Al Quds/Jerusalem

Enligt internationell lag är Jerusalem under ockupation, med detta menas att Fjärde Genèvekonventionen gäller och att Israel inte har några som helst rättigheter över östra Jerusalem då staden intagits genom militärt våld. Det intenationella samfundet avvisar Israels krav på suveränitet över både västra och östra Jerusalem såsom deras ”för alltid förenade huvudstad” och har konsekvent fördömt Israels försök att ändra stadens status.
I mängder av resolutioner i FN har dess representanter för världens länder betonat olagligheten i annekteringen av Jerusalem och sagt att östra Jerusalem är en integrerad del av de ockuperade områdena.

Idag finns det ca 200 000 illegala judiska bosättare runt om i östra Jerusalem. Gamla Stan, den intilliggande byn Silwan och mer nyligen Ras Al-Amud, Sheikh Jarrah och Musara är utsatta för extrema judiska bosättargrupper såsom Elad, Ateret, Cohanim, Hay VeKayam och Amana, vilka har ett stort allmänt stöd i sitt arbete för att ta över så mycket palestinsk egendom som möjligt i Jerusalem.

Organisationer
Institute of Jerusalem Studies (IJS)
Institut som arbetar med informationsinsamling om Jerusalem.

Jerusalemites
Bedriver utbildning och informationarbete om det palestinska folkets band till sitt land och historia.

The Institute for Palestine Studies
Ett arabiskt forskningsinstitut vars syfte är att skapa en bättre förståelse för Palestinafrågan. Bedriver forskning om Jerusalem.

Litteratur

Asali, KJ (ed). Jerusalem in History. Olive Bransch Press 2000.
Jerusalems historia från bronsåldern till nutid. Bidrag från nio internationella akademiska experter inom området.

Gröndahl, Mia. Drömmen om Jerusalem: Journal 2005. Finns i nätbutiken

Tips på andra böcker om Jerusalem finns bland annat att hitta på PASSIAs hemsida.

Rapporter

Al-Haq. The 28th anniversary of the Annexation of Jerusalem: the Continuation of Israeli Violations and Policies aiming to alter its Demografic, Cultural and historical Characteristics. 1995. PGS arkiv.

Hamoked. Forbidden Families – Family Unification and child registration in east Jerusalem. January 2004. PGS arkiv.

The Alternative Information Center. Cleansing and Apartheid in Jerusalem. 2004. PGS bokhandel.

Tidskrifter

Jerusalem Quarterly File. Institute of Jerusalem Studies. PGS arkiv.

Journal of Palestine Studies. PGS arkiv.

Palestine-Israel Journal, Our Jerusalem, Vol II, No 2 1995. PGS arkiv.

Palestina Nu Nr. 2/1999. Tema: Konfiskering av palestiniernas ID-kort i Jerusalem. Palestinagrupperna i Sverige. Kan beställas mot porto: info@palestinagrupperna.se

Palestina Nu Nr. 3/2006. Tema: Jerusalem ockuperad stad. Palestinagruppperna i Sverige. Kan beställas från PGS mot porto: info@palestinagrupperna.se

Uppsatser

Beckman, Ylva, Johansson, Karin. Att dela det odelbara. Jerusalem november 1993. Jerusalem förändras men hur? Prisbelönt examensarbete i journalistik. Journalisthögskolan vid Göteborgs Universitet. 1993. PGS arkiv.

Fält, Jan-Åke. Etnisk undanträngning av palestinier från Östra Jerusalem. I vilken omfattning och varför.
C-uppsats i statsvetenskap. Stockholms universitet. 1998. PGS arkiv.

Filmer/dokumentärer/reportage

Jerusalems, borderline syndrome – En film av Eyal Sivan. Språk: Hebreiska och arabiska med engelsk översättning. 1994. 64 min.
Den här filmen som gränsar mellan fiktion och verklighet utforskar den ”över-heliga” sidan av Jerusalem.

Seeds of War in Jerusalem – Dokumentär på uppdrag av The Alternative Information Center.
Om det israeliska bosättarprojektet “Har Homa” på berget Abu Ghneim.

d6_nid: 
1 395