Historia

Palestina har varit befolkat i tusentals år och erövrare har kommit från hela världen för att inta och få kontroll över landet och Jerusalem. Staten Israel utropades den 15 maj 1948 men det palestinska folket befinner sig fortfarande under ockupation och på flykt. PLO som representerar alla palestinier över hela världen och den palestinska myndigheten som idag finns på Västbanken och i Gaza arbetar för att det palestinska folket ska få rätt att bilda en egen livsduglig stat utifrån 1967 års gränser, allt enligt FN:s resolutioner.

Litteratur

Alternative Tourism Group. Palestine. Palestinians Guidebook, 2005. PGS bokhandel. Förutom den sedvanliga informationen i reseguiden finns dokument, biografier och historiskt material.

Arkoun, Muhammed. Arabisk idéhistoria. Alhambra 1992. PGS bokhandel. En översikt av arabisk filosofi och teologi genom århundradena.

Halliday, Fred. De arabiska folkens historia. Alhambra 2002. PGS bokhandel. Ett av de främsta standardverken om arabvärldens historia. Täcker perioden 600-1980-tal.

Hourani, Albert. A History of the Arab Peoples. Harvard University Press 1991. PGS bokhandel. Ett standardverk om arabvärldens historia mellan 600-1980-talet.

Hourani, Albert. De arabiska folkens historia. Alhambra 1991. PGS bokhandel.

Hussein, Ahmed. Den välkända konflikten och Den efterlängtade freden. Ord & Visor 2003. PGS bokhandel. Historisk bakgrund och fakta om konflikten. Ger både palestiniers och israelers syn på konflikten.

Ibn, Khaldun. Prolegomena. Alhambra 1989. PGS bokhandel. En introduktion till världshistorien.

Ira, M. Lapidus. A history of islamic societies. Andra Upplagan. Cambridge, University press, Haifa 2004.

Khalidi, Rashid. Palestinan Identity. Columbia University Press 1997. PGS bokhandel. Khalidi kartlägger den palestinska identitetens uppkomst.

Khalidi, Walid. Before their diaspora/A photographic history of the Palestinians 1876-1948. Institute for Palestine studies. Washington DC 1984. PGS arkiv.

Rops Daniel. Dagligt liv i Palestina på Jesu tid. Prisma 1964. PGS bokhandel. The Istitute for Palestine studies. International documents on Palestine 1967. Beirut 1970. PGS arkiv.

Wirtén, Per. Berättelserna. Norstedts 1996. PGS bokhandel En bok om Mellanösterns konflikter och aktörer.

Skrift

Hellström, Lars-Görsta, Hellström, Nils Pe. Sinimaa, Seppo (redaktör). Kampen om den heliga jorden. Palestinagrupperna i Sverige (utgivare). 2002. En skrift om mellanösternkonfliktens historia. Kan beställas från PGS mot porto: info@palestinagrupperna.se

Rapporter

The Origins of Palestinian Nationalism, Columbia University Press. 1988. PGS arkiv. Palestinsk politik 1856-1920. Om arabnationalism, den ottomanska kulturen och den palestinska identiteten.

Uppsatser

Holberg, Hans. Vatten – Ett brännbart ämne. Kampen om vattnet i Palestina. C-uppsats i historia. Högskolan i Örebro 1996. PGS arkiv.

Filmer/dokumentärer/reportage

Arafat-Rabin – Dokumentär. (VHS). PGS arkiv.

6-dagarskriget – Dokumentär av Charlie Smith för BBC. Dokument utifrån. 1998. (VHS). PGS arkiv.

Krigets smutsiga sida- del 2: Palestinierna – Dokumentär, 2002. (VHS). PGS arkiv.

Our Story – Power Point-föredrag av Dr. Mustafa Barghouti om Palestinakonflikten. 2004. PGS arkiv och bokhandel.

Palestinsk historia – Fransk samhällsdokumentär. (VHS). PGS arkiv.

Svarta september – Dokumentär 1998. (VHS). PGS arkiv.

Säg att du inte visste – Dokumentär 2002. (VHS). PGS arkiv.

Palestine-A People’s Record – En film av Kais al-Zobaidi. Språk: arabiska och engelska med engelsk översättning. 110 minuter. 1984. Den här unika filmen utforskar palestinska fotoarkiv från 1917-1974.
d6_nid: 
1 410