Artikelarkiv

Bosättarattacker 2015

Sedan 2004 har israeliska bosättare utfört fler än 11 000 attacker mot palestinier på Västbanken. Bosättare attackerar regelbundet palestinier med våld, vandaliserar och sätter eld på moskéer och kyrkor, örstör och bränner ner olivträd och förgiftar vattenbrunnar. 

Den 31 juli i år satte en grupp bosättare eld på två palestinska familjers hus i Duma, nära Nablus. Flera skadades och 18 månader gamla Ali dog. 

Här är en sammanställning av de allvarligaste bosättarattackerna under 2015:

Israeli Settler Terrorism

Därför behövs BDS!

I år är det tio år sedan BDS-uppropet kom, BDS som står för bojkott, desinvestering och sanktioner. Det kom som en vädjan från flertalet palestinska organisationer från det civila samhället till omvärlden för att nå ett slut på den israeliska ockupationen.

BDS-uppropet är en protest mot tidigare misslyckade fredsinitiativ och nu senast Osloavtalet som har fragmenterat det palestinska folket. Flertalet FN-resolutioner och dokument har inte lyckats förändra eller uppnå en rättvis fred i regionen.

BDS är att genom ickevåldsliga medel få ett slut på Israels ockupation av Palestina.

Aldrig har frågan om BDS varit så aktuell i media, ja överhuvudtaget, som just nu. Medlemmar av Knesset inklusive premiärminister Netanyahu har uttalat sig och sagt att BDS - rörelsen är "ett strategiskt hot", ord som vanligtvis är reserverat för Irans kärnvapenprogram i israelisk media. Detta måste innebära att BDS verkligen gör skillnad.

Fadderbrev nr 2, 2015

I maj besökte jag Palestina, bland annat för att följa upp projektstödet som ges till Abu Dis Youth Club. Denna gång reste jag tillsammans med Kerstin Alksäter och vi hade ett fullt program.

Torsdagen den 14 maj tog vi in på St George Guest House i östra Jerusalem där trädgården var underbart vacker med blommor i fantastiska färger. Förutom en promenad i Gamla Stan, tillbringade vi fredagen i trädgården och läste igenom alla nödvändiga dokument och planerade våra besök.

På lördagen åkte vi till Hebron för att köpa Palestinasjalar som PGS säljer i butiken på hemsidan och vid bokbord runt om i Sverige. Fabriken i Hebron är den enda kvarvarande i Palestina och genom att sälja sjalarna stödjer vi deras verksamhet och som ägaren Yasser Hirbawi uttryckte det ”We are making the symbol of Palestine, this scarf is the history and heritage of our country”.

Den 17 maj firade Israel minnesdagen då de tog total kontroll över både västra och östra Jerusalem och framförallt kontrollen över Gamla Stan efter kriget 1967 när ockupationen inleddes. Mängder av unga män kom in i östra Jerusalem för att tåga in i Gamla Stan genom Damaskusporten. De sjöng och slog på trummor och på de ställen där det finns minnesmärken från kriget stannade de och fick en israelisk historiebeskrivning om Jerusalems historia. Det var sorgligt att se och höra dem, samtidigt som palestinierna som stod vid sidan om och inte kunde säga eller göra något eftersom de som marscherade eskorterades av tungt beväpnade soldater.

Dagarna gick fort och trots korta avstånd var det svårt att hinna med allt vi planerat att göra. Vi besökte Palestinian Association of Certified Public Accountants (PACPA), en organisation med 350 medlemmar. Ett av deras främsta mål är att höja standarden för lokala revisorer. För att accepteras som medlem krävs att man deltar i 30 timmars utbildning varje år, och för att få praktisera krävs att du får ett årligt intyg från PACPA. De flesta internationella biståndsorganisationerna på plats i Palestina väljer att arbeta med någon av de stora internationella revisionsbyråerna, men PGS har valt att arbeta med lokala revisorer som ett stöd till utvecklingen av det palestinska samhället. Dessutom är budgeten för de projekt som PGS stödjer via Forum Syd relativt liten och de lokala revisorerna är billigare. För oss var det ett mycket intressant och givande möte och vi lärde oss mycket.

Fadderbrev nr 1, 2015

Jag har precis kommit hem från en studieresa som PGS gjort med visst stöd från Folke Bernadotte Akademin. Vi var 12 personer från PGS och JIPF (Judar för Israelisk Palestinsk Fred) som besökte Israel och Västbanken under en veckas tid för att lära mer om situationen både inne i Israel och på de ockuperade områdena. Det blev en lyckad resa med många givande men och svåra och omtumlande besök i Tel Aviv, Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, Betlehem och Jerusalem. Läs gärna dagsrapporterna på PGS hemsida www.palestinagrupperna.se eller i Palestina NU som kommer i slutet av april.

I början av året mottog PGS en donation på ca 550 000 kr som är öronmärkt för stöd till PMRS (Palestinian Medical Relief Society) under 2015. Bidraget ska gå till deras School of Community Health som utbildar unga kvinnor från byarna runt om på Västbanken. Efter två års studier har de en utbildning som motsvarar en svensk undersköterskeutbildning och de återvänder hem för att arbeta i de byar de kommer ifrån. Under alla mina besök runt om på Västbanken har jag sett hur dessa unga flickor inte bara gör ett bra jobb, utan också får en stark ställning i sin by och är aktiva i olika angelägenheter. Förra veckan skrev PGS och PMRS under ett avtal och igår skickade vi den första av två utbetalningar.

I februari besökte Anna Danielsson och Margareta Sjöberg Palestina. De var i Askar Camp och Abu Dis för projektuppföljning och hade möten med personal och styrelser kring årsrapporteringen för 2014. PGS har nu godkänt årsrapporterna och skickade de första bidragen för 2015 i början av mars. Då organisationernas rapporter är godkända av PGS skickades de första bidragen för 2015 i början av mars.

PGS har skrivit avtal med Forum Syd om ett treårigt stöd till Naba’a i Libanon (Development Action without Boarders). Projektets övergripande mål är att stödja marginaliserade människor som lever i fattigdom och ge dem möjligheter till ett demokratiskt inflytande och tillgång till grundläggande rättigheter. Ett mål är också att ungdomar med olika bakgrunder i Libanon (palestinier, libaneser och palestinska flyktingar från Syrien) lir stärka och får mer självkänsla, så att de har större chanser till att få jobb och kan delta i utvecklingen av samhället och stå upp för mänskliga rättigheter.

Fadderbrev nr 4, 2014

Ett stort tack till alla er som under det gångna året regelbundet givit ett bidrag till Palestinainsamlingen genom ert fadderskap. Att ni är faddrar gör att vi kan planera vårt biståndsarbete och säkra de egeninsatser som behövs.

Under året som gått har vi fortsatt arbetet med våra samarbetspartners i Gaza, på Västbanken och i Libanon och har betalat ut 227 000 kronor i egeninsatser för dessa projekt.

Vi har också tack vare extra bidrag från faddrar, donationer och den insamling som startade under kriget mot Gaza kunnat betala ut extrapengar på 350 000 kronor till Gaza Community Mental Health Program (GCMHP) och 200 000 kronor till Palestinian Medical Relief Society (PMRS).

Både GCMHP och PMRS har skickat mail och framför sina hälsningar och tack till alla som gett bidrag till dem via Palestinainsamlingen. Från GCMHP fick vi detta mail:
”Dear friends, once again you set the tone for the year by helping us run a successful work during this terrible and hard time. On behalf of the GCMHP, I express heartfelt thanks to all what you do. Thanks Yousef”

Direkt efter att Israel slutat bomba, samlades GCMHP’s avdelningschefer för att planera sitt akutprogram. Bland annat påbörjade de en utbildning i första hjälpen för familjer och personal som träffar alla de barn som drabbats av psykiska problem relaterade till attackerna mot Gaza. De genomförde också fem lägerskolor i samarbete med olika barn- och ungdomsorganisationer. Psykologer och socialarbetare från GCMHP har deltagit på alla läger som riktade sig till 250 barn från olika delar av Gaza. Lägren varade i 10 dagar och innefattade olika aktiviteter och också små utflykter till havet. Det övergripande målet med projektet är att förbättra situationen för barn som utsatts för traumatiska upplevelser och att ge skolorna rådgivning och barnen möjligheter till olika fritidsaktiviteter.

En av de organisationer som GCMHP samarbetade med och kommer att arbeta med också framöver var Gaza Sports club. Dock blev delar av klubbens utomhusplaner förstörda under en attack och de frågade PGS om vi kunde hjälpa dem med renoveringskostnaderna. I september betalade PGS 20 000 kronor till klubben.

Fadderbrev nr 3, 2014

Under sommaren har Gazas befolkning genomlevt 50 dagars intensiva attacker från Israel. De besköts dygnet runt från stridsfartyg, artilleri och flyg. Under dessa dagar släpptes 21 000 ton bomber. Palestinska och internationella läkare på plats i Gaza har vittnat om att Israel använt ett antal förbjudna vapen. Ett av dem är DIME-bomber (Dense Inert Metal Explosive) som är en explosiv pulverammunition som kan innehålla den giftiga metallen volfram. Läkare vid flera sjukhus i Gaza har vårdat patienter med till synes mycket små splitterskador på kroppen, men med svårt brända inre organ.

Över hela världen visades ett massivt stöd för befolkningen i Gaza genom demonstrationer, upprop och andra engagemang. Vi hade kontakt med våra partners från det att anfallen påbörjades och vid flera tillfällen talade de vid demonstrationer i Stockholm via länk från Gaza.

PGS påbörjade genast en akutinsamling för Gaza och lokalgrupper har samlat in pengar på gator och torg och privatpersoner har satt in bidrag direkt till vårt 90- konto. I början av augusti kunde vi skicka 100 000 kronor till vardera Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP och till Palestinian Medical Relief Society, PMRS som ett första stöd till deras viktiga akutarbete.

PMRS personal var aktiva på fältet från första dagen med ambulanser och de höll sina kliniker öppna dygnet om så att personer som inte kunde eller behövde ta sig till sjukhus fick medicinsk hjälp. Som en primärhälsovårdsorganisation kommer PMRS att ta över vården av många av de som nu är utskrivna från sjukhusen och behöver vård och stöd lång tid framöver.

Från GCMHP fick vi detta mail:”Dear friends, once again you set the tone for the year by helping us run a successful work during this terrible and hard time. On behalf of the GCMHP, I express heartfelt thanks to all you do. Thanks Yousef”

Fadderbrev nr 2, 2014

Den 17-18 maj genomförde PGS sin kongress i Stockholm och en ny styrelse valdes. Anna Wester gavs fortsatt förtroende som ordförande och vid styrelsens första möte delades ansvarsområden upp. Bland annat valdes Mina Olsson till vice ordförande. Biståndsutskottet fortsätter med samma ledamöter och projektansvariga som tidigare.

Verksamhetsberättelsen för 2012-2013 kommer att tryckas upp under sommaren och skickas ut till alla medlemmar och faddrar. Den finns upplagd på hemsidan liksom programmet och den strategiska planen som antogs på kongressen.

Den 13-15 maj anordnande PGS i samarbete med andra organisationer det tolfte Sjöviksseminariet och årets tema var Med kultur som vapen, om kultur som motstånd, identitet och försoning. Inbjudna kulturarbetare från Sverige, Palestina och Israel diskuterade kulturens roll i Palestina/Israel-konflikten.

Under dagarna fick vi också lyssna på en underbar musikkonsert, det visades en konstutställning, film och teater. Två unga pojkar från det PGS stödda projektet i Askar Camp dansade och hade en workshop om Dabke (traditionell folkdans).

Utvärderingen som gjordes visar att alla deltagare var jättenöjda och glada över resan genom den palestinska kulturen. Vi fick lära oss hur man genom historien och i nutid använder kulturen som motstånd i kampen mot ockupationen. Litteraturen; poeterna – Mahmoud Darwish och andra som haft en enorm betydelse för den palestinska identiteten och motståndet. Musiken, teatern, konsten och dansen och idrotten. Drömmarna, engagemanget, glädjen och så alla hinder som vägspärrar, murar, våld, arresteringar, blockad, mord och fattigdom som krossar unga människors drömmar. Men kraften att vilja leva är så stark att man inte ger upp. Kulturen och idrotten ger människorna ett hopp för framtiden.

Fadderbrev nr 1, 2014

Under 2014 fortsätter PGS samarbetet med våra partners på Västbanken och också med flera organisationer i Libanon som alla jobbar med att inkludera de palestinska flyktingarna från Syrien i sitt arbete.

I december 2013 avled Doktor Eyad El Sarraj efter en lång tids sjukdom. PGS har samarbetat med Dr. Eyad och Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP allt sedan starten av organisationen.  Dr Eyad var inte enbart en samarbetspartner, han blev också en nära och kär vän för oss i PGS som träffade honom både i Gaza och när han var i Sverige. Eyad kommer att vara djupt saknad av oss alla men vi kommer att bevara minnet av honom, hans öppenhet, gästfrihet och hans storartade arbete för mänskliga rättigheter.

2010 fick Eyadel-Sarraj Olof Palmepriset. Då han inte kunde närvara vid ceremonin på grund av sin sjukdom bad han oss​​ från PGSatt tala i stället förhonom, och nedan följer en del av talet.
”Det tog lång tid för världen att inse att förtryck, fattigdom, arbetslöshet och våldsamma konflikter skaparen grogrund för psykisk ohälsa. Det tog en person som du, med kunskap, visioner och mod, att se detta, och du påbörjade då din kamp för ett erkännande för mental hälsovård och dess relation till mänskliga rättigheter. Som grundare av GCMHP, satte du från start standarden för organisationen, mental hälsa och mänskliga rättigheter.

Hälsning från Gaza

Nu har arbetet med årets temaskrift börjat på allvar. Temat kommer att vara miljö ur olika perspektiv; land och vatten. Det är en viktig del i ockupationen och motståndet mot den, kampen om marken och vattnet. Resan börjar i Gaza. Anna Wester skriver:

”Jag är så glad över att vara i Gaza igen. Så många glada återseenden och bra möten, men också hemska historier, framför allt från förra sommarens attacker. Nu sitter jag och Catrin på hotellet och försöker samla lite av intrycken från våra dagar här. Solen har precis gått ner, men folk är fortfarande kvar på stranden som ligger alldeles nedanför.

Solnedgången var bländande vacker, som alltid i Gaza. Havet som folk beskriver som så enormt viktigt.

- När jag är på stranden och ser ut över havet, känns det som att jag äger hela världen, sa en vän i går.

Instängda i världens största utomhusfängelse suddar havet ut den synliga gränsen och ger en känsla av frihet. Fast självklart vet alla att de israeliska militärbåtarna aldrig är långt borta. 

Varje gång jag kommer hit, så slås jag av hur litet Gaza är. Trångt. Världens mest tätbebyggda område. Att se alla sönderbombade hus och sitta och prata med människor som levde i den där mardrömmen under 52 dagar, att höra om förlorade vänner och släktingar, rädslan, förtvivlan, ilskan. Och nu HOPPLÖSHETEN. Det gör så ont att tänka på att omvärlden lät detta ske. Att 1,8 miljoner människor instängda utan att ha någonstans att ta vägen, bombades dygnet runt i över en månad. Och nu RÄDSLAN att det ska hända igen. Och sen tanken på att inte ett enda av de raserade husen ännu byggts upp. 

Frågan man vill ställa hela tiden är hur orkar ni? 

Visa respekt för Varbergs demokratiskt fattade beslut!

Palestinagruppen i Varberg och Coop Varberg är nu utsatta för en störtflod av kritik och påhopp efter Coopstämmans beslut i vår att upphöra med försäljning av israeliska produkter så länge ockupation och andra brott mot internationell rätt pågår. Samfundet Sverige-Israel kräver till och med att högsta Coop-ledningen ska riva upp beslutet som medlemmarna i Varberg fattat. Israels ambassad skriver om en bojkott från "politiska särintressen" och "politiska aktivister". De verkar inte känna till att Coop är medlemsägt och att ett majoritetsbeslut på en stämma är ett demokratiskt fattat beslut, som gäller åtminstone till nästa årsstämma. Detta bör Israelvänner kunna inse och respektera. Det är demokrati.

Sidor