Artikelarkiv

Palestinsk poesifestival i Stockholm/Uppsala

ENSAMMA KROPPAR KAN INTE SKRIVA - Palestinsk poesifestival i Stockholm/Uppsala

Missa inte Bagdad Cafés festival med särskilt inbjudna palestinska poeter! En vecka full av litterära aftnar och framträdanden om poesi och motstånd. Festivalen är del av ett större konstnärligt utbyte mellan svenska och palestinska poeter med stöd av Svenska Institutet och Svenska Akademien.

Samarbetspartners: Sveriges Författarförbund, Svenska PEN, Kulturhuset, Uppsala stadsteater, ABF och Studiefrämjandet.

28 augusti
18:00 EN AFTON OM SAMTIDA PALESTINSK POESI
Författarförbundet, Drottninggatan 88 B
Arrangör: kulturföreningen Bagdad Café

Föreläsning av den palestinska författaren Maya Abu Al Hayyat (Västbanken) om samtida strömningar i palestinsk poesi. Efterföljande panelsamtal om återkommande troper och figurer i palestinsk poesi med poeterna Somaya El Sousi (Gaza) och Maya Abu Al Hayyat (Västbanken). Samtalsledare: poeterna och litteraturkritikerna Athena Farrokzhad och Jenny Tunedal.

Ship to Gazas båt Estelle i Stockholm

Ship to Gazas båt Estelle är i Stockholm 9-13 juli. Estelles resa började för knappt två veckor sedan i Umeå och har på vägen hunnit med Nyköping och Visby. Nu har Estelle hunnit till Stockholm och ligger under sin tid här vid Stadsgården utanför Fotografiska på kajplats 160 och kommer att vara där till och med fredagen den 13 juli.

Skriv under upprop!

Vi välkomnar palestiniernas beslut att söka fullt medlemskap i Förenta Nationerna (FN).

Rätten att bilda en palestinsk stat inom 1967-års gränser med östra Jerusalem som huvudstad, sida vid sida med Israel, är sedan länge internationellt erkänd. Palestinierna har idag diplomatiska förbindelser med över 100 stater runt om i världen och den palestinska representationen i Sverige har sedan hösten 2011 uppgraderats till ambassad.

Palestina har idag säte i olika FN- och andra internationella organ, och valdes förra året med stor majoritet in som medlem i FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO. Det finns inga folkrättsliga eller andra hinder att idag formellt erkänna staten Palestina och ett erkännande skulle vara ett steg mot en rättvis fred och ett slut på den israeliska ockupationen.

Vi uppmanar den svenska regeringen att följa Island och ett hundratal andra länders
exempel att erkänna staten Palestina, och förmå resten av EU att göra detsamma.

Här kan du skriva under uppropet: www.palestinagrupperna.se/fnupprop

Fadderbrev nr 2, 2012


Mahasen Rabus, Hanan Abu Naser och Ahd Bader i Sjövik

PGS hade kongress i maj i Stockholm. En ny strategisk plan antogs och ny styrelse valdes.  Efter åtta år avgick Per Gahrton som ordförande och Anna Wester valdes till ny. Biståndsutskottet som utses av förbundsstyrelsen består av samma personer som under förra perioden.

Under helgen den 15-17 juni gick det tionde Sjöviksseminariet av stapeln med inbjudna gäster från Gaza, Västbanken och Israel.  PGS stod för inbjudan av en ung juridikstuderande tjej från Abu Dis, engagerad som volontär i läsestugan som PGS samarbetar med. Ahd berättade personliga upplevelser om hur det är att leva under israelisk ockupation och instängd av muren som tagit stora delar av byns marker. Hon fick också möjligheten att vara turist i Stockholm under några dagar och deltog även vid möten i riksdagen. När hon kommer hem igen kommer hon att berätta om sina upplevelser här i Sverige och hon kommer att ta extra kurser i engelska för att bli ännu bättre på att kommunicera med personer hon kommer att möta framöver.

Ny rapport: Hur barn påverkats av blockaden

Blockaden av Gaza har nu pågått i fem år. I veckan släppte Save the Children och Medical Aid for Palestinians (MAP) en rapport om hur barnen påverkats av blockaden.

Bland annat konstateras att:

- Sedan blockade inleddes så har antalet barn under tre som behandlas för diarré fördubblats

- Bara under 2012 så har tre barn drunknat i öppna avlopp som inte kan byggas säkrare så länge blockaden förhindrar sanitär utveckling.

- 10 % av barnen i Gaza är undernärda

- Var tjugonde barn som fått remiss på läkarvård utomlands missade sin tid pga förseningar att få resetillstånd. Tre nekades utresa helt och hållet. Ytterligare tre barn dog i avvaktan på tillstånd.

Ladda ner rapporten (bifogad pdf)

Gemenskap och politik i Sjövik

Ahd Bader, Ben White, Hanan Abu Nasser och Mohammad Othman

I helgen arrangerade PGS tillsammans med flera andra organisationer det tionde Sjöviksseminariet. Det genomgående temat var apartheid och det blev många intressanta diskussioner och som alltid knöts det många viktiga kontakter. Deltagarna fick lyssna till föreläsningar som täckte såväl situationen för palestinier inne i Israel och den diskriminering som de utsätts för som livet under ockupation på Västbanken och Gaza. Vi har också fått höra om situationen för beduinerna i byn Al Arakib i Negev som blivit demolerad 38 gånger av den israeliska armén.

Häv blockaden av Gaza!

I dag den 14 juni har blockaden mot Gaza pågått i fem år. Med anledning av det publicerar ett 50 tal internationella bistånds- och solidaritetsorganisationer, däribland Palestinagrupperna i Sverige, ett upprop som kräver ett omedelbart slut på blockaden.

Gränsövergången till Gaza Foto: Anna Wester

For over five years in Gaza, more than 1.6 million people have been under blockade in violation of international law. More than half of these people are children. We the undersigned say with one voice: “end the blockade now.”

The government of Israel is facing mounting international criticism for the Gaza blockade and this unanimous statement from some of the most world’s most respected international organizations is likely to increase pressure for the blockade to be lifted.

Palestinagrupperna köper sjömil

I år genomför Ship to Gaza ett tredje försök att bryta blockaden av Gaza. Till skillnad från tidigare år utgår resan inte från Grekland, utan från Sverige med Umeå som första ort. Med det nittioåriga segelfartyget Estelle planerar Ship to Gaza att segla från hamn till hamn i Sverige och Europa för att upplysa om situationen i Gaza, blockaden och försöket att bryta den.

Ship to Gazas Estelle

Palestinagrupperna stöder naturligtvis Ship to Gaza och har varit en del av den sedan bildandet och välkomnar detta tredje försök. PGS lokalgrupper har varit väldigt aktiva i arbetet kring Ship to Gaza och PGS har haft en representant med på tidigare resor. Nu har förbundsstyrelsen beslutat att ge ett bidrag på 5 000 kronor för att föra Estelle några sjömil närmare målet.

PGS har valt ny styrelse

Anna och PerI helgen höll PGS sin 20:e kongress med medlemmar och lokalgruppsrepresentanter från norr till söder. Per Gahrton avtackades som ordförande efter åtta år och efterträds nu av Anna Wester som tidigare varit förbundssekreterare.

Inga ändringar gjordes i programmet, men en ny strategisk plan antogs. PGS kommer att fortsätta arbeta med information- och opinionsarbete med BDS (bojkott, desinvesteringar och sanktioner) som främsta metod. PGS är och kommer att forsätta vara en aktiv del av den internationella BDS-rörelsen.

Under den kommande perioden kommer mycket kraft att läggas på att växa och bli en större organisation, att värva medlemmar och faddrar och att aktivera nya och befintliga lokalgrupper.

PGS kommer också fortsätta samarbetet med palestinska organisationer och stödja olika biståndsprojekt.

Välkommen Sjöviksseminariet!

Sjöviksseminariet - Tema Apartheid

Sjöviksseminariet arrangeras årligen under olika teman rörande Palestina och Israel. Årets tema formuleras i en fråga; "Palestina - Israel: Jämlika medborgare och jämlika stater eller apartheid?" som vi angriper på olika sätt tillsammans med hjälp av inbjudna talare. Temat är minsta sagt aktuellt. Journalister, observatörer och FN-rapportörer talar allt oftare om utvecklingen i Israel i termer av apartheid, men är jämförelsen rättvis och vad blir innebörden av att stämpla Israel som en apartheidstat?

Sidor