ömsesidigt erkända gränser, med 1967 års gränser som utgångspunkt. Vi anser att Östra Jerusalem ska bli palestinsk huvudstad om palestinierna så önskar. Vi ger stöd till de moderata och och icke-våldsbejakande krafterna i Palestina som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och har ökat det ekonomiska biståndet under mandatperioden. Bägge parter ska agera i enlighet med folkrätten.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Den israeliska regeringens blockad av Gaza har lett till en situation av social misär, arbetslöshet och hopplöshet, en grogrund för hat och extremism. Isoleringen måste hävas och gränsövergångarna öppnas. Enda vägen fram mot säkerhet också för Israel är förhandlingar.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Sverige, liksom EU och FN, ska vara tydliga i sina fördömanden av de illegala bosättningarna. Vi ska med kraft markera mot varje våldshandling mot civila och varje folkrättsbrott. Vi ska kräva eldupphör av såväl Hamas som den israeliska regeringen och vi ska använda alla verktyg vi har, inklusive handelspolitiken, för att förmå parterna att byta våld mot förhandlingar och Israel att häva blockaden och avbryta ockupationspolitiken. Sverige ska ha en nära dialog med både Israel och Palestina för att främja fredsarbetet.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

FN:s resolutioner ska följas och de mänskliga rättigheterna respekteras. EU ska inte ingå ytterligare förmånliga handelsavtal med Israel så länge de åtaganden som avkrävs Israel i FN:s resolutioner inte efterlevs.

Val 2018: Sverigedemokraterna

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Sverigedemokraterna anser att det internationella samfundets övergripande målsättning i Mellanösternkonflikten måste vara en långsiktigt hållbar fred. Om en tvåstatslösning kan lösa konflikten i Israel-Palestina och leda till långsiktig fred är det något vi stödjer. En grundförutsättning för det är fredsförhandlingar där det ställs krav på båda parter, och där båda är beredda och ges möjlighet att kompromissa för hållbara lösningar.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Sverigedemokraterna önskar att blockaden av Gaza inte skulle behövas då den orsakar problem för civilbefolkningen. Men Israel måste få tänka på sin befolknings säkerhet då Gaza styrs av terrororganisationen Hamas – en organisation vars främsta mål är att förinta Israel.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Sverigedemokraterna vill verka för förhandling mellan parterna gällande dessa områden.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Sverigedemokraterna anser inte att det ska införas sanktioner mot Israel. Vi vill istället uppmuntra parterna till samtal så att parterna tillsammans kan nå en varaktig lösning.

Val 2018: Liberalerna

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Liberalerna var det första partiet som föreslog en tvåstatslösning i Sveriges riksdag. Det driver vi fortfarande. Palestinierna har rätt till en stat, men denna måste vara demokratisk och respektera Israels säkerhet, och vice versa.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Israel har rätt att försvara sig. Hamas har avfyrat tusentals raketer mot israeliska samhällen. Hamas är en garant för fortsatt konflikt och fortsatt lidande för den palestinska civilbefolkningen. Liberalerna menar att de israeliska motåtgärderna måste vara proportionerliga och inte drabba civilbefolkningen.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Fortsätta verka för förhandlingar om en långsiktigt hållbar fred. Liberalerna står bakom internationell rätt och är djupt kritiska till expansionen av bosättningar på Västbanken.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Nej. Liberalerna vill ha handel med både Palestina och Israel.

Sidor