Artikelarkiv

Tal på Sergels Torg under Global Week of action

Stockholm 2005-04-16

På Västbanken, Gaza och östra Jerusalem bor idag 3.5 miljoner palestinier under israelisk ockupation allt sedan 1967.

På ockuperat område bor även ca 400 000 israeliska bosättare som idag kontrollerar ca 40 % av marken på Västbanken och 60 % i Gaza. Bosättningarna är illegala då det är förbjudet att flytta sin egen befolkning in på ockuperat område enligt internationell lag. Bosättningarna och bosättarna är ett stort problem och undergräver möjligheterna för bildandet av en livskraftig palestinsk stat sida vid sidan av Israel.

Angående beslutet att stationera en militärattaché vid svenska ambassaden i Tel Aviv

Stockholm 2005-04-26

Till
Försvarsminister Leni Björklund
Statsminister Göran Persson
Utrikesminister Laila Freivalds

Angående beslutet att stationera en militärattaché vid svenska ambassaden i Tel Aviv

Palestinagrupperna i Sverige finner beslutet att stationera en militärattaché vid ambassaden i Tel Aviv i Israel mycket olämpligt och uppmanar regeringen att avstå från en sådan placering.

Brev till biståndsminister Carin Jämtin angående hennes uttalanden om muren 2005-05-24

Stockholm/Umeå 2005-05-24

Hej!

Palestinagrupperna i Sverige vill uttrycka vår uppskattning över att du som minister i Sveriges regering genom dina kraftfulla uttalanden mot den mur som Israel bygger inne på Västbanken tydligt försvarar internationella lagar.

Vi önskar att fler av omvärldens makthavare agerade i enlighet med internationella domstolen i Haags beslut genom att verka för att Israel omedelbart upphör med byggandet av muren, river de delar som byggts, återlämnar konfiskerad mark och kompenserar för förstörd egendom.

PGS välkomnar regeringens tydliga ställningstagande för Palestinas sak

Pressmeddelande

Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton:

Palestinagrupperna välkomna regeringens tydliga ställningstagande för Palestinas sak - inte minst kravet på att Israel skall utrymma samtliga ockuperade områden.

Det är bra att Israels ambassadör har förstått budskapet och inser att Sverige förväntar sig att Israel, precis som PLO redan gjort, skall acceptera och tillämpa samtliga internationella beslut om Palestinakonflikten.

Ang. årets ekonomipristagare till Albert Nobels minne

2005-12-09

Årets utnämning av den israeliska professorn Robert J Aumann till mottagare av Riksbankens ekonomipris till Alfed Nobels minne, har väckt en del frågor kring kriterierna för att få detta pris. Företrädare för juryn har uttalat att det i år funnits en ambition att bredda priset till en mer samhällsvetenskaplig inriktning, vilket ytterligare gör en viss eftertanke befogad.

För ett kärnvapenfritt Mellanöstern

Frågan om Irans kärnteknikprogram håller på att utvecklas till en stor internationell konflikt. IAEA, den Internationella Atomenergikommissionen håller på att dra frågan till FN:s säkerhetsråd, där sanktioner eller andra åtgärder hotar Iran, trots att landet inte brutit mot någon av IAEA:s regler för kärnenergianvändning och inte kunnat beläggas med några planer på at utveckla kärnvapen.

Sidor