NGO:s – Fredsrörelser – aktivistgrupper

demo - activestills: foto: Active stills (www.activestills.org)Demonstration, foto: Active stills (www.activestills.org)I Palestina finns det många NGO:s (Non Governmental Organisations) av vitt skilda karaktärer. Då de palestinska områdena fortfarande är under israelisk ockupation och man ännu inte fått möjlighet att bilda en egen stat med alla de strukturer som är nödvändiga tar de enskilda organisationerna fortfarande ett stort samhällsansvar. I Israel finns det flera viktiga fredsorganisationer som i olika grad arbetar för fred och slut på ockupationen.

Organisationer

Breaking the Silence
En grupp av före detta israeliska soldater som valt att berätta om de övergrepp som begås av IDF i det ockuperade Palestina. Uppmärksammat bland annat för vittnesmål från "operation cast lead", det 22 dagar långa israeliska anfallet mot Gaza runt årskiftet 2008-2009.

BT'Selem
Israeliskt informationscenter för mänskliga rättigheter i ockuperade Palestina. Kanske mest känt för kampanjen som förser palestinier med videokameror för att dokumentera vad som händer i deras närhet.

Coalition of Women for Peace
En koalition av nio kvinnliga fredsorganisationer bestående av israeliska, judiska och palestinska kvinnor.

Combatants for peace
En rörelse som bildades av före detta israeliska soldater och palestinska ”fighters”. De har lämnat sina vapen och arbetar fredligt för att få ett slut på ockupationen.

Gush Shalom
Gush Shalom arbetar främst med opinionsbildning i det israeliska samhället mot ockupationen.

International Solidarity Movement (ISM)
ISM är en palestinsk aktiviströrelse som bekämpar den israeliska ockupationen genom direkt icke-våldsmotstånd tillsammans med internationella aktivister. ISM Sverige har lokalgrupper i Umeå, Malmö, Göteborg och Stockholm och svensk hemsida www.ism-sweden.org.

Jewish Voice for peace
Fredsaktivister som verkar för fred, social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Machsom Watch
En israelisk aktivistgrupp som bevakar vägspärrarna på Västbanken och som rapporterar om de övergrepp som begås mot palestinierna av IDF-soldater.

New Profile
Israelisk feministisk organisation som arbetar mot det militariserade samhället i Israel. Stödjer unga som vägrar att göra militärtjänst i Israel.

Parents Circle- Families Forum
Israeliska och palestinska familjer som verkar för fred genom sitt arbete med att omvärdera synen på motparten i konflikten.

Peace Now
Israels äldsta fredsorganisation. Bedriver informations- och kampanjarbete i Israel.

PNGO www.pngo.net och www.palestinemonitor.org
The Palestinian Non Governmental Organisation Network (PNGO) är en paraplyorganisation för palestinska NGO:s. Syftet med nätverket är att stärka det civila samhällets demokratiska krafter. Som informationskälla har de även hemsidan Palestine Monitor där man kan hitta länkar till de flesta NGO:s av betydelse, samt faktablad och aktuella rapporter.

Ta’ayush
(Arabiska för ”life in common”) är en gräsrotsorganisation som bildades av palestinier och israeler som tillsammans verkar mot rasism och segregation genom att ordna riktiga och jämställda palestinsk-judiska samarbeten.

Litteratur

Chacour, Elias & David. Blood Brothers. The unforgettable story of a Palestinian christian working for peace in Israel. Chosen Books, andra tryck 2003. PGS bokhandel.

Sandercock, Josie m fl. Peace under fire. ISM-aktivister ger sina berättelser. Versoo 2004. PGS arkiv.

SEAPPI, Sveriges kristna råd. Med våra egna ögon. Berättelser från följeslagare i Palestina & Israel. Danderyd 2006. PGS arkiv.

Svensson, Evert. Vägen till Palestina. Ungern, Alhambra 2002. PGS bokhandel. Analys av konflikten och fredsprocessen.

Örum, Arne. Retorikken bak Oslo-processen. Tapir 2004. PGS bokhandel. En beskrivning och analys av fredsprocessen.

Rapporter

Lönnqvist, Lena. Vad ska prioriteras för fredsbyggande i Israel – Palestina? Rapport om den israeliska fredsrörelsen skriven på uppdrag av Sveriges kristna socialdemokrater. November 2002.

Filmer/dokumentärer/reportage

Breaking the silence – En grupp av före detta israeliska soldater som valt att berätta om de övergrepp som begås av IDF i Hebron. 2005. PGS arkiv.

Matzpen – Anti-Zionist Israelis – En dokumentär av Eran Torbiner. Språk: Engelska. 2003. 54 min. En film om den israeliska socialistiska organisationen Matzpen som verkade på 70-talet och som trots att de till antalet bara hade ett dussintals medlemmar, ansågs utgöra en reell säkehetsrisk för staten Israel.
d6_nid: 
1 420