Hebron

Skyddsnät skyddar Palestinier från skräp och andra objekt som kastas ned på gatan av bosättare i Hebron. foto: Donald Boström Skyddsnät skyddar Palestinier från skräp och andra objekt som kastas ned på gatan av bosättare i Hebron. foto: Donald Boström Hebron är en uråldrig stad som grundlades på 1900-talet f.Kr. Staden ligger på Västbanken 20 km från Jerusalem och är den enda palestinska staden där israeliska bosättare har tagit över stadskärnan. Ett par familjer kom strax efter ockupationen 1967 och stannade. Deras antal har sedan ökat sakta och nu är de cirka 500 stycken inne i staden och många fler utanför. Det krävs tvåtusen soldater för att skydda dessa bosättare som är de mest extrema och våldsamma på hela Västbanken.

Organisationer

TIPH – Temporary International Presence in Hebron
Tiphs uppdrag är att övervaka staden Hebron genom obeväpnade internationella observatörer. Deras uppgift är att rapportera våldshandlingar samt säkerställa säkerheten för palestinierna i staden.

Hebron University Research Center
Forskning och studier.

Litteratur

Muller, Patrick. Occupation in Hebron. På uppdrag av The Alternative Information Center. Hft 56 sid. 2004. Kort analys, historik och nulägesbeskrivning om sionistiska ambitioner att judifiera Hebron.

Tidskrifter

Palestina Nu. Nr. 1 2007. Reportage: Bosättarna tar över Hebron. Palestinagruppperna i Sverige. Kan beställas från PGS mot porto: info@palestinagrupperna.se

Rapporter

Alternative Information Centre.Hebron Prison – A View from Inside. 1992.

B'Tselem. Hebron, Area H-2, Settlements cause Mass Departure of Palestinians. Augusti 2003. PGS arkiv.

B'Tselem. Means of Expulsion – Violence, Harassment and lawlessness against Palestinians in the southern Hebron Hills. Juli 2005. PGS arkiv.

Müller, Patrick för The Alternative Information Center. Occupation in Hebron. 2004. PGS arkiv.

Kort analys, historik och nutida lägesbeskrivning om sionistiska ambitioner att judifiera Hebron.

Filmer/dokumentärer/reportage

Breaking the silence – En grupp av före detta israeliska soldater som valt att berätta om de övergrepp som begås av IDF i Hebron. 2005. PGS arkiv.

In The Spiders Web – En dokumentär av Hanna Musleh för Al-Haq. Språk: arabiska med engelsk översättning. 45 minuter. 2004.

Berättelser om det dagliga förtrycket i Nablus och Hebron.
d6_nid: 
1 409