Palestina/Israel i Sverige

Myndigheter och organisationer

Bilda
Bilda är ett studieförbund med livsåskådning som specialitet. Den folkbildning som Bilda bedriver bygger på en bred kunskapssyn, där deltagarna själva i hög grad avgör kunskapsvärdet. De driver ett studiecenter i Jerusalem.

Broderskapsrörelsen (Kristna socialdemokrater)
Sveriges kristna socialdemokraters förbund arbetar mycket med palestinafrågan bland annat genom studieresor till området.

Diakonia
Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partners arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. De har kontor i Palestina. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (Seappi) www.skr.org/seappi Seappi är ett internationellt följeslagarprogram i Palestina och Israel. Syftet med den internationella närvaron är att stärka respekten för folkrätten, samt att stödja utsatta grupper– såväl palestinier som israeler.

Individuell Människohjälp (IM)
IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Bedriver verksamhet på Västbanken och i Gaza.

ISM International Solidarity Movement, Sweden
En internationell solidaritetsorganisation med palestinska och internationella aktivister som arbetar med att uppmärksamma den palestinska kampen för frihet och slut på den israeliska ockupationen.

Israeliska ambassaden i Sverige

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (Jipf)
Ett forum för judar i Sverige med syftet att aktivt arbeta för fred mellan israeler och palestinier.

Kooperation Utan Gränser
Kooperation Utan Gränser är enbiståndsorganisation som bildades 1958 av den svenska kooperationen. Bedriver utvecklingsprojekt inom jordbruksfrågor i Palestina.

Kvinna till Kvinna
Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i regioner som har drabbats av krig och väpnade konflikter. De finns representerade i Palestina.

Olof Palmes Internationella Center
Olof Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Har samarbeten med organisationer i Palestina.

Palestinas Generaldelegation, PLOs kontor i Stockholm
Generalkonsul: Amb. Salah Abdel Shafi
Rådmansgatan 48 , 113 57 Stockholm
Tel: +46 (8) 15 15 88 Fax: +46 (8) 15 15 28

Samfundet Sverige-Israel
Syftar till att öka kunskapen och förståelsen för Israel och att på olika sätt stärka svensk- israeliska vänskapsband.

Sida
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med utvecklingssamarbete.

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer i Sverige såväl som i andra länder.

Svensk Israelinformation
En ideell förening som arbetar för att ge sin bild av Israel och Palestinakonflikten i Sverige.

Svenska Kyrkan
Lutherhjälpen är en del av Svenska kyrkan och arbetar med bistånd, katastrofhjälp och opinionsbildning. Samarbetar med kyrkor och andra organisationer i mer än 50 länder däribland Palestina.

Svenska utrikesdepartementet/Mellanöstern och Nordafrikaenheten (MENA)

Litteratur

Boman Margaretha och Carneroth Elisabeth. Rätten till Palestina. Palestinagrupperna i Sverige. 1995. PGS arkiv och bokhandel.

Boström, Donald. Inshallah. Ordfront, Stockholm 2002. PGS arkiv och bokhandel.

Reportage som skildrar konflikten mellan Israel och Palestina Erikson, Marie-Louise (red) för Studieförbundet Bilda. Ett land, två folk – Ett studiematerial om konflikten mellan Israel och Palestina. Danagårds grafiska 2004.

Gunner, Göran, (red). I skuggan av ockupationen. Atlas, Finland 2004. PGS arkiv och bokhandel. En sammanställning av svenskt och internationellt material som visar varför Israels ockupation av palestinska områden måste upphöra.

Hellström, Lars-Gösta, (red). En bakgrund till Mellanösternkonflikten. Andra upplagan. Palestinagrupperna i Sverige. Ordfront 1983. PGS arkiv.

Lönnqvist Lena. Palestinierna – ett folk utan land. Rot 1982. PGS arkiv.

Malm, Adreas. Bulldozers mot ett folk. Agora, Danmark , 2002. PGS bokhandel. Om ockupationen av Palestina och det svenska sveket.

Sökmotorer

Libris
Innehåller referenser till mer än fem miljoner böcker och tidskrifter hos cirka 300 bibliotek. Så gott som alla svenska titlar från 1866 och framåt finns med. Referenser finns även till tidskriftsartiklar, musikalier, kartor och elektroniska dokument.

Taylor & Francis Group – Publication
Innehåller över 2600 länkar till internationella frågor, internationella studier och internationella relationer.

The www Virtual Library
Webbsök för Internationella frågor.

Tidskrifter/nyhetblad

Internationell Människohjälp. Tidskrift om IM:s verksamhet och information om vad som är på gång i rörelsen.

JIPF-bladet. Nyhetsblad som ges ut av Judar för Israelisk-Palestinsk Fred. PGS arkiv.

Judisk krönika Utges av stiftelsen Judisk Krönika.

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift
Tidskrift som går till medlemmar i föreningen. PGS arkiv.

Palestina NU. Ges ut av Palestinagrupperna i Sverige med fyra nummer per år. PGS arkiv.

Rapporter Sensus studieförbund & Studieförbundet Bilda. Ett land, två folk – ett studiematerial om konflikten mellan Israel & Palestina. 2004. PGS arkiv.

Uppsatser

Adler, Eva. Palestina – Israel. Vilka värderingar som ges i svenska skolböcker i samband med att konflikten beskrivs. Är judar duktiga och moderna? Är palestinier opålitliga och hotfulla?

C-uppsats respektive B-uppsats för pedagogiska och sociologiska institutionerna vid Uppsala universitet. Maj 1994. Ej rättad version. PGS arkiv.

Hyttinen, Helena. Fatahs integration i PLO. B-uppsats i statsvetenskap vid Högskolan i Karlstad. HT 1995. PGS arkiv.

Schulz, Lindholm, Helena, Schulz, Michael. Konfliktstudie Västbanken/Gaza. Det palestinsk- israeliska konflikten och interna samhälleliga motsättningar. En studie på uppdrag av Sida ASIEN/MED. 2000. PGS arkiv.

Strachal, George. Palestinian Communities abroad: Political communication and the public sphere. Magisteruppsats i Global Journalistik vid Örebros Universitet. Maj 2006. PGS hemsida.

Ström, Anneli. Palestinsk nationalism. Dess ursprung och utveckling från det Ottomanska rikets sönderfall till det palestinska upproret intifadan. B-uppsats i statsvetenskap vid Stockholms Universitet. HT 1995. PGS arkiv.

Verhoeff, Mia. Swedish Correspondents’ view of the Challenges for Peace and Conflict Journalism in Palestine and Israel. Magisteruppsats i global journalistik vid Örebros Universitet. 2005-2006. PGS hemsida.
d6_nid: 
1 422