Artikelarkiv

Bojkottflygblad

Vikt A4 (pdf 200 kB)
Du kan skriva org. namn med din dator i rutan på sista sidan, markera i rutan och skriv. Skriv ut antal blad du vill ha, vänd på bunten och skriv sidan 2 på baksidan och vik A4-pappret.

Pdf-fil 140 kB, Wordfil (RTF) 24 kB

Projektbeskrivning och syfte

Projektbeskrivning

Personer med god förankring inom organisationer och folkrörelser, samt enskilda med ett brett kontaktnät och goda möjligheter att föra ut sina erfarenheter, ska på Västbanken, Gaza och i Östra Jerusalem, observera situationen när det gäller mänskliga rättigheter och den internationella humanitära rätten. Fokus i observatörsuppdraget läggs på rätttigheter som är relevanta med hänsyn till den sektor organisationerna och personerna verkar inom, samt utifrån de enskilda observatörernas yrke och bakgrund.

Syfte

Under 2003 -2005 har följande organisationer och personer deltagit i projektet som observatörer till området:

– Sveriges arkitekter skickade tre personer som undersökte rätten till ett kulturarv, med inriktning på byggnader, samt hur landskapet förstörs och förändras av ockupationsmakten. Fortsatt engagemang planeras via organisationen ”Kulturarv utan Gränser”. De första kontakterna har också tagits med Sida om eventuellt projektstöd till Gamla Stan i Jerusalem.

Projektsammanfattning - Mänskliga rättigheter i fokus NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza 2006

Palestinagrupperna i Sverige fick ett bidrag från Folke Bernadotte Akademin om 100 000 kr för att under hösten 2006 genomföra projektet ”Mänskliga rättigheter i fokus”. Ett projekt för NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza.

Alla får samma chans

Ur Palestina Nu nr 2/2006 - 30 år av solidaritet

[img_assist|nid=506|title=|desc=Foto: Catrin Ormestad|link=none|align=left|width=450|height=600]

De israeliska soldaterna kom, och palestinierna flydde från sina hem, över gränsen till de omgivande arabländerna. Vissa hamnade i Jordanien och Syrien, andra i Libanon. De tog få av sina ägodelar med sig när de gav sig av, men de flesta behöll nycklarna till sina hus.

GCMHP - PGS projektledare

Gaza Community Mental Health Programme är ett av de projekt där PGS varit med ända från början. Henrik Pelling kallar det en kombination av solidaritet och professionalitet. Tillsammans med David Henley har han varit med och utvecklat verksamheten, ända från idéstadiet, även om han betonar att det är palestinierna själva som haft det huvudsakliga ansvaret.

- Vi har inte på något sätt varit styrande.

Med tanke på de svåra omständigheter som råder i Gaza har arbetet flutit på förvånansvärt bra.

Mental hälsa och mänskliga rättigheter

Ur Palestina Nu 2-2004:

Det är väl känt att i krig och konflikter blir civilbefolkningen värst drabbad. Mest sårbara är kvinnor och barn. Än värre blir det då extrema upplevelser ständigt återkommer eller då flyktingskapet åter blir aktuellt, vilket kan förhindra den naturliga läkningsprocessen. Hjälpinsatser har fokuserats på att återställa förstörd infrastruktur och de psykologiska skadeverkningarna har inte uppmärksammats.

"Vi når platser som inga andra tar sig till”

Ur Palestina Nu 2/2006 - 30 år av solidaritet

[img_assist|nid=477|title=|desc=Foto Catrin Ormestad|link=none|align=none|width=450|height=338]

[img_assist|nid=478|title=|desc=Foto Catrin Ormestad|link=none|align=left|width=450|height=600]

Ett barn med hög feber. En man med bröstsmärtor. En kvinna med värkar. De behöver naturligtvis läkarvård, och förs snabbt till sjukhus. Med ambulans är de på akuten inom några minuter.

Sidor