Barn

Den palestinska befolkningen är väldigt ung, över 60 % är under 18 år. Som i alla konflikter är barnen de som lider värst av den israeliska ockupationen. 92 procent av barnen i Gaza har upplevt någon form av traumatiska upplevelser. Israel skrev under internationella barnkonventionen 1991, men tillämpar den bara på israeliska barn. För palestinska barn på Västbanken och Gaza tillämpas istället militärlagar och under åren har många barn fängslats av den israeliska armén anklagade för att ha kastat sten. Rädda Barnen och andra har tagit fram rapporter som visar att barnen behandlas brutalt både när de grips och i fängelserna. Under senare år har undernäring bland barn ökat på grund av isolering och ekonomisk bojkott.

Organisationer

Defence for Children International – Palestine Section (DCI/PS)
Arbetar för att främja och försvara palestinska barns rättigheter. Dokumenterar och övervakar barnövergrepp. Rättslig hjälp och försvar för barn.

Save the Children
En organisation, Rädda barnen, som arbetar för att förbättra livsvillkoren för barnen i världen.

SIRA
Har sedan 1968 bedrivit hjälparbete bland barn på Västbanken.

United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Arbetar med hälsa, näringskunskap, utbildningsfrågor, rättigheter för kvinnor och barn samt informationsarbete och kompetensutveckling.

Litteratur

Catherine Cook, Adam Hanieh, Adah Kay. Stolen youth. The Politics of Israel´s Detention of Palestinian Children. Pluto Press, London 2004. PGS bokhandel.

Rapporter

Elfström, Birgitta, Malmgren, Arne. Palestinian children without rights – Report from the West Bank, 29/11 – 13/12 2003 from a Humanitarian Law and Human Rights perspective. På uppdrag för Svenska Avdelningen av Juristkommissionen. 2003. PGS arkiv.

Gröndahl, Mia. En dag i fängelset - lika lång som ett år. Palestinska barns röster. Barn som arresteras och fängslas av israelisk militär är en särskilt utsatt och marginaliserad grupp i behov av extra stöd för att kunna försvara sina rättigheter. På uppdrag för Rädda Barnen. 2003. PGS arkiv.

Gröndahl, Mia. Jag saknar mitt hus och min rosa klänning. Palestinska barns röster om husförstörelse. På uppdrag för Rädda Barnen. 2004.
Rädda barnen. Barn som måltavla – En rapport om militärt våld mot barn i Västbanken och Gaza under 1988. 1988. PGS arkiv.

Filmer/dokumentärer/reportage
Arna’s Children – En dokumentärfilm av Juliano Mer Khamis om en teatergrupp för barn i Jenins flyktingläger. 2003. Finns i nätbutiken

Barn under Ockupation – En dokumentär av Leyla Assaf Tengroth. 2001. (VHS). PGS arkiv.

Between Llight and Darkness – En dokumentär om palestinska ungdomars hälsa. (VHS). PGS arkiv.

Checkpoint Betlehem – En dokumentär om när Skellefteåungdomar möter jämnåriga kamrater på Västbanken. (VHS). PGS arkiv.

Different Colors Make a Rainbow – Dokumentär om ett sommarläger för palestinska barn med och utan funktionshinder. 2003. (VHS). PGS arkiv.

El Beddawi Camp – Otextad film om palestinska barn och ungdomar som uppträder under ett sommarläger. (VHS). PGS arkiv.

Jag förändrar inte världen – En dokumentär av Leyla Assaf Tengroth.
Svenska ungdomar besöker palestinska flyktingläger i Libanon. (VHS). PGS arkiv.

Ord och Sten-Gaza 2000 – En dokumentär av PeÅ Holmqvist. 2001. (VHS). PGS arkiv.

Palestina – PNA:s ungdomsläger i Gaza. Augusti 2000. (VHS). PGS arkiv.

d6_nid: 
1 396