Palestina allmänt

Myndigheter och organisationer

Central Election Commission – Palestine

International Peace and Cooperation Center (IPCC)
IPCC’s uppdrag är att utveckla ett stöd för sociala, kulturella, politiska och ekonomiska processer som är en förutsättning för en fredlig demokratisk och framgångsrik framtid för det palestinska folket.

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of local government

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)
Palestinska Statistiska Centralbyrån

Palestinian National Authority

PLO Negotiations Affairs Department

President's office

Prime minister's office

Litteratur

Ajami, Fouad. The Arab Predicament – Arab Political Thought and Practice since 1967. Cambridge University Press, 1992. PGS arkiv. Klassisk analys av det arabiska politiska tänkandet.

Ashrawi, Hanan. Översättning Svante Hansson. Fredens sidor – En personlig berättelse. Brombergs 1995. PGS arkiv.

Barsamian, David. Culture and Resistance – Conversations with Edward W. Said. South End Press. 2003. PGS bokhandel.

Bennis, Phyllis. Understanding the Palestinian-Israeli Conflict. TARI 2002. PGS bokhandel. En enkel introduktion till den palestinska-israeliska konflikten.

Carter, Jimmy. Peace not apartheid, Simon & Schuster, NY 2006. Hart, Alan. Arafat. Ordfront, Sthlm 1986. PGS arkiv.

Kamrava, Mehram.The modern Middle East - A political history since the first world war. University of California Press. London 2005.

Musallam, Sami. The PLO: Its Function and Structure. Amana Books 1988. PGS bokhandel. Handbok om PLOs struktur och olika organ.

Said, Edward. After the last sky. Pantheon NY, 1985. PGS arkiv.

Said, Edward. Fred utan land. Ordfront, Sthlm 1997. PGS arkiv.

Said, Edward. From Oslo to Iraq and the Road Map. Vintage Books, New York 2004. PGS bokhandel.

Said, Edward. Orientalism. Ordfront, 1993. PGS bokhandel. Kritik av västerlandets bild av den muslimska Orienten.

Said, Edward. The Politics of Dispossession. Vintage Books, New York 1995. PGS bokhandel.

Shlaim, Avi. War and Peace in the Middle East. Penguin Books 1995. PGS bokhandel. Politisk analys som utgår ifrån ett historiskt och internationellt perspektiv.

Shehadeh, Raja. Strangers in the House. Coming of Age in occupied Palestine. Penguin Books. Harmondsworth 2003. PGS bokhandel.

Fakta och statistik

Altayli, Deniz (sammanställning) för Passia. Dictionary of Palestinian Political Terms. Passia Publications 2004. PGS arkiv. Passia. 1996-2006. PGS arkiv.

Rapporter

PLO. Yasser Arafat. Arafats tal vid FN:s säkerhetsråds möte om Palestina. 1990. PLO Sweden. Chairman Arafats Speech to the 17th Session of the Palestine National Council. 1984.

Tidskrifter

Between the Lines
Tidskrift som innehåller artiklar och analyser om konflikten mellan Israel och Palestina. 1983- 2007 PGS arkiv.

Challenge
Tidskrift som täcker konflikten och läget i Palestina. 1995-2001. PGS arkiv.

Journal of international affairs
En av de äldsta tidskrifterna inom studiet av internationella relationer.

Palestine-Israel journal
Den enda oberoende kvartalstidningen producerad av israeler och palestinier tillsammans. Främjar dialog i sin strävan efter fredliga relationer mellan folken. PGS arkiv.

Filmer/dokumentärer/reportage


Inspärrade – Dokumentär, SVT Kamera, 2003. (VHS). PGS arkiv.

Gaza-Another Kind of Tears – En film av Abed el Salam Shehada. 50 min. Språk: Arabiska. 2006. En film om en familjs öde när de blir separerade av en israelisk bosättning i Gaza. Mustafa Barghouti 2002. (VHS). PGS-arkiv.

Palestine Blues – En dokumentär av Nida Sinnokrot. Språk: Arabiska med engelsk översättning. 72 min. 2006.

Palestine is still the Issue – Dokumentär av John Pilger för BBC. 2002. (VHS). PGS arkiv.

Yasmine Tughani (Yasmine’s Songs )- En film av Najwa Najjar. Språk: arabiska med engelsk översättning. 21 min. 2006. Prisberömd kortfilm om ett kärlekspar som av ockupationen hindras från att vara tillsammans.

d6_nid: 
1 421